Outlook frågar hela tiden efter ditt lösenord när du försöker ansluta till Office 365

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2984912
Symptom
När du försöker skapa en Outlook-profil eller ansluta till en Microsoft Office 365-postlåda uppmanas ständigt du autentiseringsuppgifter när klienten visar meddelandet "försöker ansluta...". Om du avbryter en referenser-fråga, visas följande felmeddelande:

Anslutningen till Microsoft Exchange är inte tillgänglig. Outlook måste vara online eller ansluten för att slutföra den här åtgärden.
Orsak
Det här problemet kan uppstå om inställningen för Inloggningssäkerhet för nätverkpå fliken säkerhet i dialogrutan Microsoft Exchange rutan anges till ett annat värde än Anonym autentisering.

Skärmbild av orsaken

Lösning
Åtgärda problemet genom att ändra inställningen förInloggningssäkerhet för nätverk till Anonym autentisering. Gör så här:
 1. Avsluta Outlook.
 2. Öppna Kontrollpanelen och gör sedan något av följande:

  • Klicka på Starti Windows 10, 8.1 för Windows eller Windows 7, typ Kontrollpaneleni sökrutan och tryck sedan på RETUR.
  • I Windows 8 sveper i från höger Öppna snabbknapparna, knacka eller klicka på Sökoch Skriv Kontrollpanelen i sökrutan. Eller Skriv KontrollpanelenStart -skärmen och tryck eller klicka på På Kontrollpanelen i sökresultaten.
 3. Leta upp och dubbelklicka på e-postpå Kontrollpanelen.
 4. Klicka på Visa profiler, markera din Outlook-profil och klicka sedan på Egenskaper.
 5. Klicka på e-postkonton.
 6. Markera ditt e-postkonto och klicka sedan på Ändra.
 7. Klicka på Fler inställningari dialogrutan Ändra konto .
 8. Klicka på fliken säkerhet i dialogrutan Microsoft Exchange .
 9. På listan Inloggningssäkerhet för nätverkväljer duAnonym autentisering.
 10. Klicka på Nästa, Slutföroch klicka sedan på Stäng i dialogrutan Kontoinställningar .
 11. Klicka på Stäng i dialogrutan Konfigurera e-post och klicka sedan på OK för att stänga av e-post på Kontrollpanelen.
Mer Information
Gör följande om du vill leta upp och visa registerinställningen för anonym autentisering i Outlook-profil.

Viktigt Ändra Outlook-profil med hjälp av registersökvägen "Profiler" stöds inte och kan orsaka att din Outlook-profil är i ett tillstånd som inte stöds.

Viktigt Följ noga anvisningarna i detta avsnitt. Om du ändrar registret på felaktigt sätt kan det uppstå allvarliga problem. Innan du besöker den, Säkerhetskopiera registret för återställning om det uppstår problem.

 1. Öppna Registereditorn. Gör något av följande om du vill göra detta:

  • I Windows 10, 8.1 för Windows eller Windows 8 tryck på Windows-tangenten + R för att öppna dialogrutanKörskriverRegedit.exe, och klicka sedan på OK.
  • Klicka på Starti Windows 7, typ regedit i rutan Påbörja sökning och tryck sedan på RETUR. Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Tillåt.
 2. Leta upp följande registersökväg för din version av Outlook:

  • För Outlook 2013
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Outlook\Profiles
  • För Outlook 2010 och 2007
   Messaging HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows Subsystem\Profiles
 3. Leta upp och Expandera namnet på din Outlook-profil under denna undernyckel.
 4. Leta upp och expandera 9375CFF0413111d3B88A00104B2A6676-nyckel under profilen.
 5. Under nyckeln 9375CFF0413111d3B88A00104B2A6676yousee en undernyckel för varje konto i din profil. Markera den första undermappen (00000001) och granska data för det binära värdetNamn genom att dubbelklicka på värdet. Upprepa proceduren tills du hittar namn-värde som innehåller SMTP-adress. Till exempel pekar kontonamn värde påguidopica@contoso.com under undernyckeln \00000003 .
 6. Leta upp tjänsten UID Binärvärde under undernyckeln \0000000x. Det representerar en GUID (till exempel c3 d1 9a 7b 80 1b c4 4a 96 0a e5 b6 3b f9 7c 7e).
 7. Leta upp mappen i din profil som matchar GUID-värdet som anges i steg 6 (till exempel \c3d19a7b801bc44a960ae5b63bf97c7e).
 8. Granska det binära värdet01023d0dunder undernyckeln som du hittade i steg 7. Den representerar ett GUID (t ex 5f cf d5 f1 ba 5c 6f 45 b3 57 cc 5e 0d 16 94 58).
 9. Leta upp mappen i din profil som matchar GUID-värdet som anges i steg 8 (till exempel \5fcfd5f1ba5c6f45b357cc5e0d169458).
 10. Kontrollera värdet på det binära värdet00036619 under undernyckeln finns i steg 9. Det här värdet avgör om anonym autentisering används i Outlook.

  Binär: 00036619
  Data:
  01 f0 00 80 == Anonym autentisering
  Alla andra värden representerar en autentiseringsmetod än anonym.

  Skärmbild för steg 10

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2984912 – senaste granskning 03/22/2016 00:09:00 – revision: 1.0

Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Exchange Online

 • o365e o365m o365022013 o365 o365a kbgraphic kbgraphxlink kbmt KB2984912 KbMtsv
Feedback