Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Internet Explorer 6: beskrivning och tillgänglighet

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
I den här artikeln beskrivs tillägg och förändringar i Internet Explorer 6, hämtning och onlinesupportresurser samt ytterligare information om den här utgåvan.

Obs! Den här slutliga utgåvan ersätter Internet Explorer Public Preview-utgåvor (versionerna 6.00.2462.0000 och 6.00.2479.0006). Avinstallera Public Preview innan du installerar den slutliga versionen.

Mer Information
Internet Explorer 6 kan installeras på datorer med Microsoft Windows 98 eller senare eller Microsoft Windows NT 4.0 eller senare. Du kan också installera Internet Explorer 6 som en uppgradering av en befintlig version av Internet Explorer. Information om hur du hämtar och installerar Internet Explorer 6 finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! Om du endast vill hämta Internet Explorer 6 läser du följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
174680 Hämta Internet Explorer för ett annat operativsystem (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Supportalternativ

Information om supportalternativ för Internet Explorer 6 finns på följande Microsoft-webbplats: I Internet Explorer 6 ingår följande nya funktioner:

Mediefält

Ett Explorer-fält är en webbsida som finns i ett separat fönster i Internet Explorer-fönstret. Fältet upptar en lodrät ruta till vänster om huvuddokumentrutan. Explorer-fälten Sök, Favoriter och Tidigare är kanske redan välbekanta för dig. I Internet Explorer 6 finns nu också ett Mediefält. Detta ersätter Radiofältet i Internet Explorer 5.x, som bara stöder strömmande ljud. Mediefältet är en ny lätt mediespelare som innehåller flera funktioner och kan användas för DShow och HTML Plus Time. Med hjälp av det här fältet kan du göra följande:
  • Spela upp media utan att öppna nya fönster.
  • Slumpmässigt få tillgång till lokala media och fjärrmedia.
  • Enkelt återvända till medieupplevelser.
  • Enkelt få tillgång till den senaste versionen av Microsoft Windows Media Player.
I standardknappraden i Internet Explorer finns det en ny knapp som kan användas för att komma åt Mediefältet.

Obs! Den ursprungliga utgåvan av Internet Explorer Public Preview innehöll också de nya fälten Contacts, Search the Web, News och Personal samt möjlighet att lägga till nya HTML-baserade Explorer-fält från Microsoft eller andra företag. Dessa Explorer-fält har tagits bort från den slutliga utgåvan efter synpunkter från kunderna.

Verktygsfält låsta som standard

Verktygsfält i Internet Explorer är låsta som standard och kan inte flyttas eller ges en annan storlek. Om du vill låsa upp verktygsfälten så att du kan flytta dem och ändra storleken, högerklickar du i ett tomt område i ett verktygsfält och avmarkerar sedan kryssrutan Lås verktygsfälten.

Stöd för P3P-standarder (Platform for Privacy Preferences)

Det finns en ny Sekretess-flik i Internet-alternativ så att du kan ange önskad sekretessnivå genom att ange om webbvärdar ska få samla in klientinformation genom cookies. I Internet Explorer 6 implementeras den kompakta P3P-sekretesspolicyn 1.0 för insamling av metadata om syftet med cookies på webbplatser. När metadata har samlats in avgörs om cookies ska accepteras eller avvisas på webbplatserna du besöker (utifrån dina inställningar på fliken Sekretess).

Obs! Alla cookies accepteras automatiskt i zonerna Lokalt intranät och Tillförlitliga platser, och blockeras i zonen Ej tillförlitliga platser. Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
282846 Inställningar på fliken Sekretess påverkar endast zonen Internet (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Cookie-inställningar för tidigare versioner av Internet Explorer behålls inte vid uppgradering till Internet Explorer 6. Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
296363 Cookies-inställningar finns inte kvar efter uppgradering till Internet Explorer 6 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Om du vill veta mer om inställning av sekretessalternativ och vad de betyder klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
283185 Hantera cookies i Internet Explorer 6
I Internet Explorer 6 finns en statusikon som kallas Sekretess-ikonen. Den visas till vänster om Lås-ikonen i statusfältet när du besöker en webbplats som inte uppfyller dina sekretessinställningar.

Obs! I Internet Explorer 6 Public Preview gick det inte att importera egna sekretessinställningar. Denna funktion har aktiverats i den slutliga versionen.

