Det går inte att ansluta till Gmail efter den 15 juli 2014

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2984937
Symptom
När du försöker lägga till ett nytt Gmail-konto i Microsoft Outlook, uppstår följande problem:
 • Du uppmanas för autentisering och autentiseringsuppgifterna accepteras inte.

  Skärmbild för symptomet
 • Du receivethe efter fel meddelande inOutlook:
  IMAP-servern vill meddela följande: Logga in via webbläsaren:
  http://support.Google.com/Mail/Accounts/Bing/Answer.PY?Answer=78754 (fel)
  Skärmbild för Symptom 2
Obs! Om du använder Outlook 2016 för Mac eller Outlook för Mac 2011 fråga- och -meddelandet kan se annorlunda ut, men metoden för att lösa problemet är detsamma.
Orsak
Det här problemet uppstår när du försöker synkronisera Gmail-konto efter den 15 juli 2014 andBasic autentisering inte har aktiverats för ditt Gmail-konto.

Google har ökat säkerheten om du vill blockera åtkomst till Google-konton efter den 15 juli 2014 om dessa konton ställs in eller synkroniseras i program och enheter som använder grundläggande autentisering.
Lösning
Lös problemet genom att aktivera grundläggande autentisering för ditt Gmail-konto. Genom att gå till följande Google-webbplats och sedan väljaAktiveranär du tillfrågas om du vill låta mindre säker apps åtkomst till ditt Gmail-konto:


För ökad säkerhet kan du överväga att aktivera Googles två kontroll och app lösenord som dokumenteras på följande webbsidor:

https://support.Google.com/Accounts/Answer/180744?hl=en

https://support.Google.com/Accounts/Answer/185833?hl=en&Topic=2784804&CTX=Topic


Obs! Lösningen som beskrivs här takesyou till sidan i följande skärmbild. Du klickar påatt att komma runt problemet.

Skärmbild av sidan

Mer Information
Mer information om felet "felaktigt lösenord" finns på följande Google-webbplats:

Information om tredje parts ansvarsfriskrivning
Tredjepartsprodukter som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Microsoft lämnar inga garantier, implicerade eller andra, om prestanda eller tillförlitlighet hos dessa produkter.

Microsoft tillhandahåller kontaktinformation för tredje part för att hjälpa dig att hitta teknisk support. Denna information kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft kan inte garantera riktigheten av denna information från tredje part.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2984937 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 02/09/2016 03:39:00 - ฉบับแก้ไข: 7.0

Outlook 2016, Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Outlook 2016 for Mac, Outlook för Mac för Office 365, Microsoft Outlook 2011 for Mac

 • kbprb kbexpertisebeginner kbsurveynew kbmt KB2984937 KbMtsv
คำติชม