Gränser för personliga mappfiler (.pst) med över LAN- och WAN-länkar

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 297019
Sammanfattning
Den här artikeln innehåller vägledning om begränsningar med hjälp av personliga mappfiler (.pst) över ett lokalt nätverk (LAN) eller länk wide area network (WAN). Observera att PST-filer inte är tänkt att vara en långsiktig metod med kontinuerlig användning för lagring av meddelanden i en företagsmiljö.

Den här artikeln föreslår också tre alternativ till PST-filer:
 • Använd Office 365 Exchange Online, 2013 för Microsoft Exchange Server eller Microsoft Exchange Server 2010 personliga Arkiv postlådor.
 • Konfigurera Microsoft Outlook i cachelagrat Exchange-läge. Detta lagrar data för Exchange Server-postlåda i en lokal fil för offlinemappar (.ost).
 • Konfigurera Outlook för att köra Windows Terminal Services och ansluta till Exchange Server-postlåda i Online-läge.

Dessutom beskrivs ett scenario som stöds för nätverksanslutna PST-filer i den här artikeln. Scenarionamn som använder Microsoft Outlook 2010or senare på Windows Server 2008 R2-orlater Remote Desktop Session Host (RDSH).
Mer Information
Microsoft Exchange Server 4.0-teamet skapade PST-filer för att låta användarna behålla en kopia av sina meddelanden på sina lokala datorer. PST-filerna fungerar även som meddelandearkiv för användare som inte har tillgång till en Microsoft Exchange Server-dator (till exempel POP3- eller IMAP-e-postanvändare).

PST-filer är inte avsedda som en lösning för företagsnätverk. Även om det är möjligt att ange en nätverkskatalog eller sökväg en (Universal Naming Convention) som lagringsplats för en PST-fil, är inte nätverksanvändning avsett att vara en långsiktig metod med kontinuerlig användning för lagring av meddelanden i en företagsmiljö.

En PST-fil är en fil-access-driven metod för meddelandelagring. Fil-access-driven innebär att datorn använder särskild fil tillgång kommandon som operativsystemet tillhandahåller för att läsa och skriva data till filen.

Detta är inte effektivt i WAN- eller LAN-länkar eftersom WAN- och LAN-länkar med network access drivs metoder. Dessa är kommandon som operativsystemet tillhandahåller för att skicka data till eller mottar från en annan dator i nätverket. Om det finns en fjärransluten PST-fil (via en nätverkslänk), försöker Outlook använder du filkommandona att läsa från filen eller skriva till filen. Men måste operativsystemet sedan skicka kommandona via nätverket eftersom filen inte finns på den lokala datorn. Detta skapar mycket belastning och ökar den tid som behövs för att läsa och skriva till filen. Dessutom kan användningen av en PST-fil via en nätverksanslutning resultera i en PST-filen skadas om anslutningen försämras eller avbryts.

Mer information om problem som kan uppstå med nätverkslagringsenheter eller med servrar som är värdar för aktier finns på följande Microsoft-webbplats: Andra problem med PST-filer via WAN- och LAN-länkar
 • Alla åtgärder tar längre tid.
 • Skrivåtgärder kan ta ungefär fyra gånger längre tid än läsåtgärder.
 • Outlook är långsammare än Exchange-klienten.
På grund av dessa beteenden är och offlinemappar (.ost) personlig adressbok (.pab) filer på en nätverksresurs som fjärrstyrs också konfigurationer som inte stöds.

Om det användare med centrala profiler i organisationen, besöker du följande Microsoft-webbplats:

Rekommendationer

Microsoft rekommenderar följande lösningar. De första tre bör användas i stället för PST-filer via ett LAN eller WAN. Fjärde beskrivs ett alternativ för att använda nätverksansluten PST-filer, men bara när Outlook 2010 eller senare versionsare fjärrwebbtjänster på en Windows Server 2008 R2 eller senare Remote Desktop Session Host.