Mer information om P3P finns på följande WC3-webbplats (World Wide Web Consortium): Kontaktinformationen för andra företag som lämnas i denna artikel kan hjälpa dig att hitta den tekniska support du behöver. Denna information kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft garanterar inte på något sätt att kontaktinformationen är korrekt.

Om du vill veta mer om P3P-stödet i Internet Explorer 6 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
290333 Beskrivning av P3P-projektet (290333P) (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Andra nya Internet-alternativ i Internet Explorer 6

Följande har lagts till eller ändrats i Internet-alternativ i Internet Explorer 6.

Fliken Allmänt

Knappen Ta bort cookies har lagts till på fliken Allmänt.

Fliken Säkerhet

Inställningen för cookies som tidigare fanns på fliken Säkerhet i Internet Explorer 5.x har tagits bort. Du kan konfigurera dessa inställningar på fliken Sekretess i Internet Explorer 6.

Om du vill veta mer om övriga ändringar av säkerhetsinställningarna för webbinnehållszoner i Internet Explorer 6 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
300443 Ändringar av säkerhetsinställningarna för webbinnehållszoner i Internet Explorer 6 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Obs! Inställningen Tillåt META REFRESH fungerade inte i den ursprungliga utgåvan av Internet Explorer 6 Public Preview. Detta problem har korrigerats i den slutliga versionen.

Fliken Avancerat

Aktivera tillägg för tredje parts webbläsare (detta kräver omstart)

Obs! När du klickar på det här alternativet måste du starta om datorn.

Standard=på

De här inställningen hjälper dig att inaktivera verktygsfält och BHO:er (Browser Helper Object) från andra tillverkare för felsökning.

Obs! När du klickar på det här alternativet måste du starta om datorn. Mer information finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
298931 Så inaktiverar du webbläsartillägg från andra tillverkare (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Tillåt att objekt skapas utanför skärmen även under Terminal Server

Obs! När du klickar på det här alternativet måste du starta om datorn.

Standard=av

När objekten skapas kombineras två bilder till en. Vanligast är att en bild placeras över en annan. Den här typen av effekter kan orsaka blinkande skärmbild om Internet Explorer körs med Terminal Services. Om du aktiverar alternativet kan du undvika blinkande skärmbild, men prestanda kan minska avsevärt om du kör Internet Explorer med Terminal Services. Det finns en sida med exempel på effekten på följande Microsoft-webbplats: Visa inte onlinemedieinnehåll i Mediefältet

Standard=på

Med denna inställning anger du om onlinemedieinnehåll ska visas i Mediefältet på följande Microsoft-webbplatser: Om du avmarkerar kryssrutan visas offlinemedieinnehåll i Mediefältet från filen Browselc.dll (res://Browselc.dll/Mboffline.htm).

Aktivera automatisk storleksändring för bilder

Standard=på

Med denna funktion storleksändras bilder automatiskt när de öppnas direkt i webbläsaren, om de är för stora för att kunna visas i det aktuella webbläsarfönstret. Bilden storleksändras så att den får plats i sin helhet i fönstret. Bilder som är inbäddade i HTML-sidor storleksändras inte.

Aktivera verktygsfältet Bild

Standard=på

Obs! När du klickar på det här alternativet måste du starta om datorn.

Som standard visas ett litet verktygsfält i Internet Explorer 6 när du håller muspekaren över en bild på en webbsida. I verktygsfältet finns knappar för att spara, skriva ut och skicka ett e-postmeddelande med bilden, och för att öppna mappen Mina bilder i ett annat fönster. Du kan inaktivera verktygsfältet genom att avmarkera kryssrutan.

I följande artikel i Microsoft Knowledge Base article finns information om varför bildverktygsfältet inte visas, trots att det är aktiverat:
303473 Verktygsfältet Bild visas inte över bild i Internet Explorer (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Aktivera integrerad Windows-autentisering

Standard=av

Obs! När du klickar på det här alternativet måste du starta om datorn.

Negotiate/Kerberos-autentisering är normalt inaktiverat i Windows 2000, men du kan aktivera det genom att markera den här kryssrutan. I tidigare versioner av Internet Explorer 5, 5.01 och 5.5 aktiverades Kerberos-autentisering som standard. Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
299838 Det går inte att förhandla Kerberos-autentisering efter uppgradering till Internet Explorer 6 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Enable HTML-Based Explorer Bars

Obs! Den här inställningen fanns på fliken Avancerat i den ursprungliga utgåvan av Internet Explorer 6 Public Preview. Den har tagits bort i den slutliga versionen.

