Importera kontakter till Outlook från Excel

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Sammanfattning
Om du har en lista med kontakter i ett Microsoft Excel-kalkylblad, är listan inte direkt tillgänglig för Microsoft Outlook eller andra program som kan komma åt adressboken. Du kan undvika det här problemet genom att exportera listan och sedan importera den till Outlook enligt instruktionerna i "Mer information" i den här artikeln.
Mer Information

Exportera från Excel

 1. Om rad 1 i kalkylbladet innehåller kolumnbeskrivningar, till exempel "Namn", "E-postadress" och så vidare går du vidare till steg 3. Annars lägger du till ett kalkylblad med sådana beskrivningar genom att högerklicka på 1 till vänster om den första raden och sedan klicka på Infoga.
 2. I de nya tomma cellerna längst upp i varje kolumn skriver du en beskrivning av kolumnen, till exempel "Namn", "E-postadress", "Företag", "Telefonnummer" och så vidare.
 3. Klicka på Spara somArkiv-menyn.
 4. Välj en mapp att spara i från listrutan Spara i, skriv ett namn på filen, till exempel "Kontakter", i rutan Filnamn och klicka på SKV (semikolonavgränsad) i listrutan Filformat.
 5. Anteckna platsen för mappen och klicka på Spara.

Importera till Outlook

 1. Om du importerar till en befintlig Kontakter-mapp går du till steg 3. Om du behöver skapa en ny mapp i Outlook klickar du på MapplistaVisa-menyn. om inte Mapplista redan är öppen.
 2. Högerklicka på mappen Kontakter , klicka på Ny mapp, skriv ett namn på den nya mappen och klicka på OK.
 3. Klicka på Importera och exporteraArkiv-menyn, Nästa, Semikolonavgränsade värden (Windows) och Nästa.
 4. Om filen som visas inte är rätt fil klickar du på Bläddra. Bläddra till mappen du antecknade i steg 3, och markera sedan filen genom att dubbelklicka på den.
 5. Om du importerar till en ny mapp är Alternativ-inställningarna inte relevanta, eftersom det inte finns några dubbletter. Välj annars det mest logiska alternativet. Klicka på Tillåt dubbletter om du inte är säker och klicka på Nästa.
 6. Klicka på mappen Kontakter, eller en annan mapp av kontakttyp som du har skapat, för import, och klicka sedan på Nästa.
 7. Om du inte är säker på att kolumnnamnen på den första raden i kalkylbladet kommer att mappas på rätt sätt till Outlook-fälten, kontrollerar du detta genom att klicka på Mappa fält.

  Obs! Om Mappa fält inte är tillgängligt har du valt en mapp som inte är av kontakttyp för import. Klicka på Föregående och välj rätt mapp. Om du är nöjd med mappningen klickar du på OK, så att dialogrutan Mappa fält stängs. Klicka sedan på Slutför.

Importera till Outlook 2010

 1. Om du importerar till en befintlig mapp i Kontakter går du till steg 4.
 2. Skapa en ny mapp i Outlook 2010
 3. Högerklicka på mappen Kontakter, klicka på Ny mapp, skriv ett namn på den nya mappen och klicka på OK.
 4. Klicka på fliken Arkiv i menyfliksområdet och klicka sedan på Öppna i menyn.
 5. Klicka på fliken Importera. Import-/exportguiden öppnas.
 6. Om fel fil visas klickar du på Bläddra. Bläddra till mappen som nämns i steg 3 och markera sedan filen genom att dubbelklicka på den.
 7. Om du importerar till en ny mapp är Alternativ-inställningarna inte relevanta, eftersom det inte finns några dubbletter. Välj det mest logiska alternativet om du inte importerar till en ny mapp. Klicka på Tillåt dubbletter om du är osäker och klicka på Nästa.
 8. Klicka på mappen Kontakter eller en annan mapp av kontakttyp som du har skapat och klicka sedan på Nästa.
 9. Om du inte är säker på att kolumnnamnen på den första raden i kalkylbladet kommer att mappas på rätt sätt till Outlook-fälten, kontrollerar du detta genom att klicka på Mappa fält.
OL2K OL2000
Egenskaper

Artikel-id: 295664 – senaste granskning 11/21/2015 17:16:00 – revision: 7.0

Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007, Outlook 2016

 • kbhowto KB295664
Feedback