Kända problem för.NET Framework 4.5.2

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2962547
Sammanfattning
I denna artikel anges kända problem som kan uppstå när du installerar Microsoft.NET Framework 4.5.2. Mer information om dessa problem och lösningar som är tillgängliga klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base.
Problem för.NET Framework 4.5.2
Artikel i Microsoft Knowledge BaseBeskrivning
KB2971001Ovanliga skalning för vissa Windows Forms-program med.NET Framework 4.5.2
KB2971004Problem med namnområdeskvalificeringar när du kompilerar om VB.NET-program för.NET Framework 4.5.2
KB2971005Det kan uppstå kompileringsfel när måldatorn har .NET Framework 4.5.2
KB2909958Undantag i Windows PowerShell, andra dynamiska språk och dynamiskt utförd C#-kod när du anropar vissa metoder för kod som är avsett för.NET Framework
KB2964071SqlClient kan skicka sekvensnummer i.NET Framework 4.5.2
KB2867723Det går inte att öppna eller skapa JavaScript-filer eller C++-projekt i Visual Studio 2012 efter installation av.NET Framework 4.5.1 eller.NET Framework 4.5.2

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2962547 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 04/10/2016 00:11:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft .NET Framework 4.5.2

  • kbsurveynew kbexpertiseinter kbinfo kbmt KB2962547 KbMtsv
คำติชม