Visio2002: Fel 920 när en ritning sparas i ett grafiskt filformat

Denna artikel har tidigare publicerats under SV295691
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
När du sparar en Microsoft Visio-ritning i ett grafiskt filformat visas följande felmeddelande eller liknande:
Ett fel (920) inträffade under åtgärden Spara som.

Ett fel uppstod. Det går inte att fullfölja exporten från Visio.
Om du sedan använder kommandot Spara som visas följande felmeddelande eller liknande:
Den här filen är öppen för ändring i en annan instans av Visio.
Orsak
Detta problem uppstår när du sparar i något av följande grafiska filformat:
 • Computer Graphics Metafile (*.cgm)
 • Encapsulated Postscript File (*.eps)
 • IGES Drawing File Format (*.igs)
 • Macintosh PICT Format (*.pct)
 • Postscript File (*.ps)
 • Zsoft PC Paintbrush Bitmap (*.pcx)
 • Adobe Illustrator (*.ai)
Lösning
Du kan undvika problemet på något av följande sätt:
 • Ändra Transparens-inställningen för fyllningsmönster till 1 % (procent) och spara sedan i det grafiska filformatet.
 • Spara filen i ett annat grafiskt format, till exempel något av följande:
  Enhanced Metafile (*.emf)
  Graphics Interchange Format (*.gif)
  JPEG File Interchange Format (*.jpg)
  Portable Network Graphics (*.png)
  Tagged Image File Format (*.tif)
  Windows Bitmap (*.bmp; *.dib)
  Windows Metafile (*.wmf)
 • Ta bort fyllningsmönstret från formerna.
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem för de produkter som nämns under rubiken "Informationen i denna artikel gäller" i den här artikeln.
prb filter export image picture
Egenskaper

Artikel-id: 295691 – senaste granskning 12/06/2015 02:00:23 – revision: 1.0

Microsoft Visio 2002 Standard Edition, Microsoft Visio 2002 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbbug kbdta kbpending KB295691
Feedback