Outlook 2013 och 2016 kan inte ansluta med MAPI över HTTPs som förväntat

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2937684
Symptom
Föreställ dig följande.
 • Du använder Microsoft Outlook 2013 Service Pack 1 (SP1) eller senare.
 • Du är ansluten till en Microsoft Exchange Server 2013 Service Pack 1 (SP1) eller Microsoft Exchange Server 2016 brevlåda.
 • Exchange-postlåda och Client Access (CAS)-servrar som du ansluter till alla har Exchange Server 2013 SP1 eller en senare version installerad eller Microsoft Exchange Server-2016.
 • Nödvändiga serverinställningarna upprätta MapiHttp anslutningar är korrekt konfigurerade.
I fallet ovan visar kolumnenprotokoll i dialogrutan Outlook-anslutningsstatusOutlook 2013 är ansluten till Exchange-servern med en mekanism för anslutning till andra thanMAPI/HTTP. I bilden nedan visas till exempel en anslutning som använder RPC/HTTP.
Obs! MAPI-/ HTTP-anslutningar har angetts i HTTP-protokolletcolumnusingthe strängen.
Orsak
Det här problemet kan uppstå om MapiHttp-funktionen är inaktiverad i Outlook-klienten med hjälp av följande registervärde:
Nyckel: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Exchange
DWORD: MapiHttpDisabled
Värde: 1
Lösning
Lös problemet genom att ändra värdet för MapiHttpDisabled till 0(noll) eller ta bort MapiHttpDisabled DWORD-värde. Den här informationen i registret är avsedd endast för testning.
 1. Avsluta Outlook.
 2. Öppna Registereditorn. Genom att använda någon av följande metoder som passar din version av Windows.
  • Windows 10, Windows 8.1 och Windows 8: Tryck på Windows-tangenten + R för att öppna dialogrutan Kör. Typ Regedit.exe och tryck sedan på OK.
  • Windows 7: Klicka på Start, Skriv regedit.exe i sökrutan och tryck på RETUR.

 3. Leta upp och markera följande nyckel i registret.

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Exchange
 4. Högerklicka på MapiHttpDisabled och klicka sedan på Ändra.
 5. Ändra den Datavärde till 0 och klicka sedan på OK.
 6. Stäng Registereditorn.
 7. Starta Outlook.
Mer Information
Mer information om kraven för MAPI över HTTP-anslutningar finns på följande Microsoft TechNet-webbplats:

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2937684 – senaste granskning 01/14/2016 16:37:00 – revision: 2.0

Exchange Server 2016 Enterprise Edition, Exchange Server 2016 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2013 Service Pack 1, Outlook 2016, Microsoft Outlook 2013 Service Pack 1

 • kbmt KB2937684 KbMtsv
Feedback