Spara Office-dokument på en server i nätverket är långsamt när du använder EFS

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2966097
Symptom
Anta att du använder EFS (ENCRYPTING File System) för att skydda mappen Temporary Internet Files. Du sparar Microsoft Office-dokument till en fjärransluten server än kan stödja kryptering, men servern är inte konfigurerat för fjärrkryptering. Det tar längre tid än väntat att spara dokumenten i den här situationen.
Orsak
När du sparar dokument i Office-program (Excel, Word och PowerPoint) skapa en temporär fil i säkra undermappar som heter "Content.MSO" och "Content.Word" i mappen Tillfälliga Internet-filer. Om mappen krypteras med EFS, har fil som sedan kopieras till servern krypterade attribut används också. Om servern stöder kryptering men har inte konfigurerats för att göra det, flera försök att behålla filen krypteras sker och detta minskar spara process.
Lösning
Viktigt Det här avsnittet, metoden eller aktiviteten innehåller instruktioner om hur du ändrar registret. Allvarliga problem kan dock uppstå om du ändrar registret felaktigt. Se därför till att du följer instruktionerna noga. För extra skydd, säkerhetskopiera registret innan du ändrar det. Du kan sedan återställa registret om det uppstår problem. För mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows

Undvik det här problemet genom att använda någon av följande metoder:
 • Ta bort kryptering från undermappar i mappen Temporary Internet Files "Content.MSO" och "Content.Word".
 • Inaktivera stöd för EFS-kryptering på servern genom att ändra följande registerpost:
  SÖKVÄG: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystemValue
  DWORD: NtfsDisableEncryption
  VÄRDE: 1
  Obs! Värdet 0 betyder kryptering är aktiverad, medan ett värde på 1 innebär att kryptering är inaktiverat.
 • Aktivera delegerad autentisering på servern. Detta gör att servern kan personifiera klienten, och skapa en profil som har certifikat för kryptering på servern. Information abouthow att göra detta, finns på följande webbsida på Microsoft TechNet:
 • Spara filen lokalt och sedan dra filen till önskad nätverksenhet.

Mer Information
Som standard the"Content.MSO" och "Content.Word" undermappar som används av Excel, Word, och PowerPoint.They är dolda, system-skyddade undermappar i mappen Tillfälliga Internet-filer som visas i följande exempelsökväg:
C:\User\användarnamn> \AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.MSO
I Windows 8 kallas mappen Temporary Internet Files nu "INetCache"-mappen. Sökvägen till undermappen "Content.MSO" skulle därför vara följande:
C:\Users\användarnamn> \AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2966097 – senaste granskning 09/24/2015 05:53:00 – revision: 2.0

Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel 2013, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2010, Microsoft Word 2013, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft PowerPoint 2013, Excel 2016, PowerPoint 2016, Word 2016

 • kbsavefile kbsurveynew kbtshoot kbexpertiseadvanced kbexpertiseinter kbmt KB2966097 KbMtsv
Feedback