Postlåda i Exchange Server 2010 och Exchange Server 2013 personliga Arkiv

Arkiv från Personal hjälper dig att få kontroll över organisationens messaging data genom att eliminera behovet av personligt arkiv (PST) filer och gör att användare kan lagra meddelanden i en postlåda för personliga Arkiv som är tillgängliga i Microsoft Outlook 2007 eller senare och Microsoft Office Outlook Web App.

Mer information om personliga Arkiv finns på följande Microsoft TechNet-webbplats:

Exchange Server med lokala OST-filen

När du arbetar via ett WAN eller LAN är det bättre att konfigurera Microsoft Outlook i cachelagrat Exchange-läge. Detta lagrar data för Exchange Server-postlåda i en lokal fil för offlinemappar (.ost). Den här konfigurationen kan fjärrklienten fungera även utan att vara ansluten till servern. Tänk på att OST-filer stöder lokal replikering, och detta innebär att alla mappar och data kan replikeras till OST-filer, inte bara e-postmeddelanden, vilket är fallet när du använder Fjärrpost. Användning av OST-filer är därför effektivare och mer användbar. OST-filer inte heller ett beroende på tillgänglighet av Exchange Server-datorn (förutom för synkronisering av nya data från servern till klienten och vice versa), eftersom informationen är cachelagrad i den lokala OST-filen. Detta förbättrar prestanda, eftersom informationen som visas lagras på den lokala enheten, medan huvudkopian av data finns kvar på servern, där den kan kommas åt och säkerhetskopieras. OST-filer ger även dataredundans och detta ger ökad dataintegritet och återställning av data.

Microsoft Terminal Services

Om ett företag vill använda Outlook via WAN- eller LAN-länkar, är det mycket effektivt att konfigurera Outlook för att ansluta till Exchange Server-postlåda i Online-läge när du använder tjänsten Microsoft Windows Terminal Server. Med Terminal Services överförs endast den information som behövs för att uppdatera en visning. De möjliga fördelarna med många fjärranvändare på Terminal Services (i stället för att använda PST- eller OST-filer) är betydande i alla nätverk bandbredd bevarande analys.

Outlook 2010 eller senare versioner fjärrwebbtjänster med orlater Remote Desktop Session Host (RDSH) eller Virtual Desktop Infrastructure (VDI) konfiguration av Windows Server 2008 R2

Outlook 2010 eller senare versioner funktioner stöds när nätverksanslutna PST- eller OST-filer används under följande förhållanden:
 • En hög bandbredd/låg latens nätverksanslutning används.
 • Det finns enstaka klientåtkomst per fil (en Outlook-klienten per PST- eller ost).
 • Windows Server 2008 R2 eller senare Remote Desktop Session Host (RDSH), eller Windows Server 2008 R2 eller senare Virtual Desktop Infrastructure (VDI) används för att köra Outlook.
Om en specifik funktion i Outlook slutar att fungera eller PST- eller OST-fil skadas och du kan återskapa problemet i ovanstående miljö, kontaktar du Microsoft Support.

Obs! Kunder är ansvariga för att både definiera och upprätthålla lämpliga nätverk och disk I/O. Microsoft hjälper inte i Felsökning långsamt nätverkPST-eller OST filer. Microsoft hjälper endast om prestandaproblem återges medan PST- eller OST-fil finns på antingen en hårddisk som är fysiskt ansluten till datorn som kör Outlook eller på en virtuell hårddisk (VHD) som är kopplad till den virtuella datorn med Outlook.

