Flytta postlådor till Exchange Server orsakar anslutningsproblem i Outlook

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2934750
Symptom
Föreställ dig följande:
 • Du kör en instans av Microsoft Outlook 2013.
 • Outlook är konfigurerat för att ansluta till postlådan på Microsoft Exchange Server 2010 med cachelagrat Exchange-läge.
 • Postlådan flyttas till en 2013 för Microsoft Exchange Server eller Microsoft Exchange Server 2016 postlådeservern.
I det här fallet ansluta Outlook inte till Exchange-postlådan. I statusfältet i Outlook visas dessutom statusen frånkopplad.

Kommentarer
 • Det här problemet påverkar Outlook 2013 version 15.0.4551.1004 och senare versioner.
 • När postlådan har flyttats och du startar Outlook kan följande meddelande visas:
  Microsoft Exchange-administratören har gjort en ändring som kräver att du avslutar och startar om Outlook.
  Om du startar om Outlook, kan programmet fortfarande inte ansluta till Exchange-postlådan.
Lösning
Tillämpa den senaste uppdateringen av Outlook för att lösa problemet:

https://support.microsoft.com/en-us/kB/2625547/

Obs: Det här problemet är löst i den 11 mars 2014 uppdateringen finns här: 2863911.
Workaround
Om du inte kan installera uppdatering 2863911 kan du undvika problemet genom att använda en eller flera av följande metoder som är lämpliga.

Metod 1: Reparera Exchange-e-postkonto

Så här reparerar du Exchange-e-postkonto:
 1. Starta Outlook.
 2. Klicka på Arkiv, Kontoinställningaroch klicka sedan på Kontoinställningar.
 3. Exchange-e-postkonto markerat, klickar du på Reparera.
 4. Klicka på Nästai dialogrutan Reparera konto .
 5. När konfigurationen är klar startar du om Outlook.
När du startar om Outlook kanske statusfältet visas din status som Arbetar Offline. Så här ansluter du
 1. Klicka på fliken Skicka och ta emot .
 2. Klicka på Arbeta Offline om du vill inaktivera den här funktionen.

Metod 2: Skapa en Outlook-profil

Skapa en ny Outlook-profil. Gör så här:
 1. Öppna Kontrollpanelen. Gör så här:
  • I Windows 7 eller Windows Vista klickar du på Startoch klicka sedan på Kontrollpanelen.
  • Skriv i Windows 8 På Kontrollpanelenstartskärmen.
 2. Klicka på e-post.
 3. Klicka på Visa profiler.
 4. Klicka på Lägg till.
 5. Ange ett nytt namn för profilen i rutan Profilnamn .
 6. Ange värden för användarnamn, primär SMTP-adressoch lösenordi lämpliga rutor. Klicka på Nästa.
 7. Klicka på Slutföri dialogrutan Lägg till konto .
 8. Markera namnet på profilen som du använde i steg 5 under Använd alltid denna profil.

Metod 3: Flytta postlådan på Exchange Server 2010

Tillfälligt återställa postlådan till den ursprungliga servern eller flytta postlådan till en annan server i Exchange 2010-postlådor.

Metod 4: Återgå till en tidigare version av Outlook

Om du har en MSI-installation av Office 2013 kan du försöka avinstallera den 16 oktober 2013 (KB 2825677) och den 10 December 2013 (KB 2825652) snabbkorrigeringspaket för Outlook 2013. Gör följande om du vill avinstallera en eller båda uppdateringar:
 1. Öppna Kontrollpanelen.
 2. Klicka på program och funktioner.
 3. Klicka på Visa installerade uppdateringar.
 4. Leta upp och markera den uppdatering du vill avinstallera i listan över installerade uppdateringar.
 5. Klicka på Avinstallera.
Obs! Om du har ett Klicka-och-kör installationen av Office 2013 kan återgå du till version 15.0.4535.1004 med hjälp av åtgärderna i följande Knowledge Base-artikel:
2770432 Återgå till en tidigare version av Office 2013 Klicka-och-kör

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2934750 – senaste granskning 10/01/2015 19:08:00 – revision: 7.0

Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard, Microsoft Outlook 2013, Exchange Server 2016 Enterprise Edition, Exchange Server 2016 Standard Edition

 • kbmt KB2934750 KbMtsv
Feedback