Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Beskrivning av guiden Spara inställningar i Office XP

En version av den här artikeln för Microsoft Office 2000 finns i 259780 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska).


VIKTIGT! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Innan du redigerar registret måste du vara säker på att du kan återställa det om det uppstår något problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar, återställer och redigerar registret klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows
Sammanfattning
Med hjälp av guiden Spara inställningar kan du spara eller återställa dina konfigurationsinställningar för Office XP-program. Inställningarna sparas i en profilinställningsfil (OPS-fil), som är en ögonblicksbild av registerinställningar och tillhörande filer för din Office-konfiguration.

Guiden Spara inställningar är även Profilguiden för Microsoft Office. Guiden Spara inställningar är avsedd för användare och beskrivs i den här artikeln. Profilguiden är avsedd för administratörer. Du hittar mer information om Profilguiden i hjälpfilen för Profilguiden.

Om du sparar dina Office-inställningar i en OPS-fil skrivs inte inställningarna till filen förrän du klickar på Slutför. På samma sätt uppdateras inte datorn om du återställer dina inställningar från en OPS-fil förrän du klickar på Slutför.
Mer Information
Du kan använda guiden Spara inställningar för att spara Office XP-programinställningar i en profilinställningsfil (OPS-fil) eller återställa tidigare sparade inställningar från en OPS-fil.

Installera guiden Spara inställningar

Guiden Spara inställningar installeras normalt med Office XP. Så här tar du reda på om guiden Spara inställningar är installerad: klicka på Start, peka på Alla program (Program) och peka på Microsoft Office-verktyg. Om Guiden Spara inställningar inte visas på Microsoft Office-verktyg-menyn har guiden inte installerats.

Gör i så fall så här:
 1. Avsluta alla Microsoft Office-program.
 2. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 3. Klicka på Lägg till eller ta bort program.
 4. Klicka på Ändra eller ta bort program.
 5. Klicka på Microsoft Office XP i listan Installerade program och Ändra.
 6. Klicka på Lägg till eller ta bort funktioner i dialogrutan Installationsprogram för Microsoft Office XP och klicka på Nästa.
 7. Expandera Office-verktyg i trädet Funktioner som ska installeras.
 8. Klicka på Guiden Spara inställningar och Kör allt från datorn.
 9. Klicka på Uppdatera.
 10. Klicka på OK när installationen är klar.

Spara eller återställa inställningar

Du kan spara dina Office-inställningar från datorn eller återställa inställningarna till datorn eller en annan dator.

Spara inställningar

Alternativet Spara inställningarna från den här datorn innebär att dina Office-konfigurationsinställningar samlas in från Office-programmen du har installerat.

Så här sparar du inställningarna:
 1. Avsluta alla Office-program.
 2. Klicka på Start, peka på Alla program (Program), peka på Microsoft Office-verktyg och klicka på Guiden Spara inställningar.
 3. Klicka på Nästa.
 4. Klicka på Spara inställningarna från den här datorn och Nästa.
 5. Klicka på Spara inställningarna till en fil och sedan på Slutför.

  Obs! Om du vill spara inställningarna till en annan plats än standardplatsen (till exempel en nätverksresurs) klickar du på Bläddra.

  Viktigt! Använd inte alternativet Spara inställningarna på webben. Mer information finns i Spara inställningarna på webben i den här artikeln.

Obs! I guiden Spara inställningar sparas bara användaralternativ som har ändrats från standardvärdena. Om du till exempel väljer alternativet Snabbspara i Word, men inte ändrar alternativet Skapa alltid säkerhetskopia, sparas bara inställningen Snabbspara i OPS-filen.

Viktigt! Guiden Spara inställningar skapar eller skriver inte till OPS-filen förrän du klickar på Slutför.

Återställa tidigare sparade inställningar

Alternativet Återställ tidigare sparade inställningar innebär att dina Office-konfigurationsinställningar återställs från OPS-filen du anger.

Så här återställer du inställningarna:

 1. Avsluta alla Office-program.
 2. Klicka på Start, peka på Alla program, peka på Microsoft Office-verktyg och klicka på Guiden Spara inställningar.
 3. Klicka på Nästa.
 4. Klicka på Återställ tidigare sparade inställningar på den här datorn och Nästa.
 5. Skriv sökvägen till OPS-filen i rutan Återställ inställningarna från en fil och klicka på Slutför.
Viktigt! Inställningarna importeras inte från OPS-filen förrän du klickar på Slutför.

Spara inställningarna på webben


Tjänsten för lagring av profilinställningar på Internet har upphört.

Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
816040 OFFXP: Felmeddelande: Det går inte att komma åt servern för guiden Spara inställningar på Internet (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Gör så här om du vill att det här alternativet för att återställa profilinställningar på Internet inte ska vara tillgängligt:

VARNING! Om du använder Registereditorn fel kan det medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att du kan lösa problem som uppstår på grund av felaktig användning av Registereditorn. Använd Registereditorn på egen risk.
 1. Avsluta alla Office-program.
 2. Klicka på Start och sedan på Kör.
 3. Skriv regedit i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
 4. Leta upp följande registernyckel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Common\General
 5. Om undernyckeln Settings inte finns skapar du den så här:
  1. Markera nyckeln General, peka på Ny/nyttRedigera-menyn och klicka på Nyckel.
  2. Skriv Settings och tryck på RETUR.
 6. Med Settings markerat pekar du på Ny/nyttRedigera-menyn och klickar på DWORD-värde.
 7. Skriv disableWebOPW och tryck på RETUR.
 8. Med disableWebOPW markerat klickar du på ÄndraRedigera-menyn.
 9. Skriv 1 i rutan Data, och klicka sedan på OK.
 10. Klicka på AvslutaRegister-menyn.

