Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Beskrivning av Samlad uppdatering 2 för System Center 2012 R2 Data Protection Manager

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2963543
Meddelande
Den här samlade uppdateringen publicerades igen den 20 maj 2014 att lösa en krasch i "DPMAMService" som uppstått om den ursprungliga uppdateringen (KB 2958100) användes.

Om du redan har installerat Samlad uppdatering 2 för Windows Server 2003-servrar behöver du inte installera Samlad uppdatering 2-agent som krävs för att kommunikationen mellan Windows Server 2003 för den här återutgivningen. Ytterligare uppdateringar efter Nyutgåvan installerar och fungerar som förväntat.
Introduktion
Den här artikeln beskrivs nya funktioner och problem som korrigeras i Samlad uppdatering 2 för Microsoft System Center 2012 R2 Data Protection Manager (DPM). Artikeln innehåller även instruktioner för installation av Samlad uppdatering 2 för System Center 2012 R2 Data Protection Manager och innehåller instruktioner för installation av agenten att skydda arbetsbelastningar för Windows Server 2003.

Nya funktioner i den här samlade uppdateringen

 • Stöd för Windows Server 2003-arbetsbelastningar

  DPM 2012 R2 har nu stöd för säkerhetskopiering och återställning i Windows Server 2008 och Windows Server 2003-servrar. Efter installation av Samlad uppdatering 2 kommer du att kunna skydda Windows Server 2008 och Windows Server 2003 med hjälp av DPM 2012 R2. Följande belastningar som stöds i Windows Server 2008 och Windows Server 2003:
  • Microsoft SQL Server 2008 R2, Microsoft SQL Server 2008, Microsoft SQL Server 2005
  • Microsoft Office SharePoint Server 2007
  Uppdateringen innehåller en ny agent för Windows Server 2003. Om du inte tidigare har installerat Samlad uppdatering 2 finns i avsnittet "Instruktioner".
 • Skydd av SQL AlwaysOn med kluster

  Skydd och återställning av Tillgänglighetsgrupper som har skapats med eller utan klustrade instanser stöds nu fungerar sömlöst på samma sätt som för icke-klustrade Tillgänglighetsgrupper.

  Primära och sekundära GrupperatFristående
  GrupperatStöds i UR2Stöds i UR2
  FriståendeStöds i UR2Redan stöds

Problem som korrigeras i uppdateringen

Den här uppdateringen åtgärdas följande problem som inte tidigare dokumenterats i Microsoft Knowledge Base:
 • Generering av katalog misslyckas för SharePoint 2013 platser med app store delar.
 • DPM visas inte återställningspunkt volymen används information om diskutrymme. Det är alltid värdet 0 KB.
 • Om den SetBackupComplete kommandot kallas för tidigt, detta medför SetBackupSucceeded att anropas och skapa en 0x80042301 fel i VSS.
 • SharePoint objektet nivå återställningen misslyckas när den första delen av webbplatsens URL matchar en annan SharePoint-webbplats.
 • Statusrapporter ange Data Protection Manager-data (DPMDB) inte skyddas trots att den faktiskt är skyddad och giltig återställningspunkter registreras för den.
 • Ett ogiltigt Spåra meddelande formatsträng orsakar andra chansen System.FormatException undantag och även orsaker DPM-processen avslutas.

Instruktioner för installation

Så här installerar du uppdateringen för Data Protection Manager:
 1. Innan du installerar den här uppdateringen kan du göra en säkerhetskopia av DPMDB.
 2. Installera paketet på servern som kör System Center 2012 R2 Data Protection Manager. Gör detta genom att köra Microsoft Update på servern.

  Obs! Innan du installerar den här uppdateringen via Microsoft Update, ska Data Protection Manager-konsolen stängas. Du kan behöva starta om Data Protection Manager-servern när du har installerat den här samlade uppdateringen.
 3. Uppdatera skydd agenter i administratörskonsolen för Data Protection Manager. Använd någon av följande metoder om du vill göra detta.

  Uppdatera protection agents i Windows Server 2003-servrar

  Installera Windows Server 2003-agent med hjälp av följande steg för att skydda Windows Server 2003-servrar med DPM 2012 R2 UR2:
  1. Installera Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable på servrar med Windows Server 2003, om den inte redan är installerad.

