Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Anslutning från mappad enhet till nätverksresurs kopplas bort

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Symptom
Om du, på en dator som kör någon av Windows-versionerna i början av den här artikeln, mappar en enhet till en nätverksresurs, frånkopplas enheten efter en viss tids inaktivitet och ett rött kryss visas på enhetsikonen i Utforskaren. Men om du försöker öppna eller bläddra i den mappade enheten återansluts den snabbt.
Orsak
Detta beror på att inaktiva anslutningar kan frånkopplas efter en viss timeoutperiod (15 minuter som standard) för att förhindra att serverresurser slösas bort på oanvända sessioner. Anslutningen kan återupprättas mycket snabbt om det behövs.
Lösning
Om du vill att vi ska ändra standardperioden för timeout går du till avsnittet Lös det åt mig. Om du hellre vill göra det själv går du till avsnittet Jag löser det själv.


OBS! Du kan inte ändra standardtimeoutperioden för Microsoft Windows 95-baserade datorer och Microsoft Windows 98-baserade datorer som har delade resurser.

Lös det åt migOm du vill att problemet ska åtgärdas automatiskt klickar du på knappen eller länken Fix it. Klicka på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i guiden.
Obs!
 • Kör Fix it-lösningen på datorerna med delade resurser.
 • Den här guiden finns endast på engelska. Den automatiska korrigeringsfilen fungerar dock även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte just nu använder datorn där problemet finns kan du spara lösningen på ett flashminne eller en cd och sedan köra den på rätt dator.

Gå sedan till avsnittet Löste det här problemet?.Jag löser det själv

Du kan lösa problemet genom att ändra standardperioden för timeout på den delade nätverksdatorn. Använd någon av följande metoder:

Registereditorn

VARNING! Om du använder Registereditorn fel kan det medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att du kan lösa problem som uppstår på grund av felaktig användning av Registereditorn. Du använder Registereditorn på egen risk.

Använd Registereditorn för att förlänga standardtimeoutperioden. Gör så här och avsluta sedan Registereditorn:

OBS! Du kan inte stänga av funktionen för automatisk frånkoppling av servertjänsten med den här metoden, utan bara ändra funktionens standardtimeoutperiod.
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv regedit (Windows 2000 eller Windows Server 2003) eller skriv regedt32 (Windows NT 4.0), och klicka på OK.
 2. Leta upp och klicka på följande nyckel i registret:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters
 3. I höger ruta klickar du på värdet autodisconnect och på Redigera-menyn klickar du på Ändra. Om värdet autodisconnect inte finns gör du så här:
  1. Peka på NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på REG_DWORD.
  2. Skriv autodisconnect och tryck på RETUR.
 4. Klicka på ÄndraRedigera-menyn.
 5. Klicka på Hexadecimal.
 6. I rutan Data skriver du ffffffff och klickar sedan på OK.
OBS! Sessionen på klientsidan frånkopplas automatiskt om inaktiviteten varar längre än vad som angetts i KeepConn. Sessionen frånkopplas därför enligt värdet för den kortare perioden mellan AutoDisConnect och KeepConn. Om du vill ändra timeoutperioden på klientsidan under en UNC-anslutning anger du tiden i KeepConn.
Leta upp och klicka på följande nyckel i registret:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Service\lanmanworkstation\parameters
Värde: KeepConn
Data: REG_DWORD
Intervall: 1 till 65535 (sek)
Standardvärde: 600 sek = 10 min

Command Line

OBS!: Om du använder den här metoden kan du stänga av servertjänstens autojusteringsmetod.

Om du vill ändra standardtimeoutperioden för funktionen för automatisk frånkoppling av servertjänsten, öppnar du en kommandotolk, skriver följande rad och trycker på RETUR
net config server /autodisconnect:antal
där antal är antalet minuter som servern ska vänta innan en mappad nätverksenhet frånkopplas. Maxvärdet är 65,535.

OBS! Om du anger värdet 0 (noll) stängs inte funktionen av och mappade nätverksenheter frånkopplas efter bara några sekunders inaktivitet.

Om du vill stänga av funktionen för automatisk frånkoppling öppnar du en kommandotolk, skriver följande rad och trycker på RETUR:
net config server /autodisconnect:-1

Löste det här problemet?

 • Kontrollera om problemet har lösts. I så fall är du klar med det här avsnittet. Om problemet inte är åtgärdat kan du kontakta supporten.
 • Skicka oss gärna dina synpunkter. Om du vill ge oss feedback eller rapportera eventuella problem med den här lösningen kan du skriva en kommentar på bloggen Lös det åt mig eller skicka ett e-postmeddelande till oss.
Mer Information
I vissa tidigare program sparas inte filer och data kan inte öppnas när enheten är frånkopplad. Programmen fungerade dock som vanligt innan enheten frånkopplades.

Om du vill veta mer om hur du förlänger standardperioden för timeout klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
138365 Så fungerar automatisk frånkoppling i Windows NT och Windows 2000
128167 Konfiguration och justering av tjänsten Server
Egenskaper

Artikel-id: 297684 – senaste granskning 09/11/2011 12:48:00 – revision: 2.0

Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise, Windows 7 Enterprise

 • kbenv kbprb kbfixme kbmsifixme KB297684
Feedback