Kan inte ta emot e-post i en hybridmiljöer efter installation av ett nytt certifikat på servern

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2989382
PROBLEMET
När du har installerat ett nytt certifikat för Exchange i en Exchange-miljö för hybrid händer följande:
 • Du kan inte ta emot e-post från Internet eller från Office 365 när du använder Transport Layer Security (TLS).
 • Om du använder Telnet (t.ex. Telnet-localhost 25) för att undersöka Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) kommunikation du märker att starta kommandot saknas.
 • Om du granskar programloggen i Loggboken finns en händelse av följande slag:
  Logga namn: program
  Källa: MSExchangeFrontEndTransport
  Datum: MM/DD/ÅÅÅÅ 0:00:00: 00
  Händelse-ID: 12014
  Uppgift kategori: TransportService
  Nivå: fel
  Nyckelord: klassiska
  Användare: saknas
  Dator: <HybridServerName>. contoso.com<b00> </b00> </HybridServerName>
  Beskrivning:
  Microsoft Exchange kunde inte hitta ett certifikat som innehåller namnet på domänen CN = namn på certifikatet, OU =<CertificateIssuer>, O = certifikat Provider, C = US<S>CN=mail.contoso.com, OU = IT, O = contoso, L = plats, S = plats, C = US i det personliga arkivet på den lokala datorn.<b00> </b00> </S> </CertificateIssuer>
 • Anslutningstestet check till lokal server misslyckas och du får följande felmeddelande:
  450 4.4.101 proxy-sessionen misslyckades på klientdel med ' 451 4.4.0 primära mål-IP-adress som svarade med "451 5.7.3 Starta krävs för att skicka e-post." Försök med växling vid fel alternativ värd, men lyckades inte. Antingen det finns inga alternativa värdar eller leverans till alla alternativa värdar misslyckades. Den sista slutpunkten försökt var <endpoint>'.</endpoint>
ORSAK
Det här problemet uppstår om egenskapen TlsCertificateNameför hybrid-servern får kopplingen innehåller felaktiga certifikatinformation. Den här egenskapen har angetts korrekt när Hybrid konfigurationsguiden körs när ett nytt certifikat för Exchange har installerats. Om Hybrid konfigurationsguiden körs inte eller om felet uppstår av någon annan anledning inte är egenskapenTlsCertificateName har uppdaterats och det nya Exchange-certifikatet används inte av hybrid-servern får dock connector. I det här fallet starta kommandot inte finns i SMTP-kommunikation.
LÖSNING
Ta bort egenskaperna TLSCertificateName och TLSDomainCapabilities från kopplingen på hybrid-servern ta emot. Gör så här:
 1. Kör följande kommandon:
  Get-ReceiveConnector "ServerName\Default Frontend ReceiveConnector" | Set-ReceiveConnector -TlsCertificateName $null
  Get-ReceiveConnector "ServerName\Default Frontend ReceiveConnector" | Set-ReceiveConnector -TlsDomainCapabilities $null
 2. Kör konfigurationsguiden för Hybrid om du vill uppdatera på hybrid-servern ta emot kopplingen med certifikatinformation.
MER INFORMATION
Mer information finns i Certifikatkrav för hybrid-distributioner.

Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplatsen eller TechNet-forum för Exchange.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2989382 – senaste granskning 10/01/2015 09:58:00 – revision: 4.0

Microsoft Exchange Online, Exchange Server 2016 Enterprise Edition, Exchange Server 2016 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard

 • o365022013 o365 o365a o365e o365m hybrid kbmt KB2989382 KbMtsv
Feedback