   Obs! Om C++ redistributable inte är installerat visas följande felmeddelande:

   Data Protection Manager-installationen

   Skärmen starta installationsprogrammet kunde inte laddas. Kontakta Microsoft produktsupport.
  2. Kopiera installationsprogrammet för Windows Server 2003-Agent från DPM-servrar till Windows Server 2003-server och installera agenten.
   • 64-bitars: DPM_Installation_Location\DPM\agents\RA\4.2.1235.0\amd64\1033\DPMAgentInstaller_Win2K3_AMD64.exe
   • 32-bitars: DPM_Installation_Location\DPM\agents\RA\4.2.1235.0\i386\1033\
    DPMAgentInstaller_Win2K3_i386.exe
  3. Kör följande kommando i en kommandotolk med administrativa:

   cd DPM Agent Installation Location\DPM\binsetdpmserver.exe –dpmservername DPM_Server_Name
  4. Kör du följande Windows PowerShell-cmdlet för att upprätta en anslutning med DPM-server:

   Attach-ProductionServer.ps1 DPMServerNameProductionServerNameUserNamePassword Domain
  5. DPM-servern, klicka på Uppdatera på två gånger på agent som är ansluten till användargränssnittet för hantering. Kontrollera sedan att hälsa tjänsttillstånd initieras.

  Uppdatera skydd agenter på andra produktionsservrar

  Använd någon av följande metoder om du vill uppdatera skydd agenter på andra produktionsservrar.
  Metod 1: Uppdatera skydd agenter från Data Protection Manager Administrator
  1. Öppna administratörskonsolen för Data Protection Manager.
  2. Klicka på fliken Hantering och klicka sedan på fliken Ombud .
  3. Välj en dator i listan Skyddad dator och klicka sedan på Uppdatera i fönstret åtgärd .
  4. Klicka på Jaoch sedan på Uppdatera agenter.

   Obs! Du kan behöva starta om datorn efter installation av agenten uppgraderingar.
  Metod 2: Uppdatera protection agents i skyddade datorer
  1. Hämta uppdateringspaketet protection agent i följande katalog på System Center 2012 R2 Data Protection Manager-servern:

   Data_Protection_Manager_installation_location\DPM\DPM\Agents\RA\4.2.1235.0
   Installationspaketen är följande:
   • För x 86-baserade uppdateringar: i386\1033\DPMAgentInstaller_KB 2963543.exe
   • För x 64-baserade uppdateringar: amd64\1033\DPMAgentInstaller_KB 2963543_AMD64.exe
  2. Kör DPMAgentInstaller.exe lämpligt paket på varje skyddad dator baserad på arkitektur av agent.
  3. Öppna konsolen Data Protection Manager Administrator på System Center 2012 R2 Data Protection Manager-server.
  4. På fliken hantering och klicka sedan på fliken ombud välja skyddade datorer, uppdatera informationen och sedan kontrollera att versionsnumret agent är 4.2.1235.0.
Lär dig mer om Installera Protection Agents manuellt.

Hämta instruktioner

Uppdateringspaket för Data Protection Manager är tillgängliga från Microsoft Update eller genom manuell hämtning.

Microsoft Update

Så här hämtar och installerar ett uppdateringspaket från Microsoft Update på en dator som har en gällande System Center 2012 R2 komponent installerad:
 1. Klicka på Startoch sedan på Kontrollpanelen.
 2. Dubbelklicka på Windows Updatepå Kontrollpanelen.
 3. Klicka på Kontrollera Online efter uppdateringar från Microsoft Updatei Windows Update-fönstret.
 4. Klicka på viktiga uppdateringar är tillgängliga.
 5. Markera de samlade uppdateringspaket som du vill installera och klicka sedan på OK.
 6. Om du vill installera uppdateringspaket markerade klickar du på installera uppdateringar.

Microsoft Update-katalogen

Gå till följande webbplats för att manuellt hämta uppdateringspaket från Microsoft Update-katalogen:

Filinformation

FilnamnFilstorlek
(i KB)
Filversion
bin\1033\Utils.dll1,1984.2.1235.0
bin\1033\Microsoft.EnterpriseStorage.DLS.PRM.dll2,4444.2.1235.0
bin\CPWrapper.dll1,0744.2.1235.0
bin\VssRequestorWin8.dll3424.2.1235.0
bin\DPMRA.exe5,5194.2.1235.0
bin\DPMac.exe1,8234.2.1235.0
bin\installagentpatch.exe994.2.1235.0
bin\AgentPatchSetup.exe224.2.1235.0
bin\launchpatch.exe244.2.1235.0
bin\1033\inspect.dll1624.2.1235.0
bin\patchca.dll264.2.1235.0
bin\DsmFS.dll9134.2.1235.0
bin\1033\ObjectModel.dll1,2074.2.1235.0
bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.DLS.UI.ObjectModel.SQL.dll514.2.1235.0
bin\1033\setupUtilv2.dll6034.2.1235.0
bin\1028\setuputilv2.dll6034.2.1235.0
bin\1029\setuputilv2.dll6034.2.1235.0
bin\1031\setuputilv2.dll6034.2.1235.0
bin\1036\setuputilv2.dll6034.2.1235.0
bin\1038\setuputilv2.dll6034.2.1235.0
bin\1040\setuputilv2.dll6034.2.1235.0
bin\1041\setuputilv2.dll6034.2.1235.0
bin\1042\setuputilv2.dll6034.2.1235.0
bin\1043\setuputilv2.dll6034.2.1235.0
bin\1045\setuputilv2.dll6034.2.1235.0
bin\1046\setuputilv2.dll6034.2.1235.0
bin\1049\setuputilv2.dll6034.2.1235.0
bin\1053\setuputilv2.dll6034.2.1235.0
bin\1055\setuputilv2.dll6034.2.1235.0
bin\2052\setuputilv2.dll6034.2.1235.0
bin\2070\setuputilv2.dll6034.2.1235.0
bin\3076\setuputilv2.dll6034.2.1235.0
bin\3082\setuputilv2.dll6034.2.1235.0
bin\ClusterInquiry.dll1734.2.1235.0
bin\ClusterInquiryLH.dll1954.2.1235.0
bin\VssRequestor.dll3404.2.1235.0
bin\VssRequestorXP.dll3144.2.1235.0
bin\DpmWriterHelperPlugin.dll5144.2.1235.0
bin\ExchangeWriterHelperPlugin.dll8024.2.1235.0
bin\FileWriterHelperPlugin.dll5834.2.1235.0
bin\GenericDatasourceWriterHelperPlugin.dll7484.2.1235.0
bin\GenericNonVssDatasourceHelperPlugin.dll7014.2.1235.0
bin\SpSearchWriterHelperPlugin.dll6024.2.1235.0
bin\SQLWriterHelperPlugin.dll9594.2.1235.0
bin\WSSWriterHelperPlugin.dll7684.2.1235.0
bin\HypervVhdHelper.dll824.2.1235.0
bin\DpmoVhdManager.dll944.2.1235.0
bin\hypervVhdManager.dll1334.2.1235.0
bin\WSSCmdletsWrapper.exe1994.2.1235.0
bin\DPMClientService.exe5264.2.1235.0
bin\DPMLA.exe2,4784.2.1235.0
bin\Microsoft.EnterpriseStorage.DLS.PRM.MbcParser.dll4484.2.1235.0
bin\1033\dpmbackup.exe3614.2.1235.0
bin\1028\dpmbackup.exe3594.2.1235.0
bin\1029\dpmbackup.exe3624.2.1235.0
bin\1031\dpmbackup.exe3634.2.1235.0
bin\1036\dpmbackup.exe3624.2.1235.0
bin\1038\dpmbackup.exe3634.2.1235.0
bin\1040\dpmbackup.exe3624.2.1235.0
bin\1041\dpmbackup.exe3604.2.1235.0
bin\1042\dpmbackup.exe3604.2.1235.0
bin\1043\dpmbackup.exe3624.2.1235.0
bin\1045\dpmbackup.exe3634.2.1235.0
bin\1046\dpmbackup.exe3624.2.1235.0
bin\1049\dpmbackup.exe3624.2.1235.0
bin\1053\dpmbackup.exe3624.2.1235.0
bin\1055\dpmbackup.exe3624.2.1235.0
bin\2052\dpmbackup.exe3594.2.1235.0
bin\2070\dpmbackup.exe3634.2.1235.0
bin\3076\dpmbackup.exe3594.2.1235.0
bin\3082\dpmbackup.exe3634.2.1235.0
bin\1033\dpmwriter.exe6064.2.1235.0
bin\1028\dpmwriter.exe6064.2.1235.0
