Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Internet-brandväggar förhindrar bläddring och fildelning

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Symptom
Efter aktivering av en Internet-brandvägg går det inte längre att söka ("bläddra") efter andra datorer i hem- eller kontorsnätverk, och det går inte att dela filer med andra datorer i sådana nätverk. Om du till exempel aktiverar Brandvägg för Internet-anslutning i Windows XP och sedan försöker bläddra i nätverket med hjälp av Mina nätverksplatser går det inte. Om du använder kommandot net view \\datornamn för att visa resurser på en dator i ett hem- eller kontorsnätverk kan dessutom följande felmeddelande visas:
Följande systemfel har inträffat: 6118. Listan över servrar i den här arbetsgruppen är för tillfället inte tillgänglig.
Orsak
Detta kan inträffa om en brandvägg aktiveras på en nätverksanslutning som används för ett hem- eller kontorsnätverk. Normalt stänger en brandvägg portarna som används för fil- och skrivardelning för att förhindra att Internet-datorer ansluter till fil- och skrivarresurser på datorn.
Lösning
Använd brandväggen endast för nätverksanslutningar direkt till Internet. Använd till exempel en brandvägg på en dator som är direkt ansluten till Internet med ett kabelmodem, ett DSL-modem eller ett fjärranslutningsmodem. Om du har samma nätverksanslutning för både Internet och ett hem- eller kontorsnätverk använder du en router eller brandvägg som förhindrar anslutning från Internet till delade resurser på hem- eller kontorsdatorerna.

Använd inte en brandvägg på nätverksanslutningar som används för anslutning till hem- eller kontorsnätverket, om inte brandväggen kan konfigureras för öppning av portar för hem- eller kontorsnätverket enbart. Om du ansluter till Internet med hjälp av ett hem- eller kontorsnätverk kan en brandvägg bara användas på datorn eller den andra enheten, till exempel en router, som ger anslutningen till Internet. Om du till exempel ansluter till Internet via ett nätverk som du administrerar, och anslutningsdelning används i nätverket för att ge Internet-åtkomst för flera datorer, kan du bara installera eller aktivera en brandvägg på den delade Internet-anslutningen. Om du ansluter till Internet via ett nätverk som du inte administrerar kontrollerar du att nätverksadministratören använder en brandvägg.
Status
Detta är avsiktligt.
Mer Information
En brandvägg är program- eller maskinvara som skyddar datorn från skadligt innehåll på Internet. Den hjälper till att hålla angripare samt virus och maskar borta.

Mer information om brandväggar från andra tillverkare finns på följande Microsoft-webbplats: Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
308127 Öppna portar manuellt i Brandvägg för Internet-anslutning i Windows XP
Viktigt! Om du installerar en brandvägg för att skydda portarna i en dator som är ansluten till Internet, rekommenderar inte Microsoft att du öppnar dessa portar, eftersom de kan vara exponerade för andra datorer på Internet. Dessutom kan specifika datorer inte ges tillgång till de öppna portarna.

Följande portar är associerade med fildelnings- och SMB-kommunikation (Server Message Block):
  • Microsoft-fildelnings-SMB: UDP-portarna (User Datagram Protocol) 135 till och med 139 samt TCP-portarna (Transmission Control Protocol) 135 till och med 139.
  • SMB-trafik med direkt värd utan NetBIOS (Network Basic Input/Output System): port 445 (TCP och UPD).

Teknisk support för Windows x64-utgåvor

Maskinvarutillverkaren tillhandahåller teknisk support och hjälp för Microsoft Windows x64-utgåvor. Det beror på att Windows x64-utgåvan levererades tillsammans med maskinvaran. Maskinvarutillverkaren kan ha anpassat installationen av Windows x64-utgåvan med speciella komponenter. Dessa kan vara specifika drivrutiner eller inställningar som ger maximala prestanda för maskinvaran. Microsoft tillhandahåller assistans inom rimliga gränser vid behov av teknisk hjälp med en Windows x64-utgåva. Du kan dock behöva kontakta tillverkaren direkt. Tillverkaren är mest lämpad att ge stöd för de program som han installerat på maskinvaran.

Om du vill ha produktinformation om Microsoft Windows XP Professional x64 Edition besöker du följande Microsoft-webbplats: Om du vill ha produktinformation om Microsoft Windows Server 2003 x64-versioner besöker du följande Microsoft-webbplats:
Om du vill ha mer information klickar du på följande artikelnummer för att visa artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
283673 Aktivera och inaktivera Internet-brandväggen i Windows XP
324731 Support-webbutsändning: Microsoft Windows XP: Brandvägg för Internet-anslutning (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Mer information om hemnätverk och små kontorsnätverk med Windows XP finns på följande Microsoft-webbplats: Mer information om användning av Brandvägg för Internet-anslutningsdelning finns på följande Microsoft-webbplats:
Winx64 Windowsx64 64bit 64-bit
Egenskaper

Artikel-id: 298804 – senaste granskning 10/19/2005 16:09:00 – revision: 7.2

Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition

  • kbfirewall kbenv kbnetwork kbprb KB298804
Feedback