Filer och mappar som sparas i guiden Spara inställningar

I guiden Spara inställningar sparas endast filer och undermappar från följande platser:
AppData\Microsoft\AddIns
AppData\Microsoft\ClipGallery
AppData\Microsoft\Excel
AppData\Microsoft\FrontPage
AppData\Microsoft\Graph
AppData\Microsoft\Office
AppData\Microsoft\Outlook
AppData\Microsoft\PowerPoint
AppData\Microsoft\Proof
AppData\Microsoft\Queries
AppData\Microsoft\Signatures
AppData\Microsoft\Stationery
AppData\Microsoft\Templates
AppData\Microsoft\Themes
AppData\Microsoft\Word

Obs!AppData refererar till följande på hårddisken:

Microsoft Windows XP och Microsoft Windows 2000

C:\Documents and Settings\användarnamn\Local Settings\Application Data

Windows NT 4.0

C:\Winnt\Profiles\användarnamn\Application Data

Microsoft Windows Millennium Edition och Microsoft Windows 98

C:\Windows\Application Data

Filer som utesluts i guiden Spara inställningar

I guiden Spara inställningar sparas inte följande filer:
*.ost
*.pab
*.pst
*.tmp
AppData\Microsoft\Word\*.ASD
AppData\Microsoft\Word\*.WBK

Filer som tas bort innan data återställs från OPS-filen

I guiden Spara inställningar tas följande mappar bort innan data skrivs från OPS-filen:
AppData\Microsoft\Office\Shortcut Bar
AppData\Microsoft\FrontPage

Filer som inte tas bort

Följande filer tas inte bort innan inställningarna återställs från OPS-filen:
*.pst
*.dic
*.ost
*.pab

Registerinställningar som sparas

I guiden Spara inställningar sparas registerinställningar från följande registernycklar. Alla värden och undernycklar i det angivna trädet inkluderas:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Access

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Common

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Graph

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\NetFolder

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Osa

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\PowerPoint

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Shortcut Bar

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Web Server

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Publisher

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\ClipGallery

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Access

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Common

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Excel

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Outlook

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\PowerPoint

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\FrontPage

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Shared Tools\Font Mapping

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Shared Tools\Proofing Tools

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Shared Tools\Outlook\Journaling

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VBA\Office

HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\International\NumShape

HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\International\Calendars\TwoDigitYearMax

HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\Office97

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Common\MailSettings\MarkCommentsWith

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows MessagingSubsystem\Profiles\Outlook

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Messaging Subsystem\Profiles\Outlook
I guiden Spara inställningar sparas också registerinställningarna för följande registernycklar. Endast värden under dessa nycklar importeras, men inga undernycklar:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Exchange\Client\Options

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Common\LanguageResources

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VBA\Trusted

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Common\UserInfo

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Common\Mailsettings\MarkCommentsWith

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Common\Mailsettings\MarkComments

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Preferences

Registerinställningar som inte sparas

I guiden Spara inställningar importeras inte följande registernycklar till profilen. Alla värden och undernycklar i det angivna trädet utesluts:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Common\Migration
I guiden Spara inställningar importeras inte följande registernycklar till profilen. Endast det angivna namngivna värdet utesluts, men inte undernycklar.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Access\Settings\Prefs Migrated

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Access\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Common\General\FirstRun

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Common\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel\Options\FirstRun

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Setup\First-Run

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\office\10.0\Outlook\Journal\Item Log File

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\PowerPoint\First Run\FirstRun

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\PowerPoint\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\Options\FirstRun

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\UserData

Registerinställningar som återställs vid återställning av inställningar

I guiden Spara inställningar tas följande nycklar bort innan anpassade värden skrivs från OPS-filen:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Access

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Common

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Excel

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Outlook

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\PowerPoint

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\FrontPage

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Shared Tools\Proofing Tools

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VBA\Office

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VBA\Trusted

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows Messaging Subsystem\Profiles\Outlook

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Messaging Subsystem\Profiles
Följande nycklar återställs till standardvärdena innan anpassade värden skrivs från OPS-filen:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Access\Settings\Prefs Migrated

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Access\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Common\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\PowerPoint\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Common\WebDriveUserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Common\General\FirstRun

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel\Options\FirstRun

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Setup\First-Run

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\office\10.0\Outlook\Journal\Item Log File

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\PowerPoint\First Run\FirstRun

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\Options\FirstRun
Referenser
Mer information om Spara inställningar finns på följande Microsoft-webbplats:I guiden Spara inställningar används filen OPW10usr.ini för att fastställa vilka programinställningar som ska sparas i OPS-filen. Information om formatet för filen OPW10usr.ini, en beskrivning av filens innehåll och instruktioner för anpassning av den finns i Office Profile Wizard Reference i Microsoft Office XP Resource Kit på följande Microsoft-webbplats:
Egenskaper

Artikel-id: 298059 – senaste granskning 08/16/2006 15:06:04 – revision: 2.3

 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • kbregistry kbbackup kbhowto kbinfo KB298059
Feedback