bin\1029\dpmwriter.exe6064.2.1235.0
bin\1031\dpmwriter.exe6064.2.1235.0
bin\1036\dpmwriter.exe6064.2.1235.0
bin\1038\dpmwriter.exe6064.2.1235.0
bin\1040\dpmwriter.exe6064.2.1235.0
bin\1041\dpmwriter.exe6064.2.1235.0
bin\1042\dpmwriter.exe6064.2.1235.0
bin\1043\dpmwriter.exe6064.2.1235.0
bin\1045\dpmwriter.exe6064.2.1235.0
bin\1046\dpmwriter.exe6064.2.1235.0
bin\1049\dpmwriter.exe6064.2.1235.0
bin\1053\dpmwriter.exe6064.2.1235.0
bin\1055\dpmwriter.exe6064.2.1235.0
bin\2052\dpmwriter.exe6064.2.1235.0
bin\2070\dpmwriter.exe6064.2.1235.0
bin\3076\dpmwriter.exe6064.2.1235.0
bin\3082\dpmwriter.exe6064.2.1235.0
bin\1033\FSPathMerge.exe3024.2.1235.0
bin\1028\FSPathMerge.exe3024.2.1235.0
bin\1029\FSPathMerge.exe3024.2.1235.0
bin\1031\FSPathMerge.exe3024.2.1235.0
bin\1036\FSPathMerge.exe3024.2.1235.0
bin\1038\FSPathMerge.exe3024.2.1235.0
bin\1040\FSPathMerge.exe3024.2.1235.0
bin\1041\FSPathMerge.exe3024.2.1235.0
bin\1042\FSPathMerge.exe3024.2.1235.0
bin\1043\FSPathMerge.exe3024.2.1235.0
bin\1045\FSPathMerge.exe3024.2.1235.0
bin\1046\FSPathMerge.exe3024.2.1235.0
bin\1049\FSPathMerge.exe3024.2.1235.0
bin\1053\FSPathMerge.exe3024.2.1235.0
bin\1055\FSPathMerge.exe3024.2.1235.0
bin\2052\FSPathMerge.exe3024.2.1235.0
bin\2070\FSPathMerge.exe3024.2.1235.0
bin\3076\FSPathMerge.exe3024.2.1235.0
bin\3082\FSPathMerge.exe3024.2.1235.0
bin\AgentProxy.dll2244.2.1235.0
bin\acreg.dll2624.2.1235.0
bin\SetDpmServer.exe1194.2.1235.0
bin\DPMFSFilterWrapperDLL.dll1504.2.1235.0
bin\TriggerClientJob.dll464.2.1235.0
bin\setagentcfg.exe1424.2.1235.0
bin\setupDpmfltr.dll1134.2.1235.0
bin\TERuntime.dll1094.2.1235.0
bin\EngineUICommon.dll5064.2.1235.0
bin\AutoHeal.dll614.2.1235.0
bin\1033\ObjectModelCmdlet.dll3844.2.1235.0
bin\1028\zh-TW\ObjectModelCmdlet.Resources.dll304.2.1235.0
bin\1029\cs-CZ\ObjectModelCmdlet.Resources.dll324.2.1235.0
bin\1031\de-DE\ObjectModelCmdlet.Resources.dll344.2.1235.0
bin\1036\fr-FR\ObjectModelCmdlet.Resources.dll344.2.1235.0
bin\1038\hu-HU\ObjectModelCmdlet.Resources.dll344.2.1235.0
bin\1040\it-IT\ObjectModelCmdlet.Resources.dll334.2.1235.0
bin\1041\ja-JP\ObjectModelCmdlet.Resources.dll354.2.1235.0
bin\1042\ko-KR\ObjectModelCmdlet.Resources.dll344.2.1235.0
bin\1043\nl-NL\ObjectModelCmdlet.Resources.dll324.2.1235.0
bin\1045\pl-PL\ObjectModelCmdlet.Resources.dll334.2.1235.0
bin\1046\pt-BR\ObjectModelCmdlet.Resources.dll334.2.1235.0
bin\1049\ru-RU\ObjectModelCmdlet.Resources.dll404.2.1235.0
bin\1053\sv-SE\ObjectModelCmdlet.Resources.dll324.2.1235.0
bin\1055\tr-TR\ObjectModelCmdlet.Resources.dll324.2.1235.0
bin\2052\zh-CN\ObjectModelCmdlet.Resources.dll304.2.1235.0
bin\2070\pt-PT\ObjectModelCmdlet.Resources.dll334.2.1235.0
bin\3076\zh-HK\ObjectModelCmdlet.Resources.dll304.2.1235.0
bin\3082\es-ES\ObjectModelCmdlet.Resources.dll344.2.1235.0
bin\DataProtectionManager.psd120
bin\DataProtectionManager.psm125
bin\1028\zh-TW\Utils.Resources.dll5664.2.1235.0
bin\1029\cs-CZ\Utils.Resources.dll6634.2.1235.0
