Inte alla objekt visas i listan AutoFilter/pivottabell

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 295971
Symptom
Unik synliga objekt visas inte i listan i ett AutoFilter/pivottabell i en kolumn.
Orsak
I Excel 2003 visas i listrutan medAutoFilterförsta 1 000 unika element. Om du har fler än 1 000 unika element i listan visas bara de första 1 000 artiklarna.

I Excel 2007 och senare versioner visas listrutanAutoFilterde första 10 000 unika element. Om du har fler än 10 000 unika element i listan visas bara de första 10 000 artiklarna.

Observera:Excel 2007 nedrullningsbara listan visas de första 65 534 unika objekt. Excel 2010 och högre version DropDown pivottabellistan att visa de första 10 000 unika element.
Workaround
Undvik det här problemet genom att använda kommandot AutoFilter i flera mindre delar data i stället för på alla data på samma gång. Alla listobjekt som ska visas om varje delmängd har inga fler unika medlemmar än gränsen för den aktuella versionen av Excel.

I Excel 2010 och högre har Sök-funktionen lagts till i listrutan Filter som gör att användaren kan använda Sök för att visa poster som inte ingår i de första 10 000 unika element.

Sökfilter

XL2000 XL97XL98 XL2001 XLX XL2003 XL2002 XL2007 XL2010 automatiskt filter

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Vlastnosti

ID článku: 295971 – Posledná kontrola: 09/23/2015 19:02:00 – Revízia: 2.0

Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel 2001 för Macintosh, Microsoft Excel 2004 for Mac, Microsoft Excel 2013, Excel 2016

  • kbpending kbprb kbmt KB295971 KbMtsv
Pripomienky