Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

En beskrivning av Verktyg för uppdatering av grupprincip

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Sammanfattning
I den här artikeln beskrivs det nya kommandoradsverktyget Gpupdate.exe, som ersätter växeln /refreshpolicy i kommandoradsverktyget Secedit.exe i Microsoft Windows 2000. Detta nya verktyg kan användas för att manuellt uppdatera ändringar av grupprinciper (vissa ändringar kan göras omedelbart).
Mer Information
När du gör ändringar av grupprinciper kan det hända att du vill att ändringarna ska tillämpas omedelbart, utan att du behöver vänta standardtiden för uppdatering (90 minuter på domänmedlemmar och 5 minuter på domänkontrollanter) eller starta om datorn. Du genomför uppdateringen genom att köra verktyget Gpupdate.exe vid en kommandotolk. Här följer en beskrivning av verktyget och de olika växlar som kan användas tillsammans med det:

En beskrivning av verktyget

Verktyg för uppdatering av grupprincip version 5.1 kan användas för att uppdatera grupprincipinställningar.

Syntax

GPUpdate [/Target:{Computer | User}] [/Force] [/Wait:värde] [/Logoff] [/Boot]

Växlar

/Target:{Computer | User}

Denna växel kan användas om du vill ange att endast användar- eller datorprincipinställningar ska uppdateras. Om du inte använder någon växel uppdateras som standard både användar- och datorprincipinställningar.

/Force

Genom denna växel används alla principinställningar igen. Som standard används endast principinställningar som har ändrats.

/Wait:{värde}

Med denna växel kan du ange det antal sekunder du måste vänta på att en principbearbetning ska slutföras. Standardvärdet är 600 sekunder. Värdet noll (0) innebär att du inte behöver vänta. Värdet -1 innebär att ingen gräns finns. När tidsgränsen överskrids visas åter kommandotolken, men principbearbetningen fortsätter.

/Logoff

Denna växel kan medföra att du loggas ut från datorn när grupprincipinställningarna har uppdaterats. Detta krävs för de klientdatortillägg för Grupprincip som inte bearbetar principen under en uppdateringscykel i bakgrunden, men kan bearbeta principen när en användare loggar in på datorn. Två exempel på detta funktionssätt kan iakttas med de användarinriktade funktionerna Installation av programvara och Mappomdirigering. Denna växel har ingen verkan om inga tillägg som kräver att du loggar ut från datorn har anropats.

/Boot

Denna växel kan medföra att datorn startar om när grupprincipinställningarna har uppdaterats. Detta krävs för de klienttillägg för grupprincipen som inte bearbetar principen under en uppdateringscykel i bakgrunden, men som kan bearbeta principen vid starten. Ett exempel på detta funktionssätt kan iakttas med den datorinriktade funktionen Installation av programvara. Denna växel har ingen verkan om inga tillägg som kräver en omstart av datorn har anropats.

Om du vill veta mer om hur du tvingar fram en grupprincipuppdatering i Windows 2000, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
227448 Tvinga fram förnyad användning av Grupprincip med hjälp av Secedit.exe (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Egenskaper

Artikel-id: 298444 – senaste granskning 06/03/2008 12:52:29 – revision: 4.2

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition

  • kbinfo KB298444
Feedback