bin\1031\de-DE\Utils.Resources.dll7144.2.1235.0
bin\1036\fr-FR\Utils.Resources.dll7074.2.1235.0
bin\1038\hu-HU\Utils.Resources.dll6744.2.1235.0
bin\1040\it-IT\Utils.Resources.dll6744.2.1235.0
bin\1041\ja-JP\Utils.Resources.dll8064.2.1235.0
bin\1042\ko-KR\Utils.Resources.dll7044.2.1235.0
bin\1043\nl-NL\Utils.Resources.dll6424.2.1235.0
bin\1045\pl-PL\Utils.Resources.dll7024.2.1235.0
bin\1046\pt-BR\Utils.Resources.dll6654.2.1235.0
bin\1049\ru-RU\Utils.Resources.dll1,0054.2.1235.0
bin\1053\sv-SE\Utils.Resources.dll6354.2.1235.0
bin\1055\tr-TR\Utils.Resources.dll6554.2.1235.0
bin\2052\zh-CN\Utils.Resources.dll5524.2.1235.0
bin\2070\pt-PT\Utils.Resources.dll6814.2.1235.0
bin\3076\zh-HK\Utils.Resources.dll5664.2.1235.0
bin\3082\es-ES\Utils.Resources.dll6974.2.1235.0
bin\1028\SetupLaunchScreen.dll2264.2.1235.0
bin\1029\SetupLaunchScreen.dll2344.2.1235.0
bin\1031\SetupLaunchScreen.dll2344.2.1235.0
bin\1033\SetupLaunchScreen.dll2314.2.1235.0
bin\1036\SetupLaunchScreen.dll2354.2.1235.0
bin\1038\SetupLaunchScreen.dll2334.2.1235.0
bin\1040\SetupLaunchScreen.dll2344.2.1235.0
bin\1041\SetupLaunchScreen.dll2284.2.1235.0
bin\1042\SetupLaunchScreen.dll2274.2.1235.0
bin\1043\SetupLaunchScreen.dll2324.2.1235.0
bin\1045\SetupLaunchScreen.dll2354.2.1235.0
bin\1046\SetupLaunchScreen.dll2334.2.1235.0
bin\1049\SetupLaunchScreen.dll2334.2.1235.0
bin\1053\SetupLaunchScreen.dll2324.2.1235.0
bin\1055\SetupLaunchScreen.dll2324.2.1235.0
bin\2052\SetupLaunchScreen.dll2264.2.1235.0
bin\2070\SetupLaunchScreen.dll2334.2.1235.0
bin\3076\SetupLaunchScreen.dll2264.2.1235.0
bin\3082\SetupLaunchScreen.dll2344.2.1235.0
bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.DLS.UI.ObjectModel.HyperVDatasource.dll504.2.1235.0
bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.DLS.UI.ObjectModel.SharePoint.dll594.2.1235.0
bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.DLS.UI.ObjectModel.Exchange.dll514.2.1235.0
bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.DLS.UI.ObjectModel.ClientDatasource.dll474.2.1235.0
bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.DLS.UI.ObjectModel.SystemProtection.dll394.2.1235.0
bin\1033\FileSystem.dll704.2.1235.0
bin\Interfaces.dll214.2.1235.0
bin\NativeConfigHelper.dll3794.2.1235.0
bin\1033\DpmSetup.dll1,7584.2.1235.0
bin\SummaryTE.dll534.2.1235.0
bin\1033\AlertHealthProvider.dll1334.2.1235.0
bin\INTENTTRANSLATOR.dll5534.2.1235.0
bin\WSS4Cmdlets.dll1634.2.1235.0
bin\WSSCmdlets.dll1794.2.1235.0
bin\1033\DlsUILibrary.dll1604.2.1235.0
XSD\Intent\IMCatalog.xsd37
xsd\ProtectionRecoveryManager\StatusMessages.xsd2
bin\DsResourceLimits.XML1

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2963543 – senaste granskning 06/07/2014 12:21:00 – revision: 2.0

Microsoft System Center 2012 R2 Data Protection Manager, Microsoft System Center 2012 R2

 • kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew atdownload kbmt KB2963543 KbMtsv
Feedback