Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Fråga efter autentiseringsuppgifter för O365 postlåda med EnableRememberPwd inställd på 0

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2966505
Symptom
Med hjälp av Microsoft Outlook-versioner som nämns i avsnittetgällernär du ansluter till en Office 365-postlåda eller ett Online-Arkiv, du kanske måste ange autentiseringsuppgifter utan ett alternativ tillKom ihåg mina credeintals på autentiseringsuppgifter dialogrutan.
Orsak
Detta kan inträffa om registervärdet EnableRememberPwd configuredusing data för 0. Thisconfiguration döljs din förmåga att cache-lösenord lokalt i datorns register eftersom kryssrutanKom ihåg mina autentiseringsuppgifterpå autentiseringsuppgifter dialogrutan döljs.
Lösning
Viktigt Följ noga anvisningarna i detta avsnitt. Om du ändrar registret på felaktigt sätt kan det uppstå allvarliga problem. Innan du ändrar det. Säkerhetskopiera registret för återställning om det uppstår problem.


Om du vill åtgärda det här problemet tar du bortEnableRememberPwdregistret-entryby följande:

 1. Avsluta Outlook.
 2. Starta Registereditorn. Genom att använda någon av följande metoder som passar din version av Windows.
  • Windows 10, Windows 8.1 och Windows 8: Tryck på Windows-tangenten + R för att öppna dialogrutan Kör. Typ Regedit.exe och tryck sedan på OK.
  • Windows 7: Klicka på Start, Skriv Regedit.exe i sökrutan och tryck sedan på Enter.

 3. Leta upp och klicka på något av följande undernycklar i registret i Registereditorn:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\x.0\Outlook\Security\
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\x.0\Outlook\Security\

  Obs! X.0platshållaren representerar din version av Outlook (16,0 = Outlook 2016, 15,0 = Outlook 2013 14,0 = Outlook 2010 12.0 = Outlook 2007)

 4. Leta upp och markera följande värde:

  EnableRememberPwd

 5. På den Redigera -menyn, klicka på Ta bort.
 6. Klicka på Ja att bekräfta borttagningen.
 7. Avsluta Registereditorn.


Mer Information
Obs! Om värdet för EnableRememberPwdfinns under principer struktur, kan det ha skapats med hjälp av grupprincip. Administratören måste ändra principen om du vill ändra den här inställningen. Den här inställningen kallasInaktivera "Kom ihåg lösenord" för e-postkonto och är belägna underUser Datorkonfiguration/Administrativa mallar/Microsoft Outlook<version>/Security.</version>
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2966505 – senaste granskning 01/15/2016 19:00:00 – revision: 1.0

Outlook 2016, Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007

 • kbmt KB2966505 KbMtsv
Feedback