OFFXP: Fel 1706 när CD-ROM-skiva används för att reparera Office eller installera en funktion

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Denna artikel har tidigare publicerats under SV297834
Symptom
När du sätter in en Office XP-CD för att reparera en Office-installation eller för att installera en funktion som är inställd på att Installeras vid första körningen kan det hända att följande felmeddelande visas:
Fel 1706. Det gick inte att hitta nödvändiga filer. Kontrollera nätverksanslutningen eller CD-ROM-enheten. Andra tänkbara lösningar på det här problemet kan finnas i C:\Program\Microsoft Office\Office10\1033\Setup.hlp.
Orsak
Detta problem kan uppstå om samtliga följande villkor föreligger:
 • Du har ursprungligen installerat Office genom en administratörsinstallation i ett nätverk.
 • Denna installation är inte längre tillgänglig för dig.
 • Du försöker använda en Office-CD när du får en fråga från Windows Installer om en Office-källsökväg.
Eftersom filerna i en administratörsinstallation är okomprimerade, och filerna på en Office-CD är komprimerade, kan de två typerna av filer inte matchas av Windows Installer.
Lösning
Hur problemet ska lösas beror på om du kan få tillgång till en administratörsinstallation i ett nätverk. Använd den metod som passar din situation.

Använda en alternativ administratörsinstallation i nätverk

Om den ursprungliga administratörsinstallationen som du installerade Office från inte är tillgänglig, kan du använda en annan administratörsinstallation för mappen med Office-källfilerna. Gör så här:
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Skriv in en kommandorad av följande slag i rutan Öppna och klicka sedan på OK
  ny nätverkssökväg \Install.exe /fvm paketnamn .msi
  ny nätverkssökväg är den fullständiga sökvägen till den alternativa administratörsinstallationen i nätverket och paketnamn är namnet på Windows Installer-MSI-paketet i roten på denna administratörsinstallation (till exempel Proplus.msi).

 3. är den fullständiga sökvägen till den alternativa administratörsinstallationen i nätverket och Klicka på OK när uppdateringen har slutförts.
Obs! När du har gjort detta används denna nya serversökväg av Windows Installer när Office-installationen ska installeras om eller repareras samt när en funktion ska läggas till.

Skapa en administratörsinstallation på datorns hårddisk

Om du inte har tillgång till en administratörsinstallation i ett nätverk men har mer än 700 MB ledigt utrymme på hårddisken, kan du skapa en administratörsinstallation på hårddisken som kan användas som plats för Office-källfilerna. Gör så här:

Obs! Om du vill skapa en administratörsinstallation måste du använda en Enterprise-version av Office.

Om du vill veta mer kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
281934 OFFXP: Errors When You Install Office XP from the Command Line Using Setup.exe
 1. Sätt in CD:n för Office.
 2. Klicka på Start och sedan på Kör.
 3. Skriv in en kommandorad av följande slag i rutan Öppna och klicka på OK:
  CD-ROM-enhet :\Setup /a
  enhet är beteckningen på CD-ROM-enheten.

 4. är beteckningen på CD-ROM-enheten. Ange i dialogrutan Administratörsinstallation var på hårddisken administratörsinstallationen av Office finns och skriv sedan in produktnyckeln (CD-nyckeln). Klicka på Nästa.
 5. är beteckningen på CD-ROM-enheten. Klicka på OK när installationen har slutförts.
 6. är beteckningen på CD-ROM-enheten. Utför åtgärderna i avsnittet "Använda en alternativ administratörsinstallation i nätverk" i denna artikel för att ändra platsen för Office-källfilerna till administratörsinstallationen på den lokala hårddisken.

Använda en CD-ROM-skiva som plats för Office-källfilerna

Om du vill använda en CD-ROM-skiva som plats för Office-källfilerna måste du avinstallera Office och sedan installera om det från CD-ROM-skivan. Gör så här:
 1. Avsluta alla Office-program.
 2. Dubbelklicka på Lägg till/ta bort program på Kontrollpanelen.
 3. Dubbelklicka på posten för den Office XP-produkt som är installerad.
 4. Klicka på Avinstallera Office i dialogrutan Alternativ för underhållsläge och klicka sedan på Nästa.
 5. Bekräfta borttagningen genom att klicka på Ja.
 6. Klicka på OK när borttagningen är klar.
 7. Sätt in CD:n för Office XP.
 8. Följ instruktionerna i dialogrutorna för installation när du installerar Office från CD-ROM-skivan.

  Obs! Om du använder en CD-nyckel som inte är en volymlicensnyckel måste du aktivera din Office-produkt när installationen från CD-ROM-skivan är klar.
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem för de produkter som nämns under rubiken "Informationen i denna artikel gäller" i den här artikeln.
Mer Information
Här hittar du fler artiklar om felsökning av installationsproblem i Office XP:
OFFXP
Egenskaper

Artikel-id: 297834 – senaste granskning 08/29/2006 05:28:42 – revision: 4.0

Microsoft Office XP (Installationsprogrammet), Microsoft Office Standard Edition 2003

 • kbbug kbdta kberrmsg KB297834
Feedback