Viktigt Microsoft-program fungerar inte som förväntat i en tredje parts program eller virtualisering programmiljö. Vi testa inte Microsoft-produkter som körs i tredje parts program eller programvara virtualisering miljöer. Mer information om support från Microsoft för dess programvara som körs med Microsoft-programvara för maskinvaruvirtualisering klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
897615 Supportpolicy för Microsoft-programvara som körs i Microsoft-programvara för maskinvaruvirtualisering

Nätverket skalbarhet riktlinjer som är specifika för den här konfigurationen finns i den "cache-lagrad Exchange-läge i en miljö med Remote Desktop Session Host: Planeringsfrågor (Outlook 2010)" vitt papper. Även om dokumentet hänvisar särskilt till cachelagrat Exchange-läge, bör skalbarhet mått också gälla andra Outlook-konfigurationer, under förutsättning att de villkor som anges i listan ovan uppfylls. Det här faktabladet som ett Microsoft Word-dokument (.docx) kan hämtas på följande Microsoft-webbplats:

Att tänka på när du lagrar PST-filer

Aktier kan sluta svara när du lagrar PST-filer. Detta kan orsaka flera klientsidan problem som gör att Outlook slutar svara eller frysning skrivbord på klientdatorer. Queuing i Server-arbetsköer för tjänsten är vad som orsakar problemet tillfälligt. Tjänsten Server använder arbetsuppgifter, till exempel en begäran om att förlänga en PST-fil för att hantera i/o-begäranden som ingår nätverket. Dessa fungerar som objekt i kö i arbetsköer för tjänsten Server. Därifrån kan hanteras de av arbetstrådar för tjänsten Server. Arbetsuppgifter tilldelas från en kernel-resurs som kallas växlingsbart (NPP). Tjänsten Server skickar dessa i/o-begäranden till diskundersystemet. Om skäl som nämnts tidigare diskundersystemet inte svarar i tid, inkommande i/o-begäranden i kö med arbetsuppgifter i server-arbetsköer. Eftersom dessa fungerar tilldelas artiklar från NPP, resursen så småningom slut. Kör från NPP orsaker till slut slutar svara och logga en händelse-ID 2019.

Om du löser det här problemet kan oftast hitta bevis för ett problem i Poolmon och Perfmon fångar. Du kan till exempel se LSwn pool tagg fördelning köras uppför i en Poolmon-spårning. Dessa allokeringar görs av Srv.sys programmet. Storleken på fördelningen kan konfigureras med hjälp av registervärdet SizReqBuf. En tilldelning görs för varje arbetsuppgift som används av tjänsten Server. När du använder Perfmon för att felsöka problemet, finns en jämn minskning räknaren "Tillgängliga arbetsuppgifter". Om "Tillgängliga arbetsposter" når noll, kanske klienter inte att komma åt filer. -ID 2019 Händelsefel kan också uppstå om problemet är LSwn allokeringar (NPP ozonlagret). En annan kod som indikerar problem med PST-filen är MmSt-taggen. Den här taggen representerar Mm avsnittet objekt prototypen PTE: er, en memory management-relaterade struktur som används för mappade filer. (Detta är pool-tagg som används för att mappa minne operativsystemet som används för att hålla reda på delade filer.) MmSt problem manifest ofta som växlingsbart ozonlagret (händelse-ID 2020).

Exchange-anslutning och Outlook prestanda felsökning om det finns delade filer

Om miljön innehåller delade PST-filer, se till att följande riktlinjer följs under Felsökning:
 • Dessa filer måste inte lagras på samma lagringsmedia som filer som används av Exchange-servern. Detta inkluderar filer, databaser och logga filer.
 • Dessa filer bör kopplas bort från Outlook-profil och Outlook startas om.

På grund av problemen och möjligheten att delade PST-filer kan vara orsak till prestandaproblem för klienten, måste supportteam för Microsoft Exchange Server och Microsoft Office Outlook vidta dessa åtgärder när du felsöker.

Referenser
Mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
208480 Beskrivning av syfte och kapacitet för anläggningar för lagring av Outlook
177446 Testa Microsoft RPC-prestanda

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 297019 – senaste granskning 09/23/2015 04:03:00 – revision: 10.0

Outlook 2016, Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 98 Standard Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Home Server, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Release Candidate, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard

 • kbstore kbemail kbinfo kbmt KB297019 KbMtsv
Feedback