Kvalificerande uppgraderingsprodukt hittas inte vid uppgradering till Office XP

Denna artikel har tidigare publicerats under SV295346
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
När du försöker installera uppgraderingsversionen av någon av de produkter som nämns i avsnittet "Gäller" kan det hända att följande felmeddelande visas:
Installationsprogrammet kunde inte hitta någon giltig kvalificeringsprodukt på datorn.
Välj den enhet som innehåller kvalificeringsprodukten.
Om du kan välja den enhet (till exempel C:) där den giltiga kvalificeringsprodukten finns installerad och sedan klickar på OK får du följande felmeddelande:
Fel 1608. Det gick inte att hitta någon kvalificeringsprodukt.
Installationen avslutades för tidigt på grund av ett fel.
Orsak
Detta fel kan uppstå vid installation av uppgraderingsversionen av någon av de produkter som nämns i avsnittet "Gäller", och om någon av följande förutsättningar föreligger:
 • Microsoft Office 97 Small Business Edition finns installerad.
 • Office 2000 CD2 finns installerad på datorn, men Office 2000 CD1 finns inte installerad på datorn.
 • Office 2000 Small Business finns inte installerad och du sätter in Office 2000 Small Business CD1 vid frågan efter en kvalificeringsprodukt.
 • Kvalificeringsprodukten finns på en uppmappad nätverksenhet och i dialogrutan Produktkontroll visas endast lokala enheter.
 • Microsoft Office 97 finns installerat i någon annan mapp än standardmappen, C:\Program\Microsoft Office.
 • Microsoft Office XP Small Business Edition finns installerad.
Lösning
Det finns två sätt att lösa detta problem, beroende på omständigheterna vid uppgraderingen.

Metod 1: Använd CD-ROM

Denna metod löser de fyra första fallen som anges i Orsak.

Gör så här:
 1. Kör installationsprogrammet för Office XP.
 2. Skriv in produktnyckeln i dialogrutan Användarinformation och klicka sedan på OK.
 3. Klicka på listan Enhet i dialogrutan Produktkontroll och välj sedan CD-ROM-enheten.
 4. Mata ut CD:n för Office XP och sätt sedan in CD1 från Office 2000 eller Office 97. Om du har Office 2000 Small Business Edition sätter du in CD2.
 5. Vänta 30 sekunder på att CD-ROM-enheten ska få upp hastigheten och identifiera den CD som du har satt in.
 6. Klicka på OK i dialogrutan Produktkontroll.
 7. När licensavtalet för Office XP visas matar du ut CD:n för föregående version och sätter in CD:n för Office XP.

  Obs! Om du inte matar ut Office 2000- eller Office 97-CD:n nu visas ett felmeddelande när installationen av Office XP fortsätter.
  Fel 25003
  Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  300852 OFFXP: Error 25003 When You Run Setup for Upgrade Installation
 8. Godkänn licensavtalet för Office XP och klicka på Nästa.
 9. Slutför installationen av Office XP.

Metod 2: Välj enhetsbeteckning

Denna metod löser problemet när Microsoft Office 97 inte finns i standardinstallationsmappen.

Gör så här:
 1. Kör installationsprogrammet för Office XP.
 2. Skriv in produktnyckeln i dialogrutan Användarinformation och klicka sedan på OK.
 3. Klicka på listan Enhet i dialogrutan Produktkontroll.
 4. Välj enhetsbeteckningen där Office 97 är installerat.
 5. Klicka på OK i dialogrutan Produktkontroll.
 6. Godkänn licensavtalet för Office XP och klicka på Nästa.
 7. Slutför installationen av Office XP.
Mer Information
Microsoft Office XP finns både som en fullständig version och som en uppgraderingsversion. Uppgraderingsversionen kräver att en kvalificeringsprodukt är installerad på datorn eller att installationsmediet för kvalificeringsprodukten finns tillgängligt när du kör installationsprogrammet. Installationsprogrammet för uppgraderingsversionen av Office XP försöker hitta kvalificeringsprogrammet på den dator där det körs. Om installationsprogrammet inte kan hitta ett kvalificeringsprogram (till exempel Office 97 eller Office 2000) uppstår ett fel.

Om du inte har en giltig kvalificeringsprodukt lämnar du tillbaka Office XP-uppgraderingen och köper en fullständig återförsäljarversion av Office XP-produkten. Om du vill veta mer om listan över kvalificeringsprodukter för uppgraderingsversionen av Office XP klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
290540 OFFXP: Produkter som berättigar till uppgraderingsversionen av Microsoft Office XP
Referenser
Mer information om uppgradering av Microsoft Office finns på följande Microsoft-webbplats:Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
290366 OFFXP: Setup May Remove Earlier Versions of Office
300655 OFFXP: Message to Provide Qualifying Upgrade Product When You Start an Office Program
OFFXP ccp officexp kvalificera
Egenskaper

Artikel-id: 295346 – senaste granskning 01/12/2015 18:04:09 – revision: 4.1

 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office XP, All Editions
 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbnofix kbprb kbupdateissue KB295346
Feedback