MS14-046: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 2.0 Service Pack 2 för Windows Vista Service Pack 2 och Windows Server 2008 Service Pack 2: 12 augusti 2014

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2937608
Introduktion
Den här uppdateringen löser ett säkerhetsproblem i Microsoft.NET Framework-som kan kringgå säkerhetsfunktionen Address Space Layout randomisering (ASLR) om en användare besöker en särskilt utformad webbplats.
Sammanfattning
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS14-046. Lär dig mer om hur du hämtar korrigeringar i bulletinen:
  • För enskilda använder småföretag och organisationens användare Windows automatiska uppdatering funktionen för att installera korrigeringar från Microsoft Update. Om du vill göra detta, se Hämta uppdateringar automatiskt på webbplatsen Microsoft Safety and Security Center.
  • IT-proffs finns Microsoft Security Bulletin MS14-046 på webbplatsen Security TechCenter.

Skaffa hjälp och support för den här säkerhetsuppdateringen

Hjälp med att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Skydda datorn från virus och skadliga program med Windows: Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd

Mer information om den här säkerhetsuppdateringen

Information om hämtning

Den här uppdateringen kan hämtas från den Microsoft Download Center.

Kommandoradsväxlar för uppdateringen

Lär dig mer om de olika kommandoradsväxlar som stöds av den här uppdateringen för Microsoft.NET Framework.

Information om omstart

Uppdateringen kräver en omstart efter installation om inte filer som uppdateras är låsta eller används.

Information om vad uppdateringen ersätter

Den här uppdateringen ersätter uppdateringarna 2898858, 2833947, 2844287,2863253, 2804580,2789646, 2686833och 2656374.

Information om borttagning

Obs! Vi rekommenderar inte att du tar bort en säkerhetsuppdatering.

Om du vill ta bort denna uppdatering, använd program och funktioner på Kontrollpanelen.

Filinformation

Den engelska (USA) versionen av uppdateringen installerar filer med de filattribut som anges i följande nedladdningsbara CSV-filen. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). Datum och tider för dessa filer på den lokala datorn visas i lokal tid tillsammans med din aktuella sommartid (DST). Datum och tider kan dessutom ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.

Följande CSV-filen kan hämtas från Microsoft Download Center:

Gäller för

Den här artikeln gäller följande:
  • Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 när det används med:
    • Windows Vista Service Pack 2
    • Windows Server 2008 Service Pack 2

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2937608 – senaste granskning 07/11/2016 13:36:00 – revision: 4.0

  • kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB2937608 KbMtsv
Feedback