När du klickar på det här alternativet måste du starta om datorn.

Standard=på

Om du avmarkerar den här kryssrutan kan du inte använda vissa nya Explorer-fält eller kommandot Lägg till/ta bort Explorer-fält.

Obs! Den andra Public Preview-utgåvan av Internet Explorer 6 (version 6.00.2479.0006) hade alternativ på fliken Avancerat för aktivering av smarta etiketter och visning av smarta Office XP-etiketter.

Felrapportering i Internet Explorer

Med det här verktyget kan du rapportera allvarliga fel i Internet Explorer (till exempel allmänna skyddsfel eller ogiltiga sidfel) till Microsoft via Internet. Om du vill veta mer om denna funktion klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
276550 Beskrivning och hämtning av Felrapportering i Internet Explorer

Andra nya funktioner

Ändringar i Klassificering av innehåll

Klassificering av innehåll har uppdaterats så att du kan skapa en ledtråd som hjälper dig komma ihåg lösenordet, tomma lösenord är inte längre tillåtna och användare som inte är administratörer (Windows NT eller Windows 2000) kan inte aktivera Klassificering av innehåll.

NTLM-autentisering

NTLM-autentisering via en proxy är möjlig med den senaste versionen av Microsoft Proxy Server.

Stöd för Passport 1.4

Stöd för Passport 1.4 implementeras i Wininet.dll.

Virusskydd i Outlook Express 6

Det har tillkommit flera nya funktioner i Outlook Express för skydd mot virus som kan överföras via e-postmeddelanden. Om du vill veta mer om dessa funktioner klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
291387 Använda funktioner för virusskydd i Outlook Express 6

Allmän installationsinformation

Information om installation av Internet Explorer 6, systemkrav och kända installationsproblem finns i filen Viktigt.txt i installationsmappen för Internet Explorer. Följande information gäller bara nyheter och förändringar i förhållande till Internet Explorer 5, 5.01 och 5.5.

Outlook Express 6 installeras tillsammans med Windows 2000

Standardinstallation och fullständig installation är inte möjliga i Windows 2000. Internet Explorer 6 installeras med en minimal uppsättning filer, som omfattar webbläsaren Internet Explorer 6, skriptstöd och Outlook Express 6.

Installation stöds inte i Windows 95

Internet Explorer 6 kan inte installeras på datorer med Microsoft Windows 95. Du måste ha Windows 98 eller Windows NT 4.0 Service Pack 6a (SP6a) eller senare för att kunna installera Internet Explorer 6.

Installation i Windows NT 4.0 kräver SP6a

Följande felmeddelande kan visas vid försök att installera Internet Explorer 6 på en dator med Windows NT 4.0:
Du måste installera NT4 Service Pack 6a eller senare innan Windows Update: Internet Explorer och Internet-verktyg kan fortsätta.
Internet Explorer 6 kräver Service Pack 6a eller senare i Windows NT 4.0. Om du vill veta mer om hur du skaffar den senaste Service Pack-versionen för Windows NT 4.0 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
152734 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows NT 4.0 Använda funktioner för virusskydd i Outlook Express 6

Stöd för hög kryptering

Om du använder Internet Explorer 5.01 eller tidigare på en dator med Windows 98, Windows 98, andra utgåvan, eller Windows NT 4.0 när du installerar Internet Explorer 6, uppgraderas datorn till 128-bitars kryptering. Om du har Windows 2000 när du installerar Internet Explorer 6 förändras inte krypteringsnivån på datorn. Du kan uppgradera Windows 2000 med hjälp av High Encryption Pack, som finns på det ursprungliga installationsmediet och på Microsoft-webbplatsen Windows Update. Om du har Microsoft Windows ME använder du redan 128-bitars kryptering.

Komponenter som inte ingår

Till skillnader från tidigare versioner av Internet Explorer innehåller version 6 inte webbmappar, FTP-mappar, MSN Messenger, Microsoft virtual machine (VM) för Java eller NetMeeting 3.x. Befintliga versioner av de här programmen och funktionerna bevaras vid uppgradering eller kan installeras av operativsystemet.
nedtonad vila över stilla
Egenskaper

Artikel-id: 293513 – senaste granskning 12/06/2015 01:35:35 – revision: 6.1

Microsoft Internet Explorer 6.0

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB293513
Feedback