Inget alternativ för installation av Webbmappar visas vid installation av Internet Explorer 6

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
Vid installation av Microsoft Internet Explorer 6 visas inte det förväntade alternativet för installation av Webbmappar.

Obs!
 1. Eftersom Internet Explorer bara installerar kärnfilerna för webbläsare, skript och Outlook Express 6.0 i Windows 2000 och Windows XP är alternativet minimal eller anpassad installation av webbläsaren inte tillgängligt under installationen i dessa operativsystem. Därför är dialogrutan Alternativ för komponenter inte tillgänglig när du väljer enskilda komponenter för Internet Explorer i Windows 2000 och Windows XP.
 2. Internet Explorer 6 SP1 (Version 6.00.3790.0000) ingår i Windows Server 2003. Det går inte att installera en separat version av Internet Explorer 6 i Windows Server 2003.
Orsak
Det här problemet uppstår eftersom Webbmappar inte ingår i Internet Explorer 6.
Workaround
Om du använder Microsoft Windows 98, andra utgåvan, Microsoft Windows Millennium Edition (ME) eller Windows 2000 är Webbmappar redan installerat. Om du använder Microsoft Windows 98 eller Microsoft Windows NT 4.0 kan du installera Webbmappar genom att installera Komponenter för att skapa webbsidor med Internet Explorer 5.x eller Webbpublicering med Microsoft Office 2000. Du kan också uppgradera operativsystemet till Windows 98, andra utgåvan, eller senare.

Om du vill veta mer om hur uppdaterar Webbmappar i Internet Explorer 5 eller Office 2000 klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
195851 Installera och använda webbmappar i Internet Explorer 5 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
216933 Installera publicerings- och samarbetsfunktioner för Office 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Obs! Om du redan har installerat Internet Explorer 6 i Windows 98 eller Windows NT 4.0 måste du avinstallera det innan du installerar Komponenter för att skapa webbsidor med Internet Explorer 5.x.

Mer Information
Webbmappar installeras vid installation av följande:
 • Komponenter för att skapa webbsidor i Internet Explorer 5.x.
 • Funktionerna Webbpublicering eller Webbkomponenter i Microsoft Office 2000 och Office 2002.
 • Följande operativsystem:
  • Windows 98, andra utgåvan
  • Windows ME
  • Windows 2000
  • Windows XP
WebDAV-omdirigeraren och Webbmappar är komponenter för redigering och publicering på webben. Med hjälp av dem kan du hantera filer på webbservrar med hjälp av Utforskaren, Den här datorn eller Mina nätverksplatser. Du kan visa filer och mappar på webbservrar precis som på nätverksservrar. När du sparar en fil i en webbmapp sparas filen emellertid på en webbserver, inte på din dators hårddisk. WebDAV-omdirigeraren och Webbmappar stöds på webbservrar där protokollen servertillägg för FrontPage, WEC (Web Extender Client) och DAV (Distributed Authoring and Versioning) används.

Mer information om webbmappar i Office 2000 finns i "Using Office with a Web Server" i Office 2000 Resource Kit på följande Microsoft-webbplats:

Mer information om WebDAV-omdirigeraren finns på följande Microsoft-webbplats:
Egenskaper

Artikel-id: 298637 – senaste granskning 02/24/2014 06:03:37 – revision: 6.3

 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • kbnosurvey kbarchive kbprb KB298637
Feedback