Excel: Hur felsöker man Excel när man dubbel-klickar på en fil-ikon eller filnamn som öppnas blankt

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2994633
Symptom
När du dubbelklickar på en ikon eller filnamnet för en Microsoft Excel-arbetsbok i Excel startar men visar en tom skärm där du tror att filen ska visas.
Lösning
Försök följande metoder, i tillämpliga fall, i angiven ordning för att lösa problemet.

Metod 1: Ignorera DDE

Det här problemet kan uppstå om kryssrutan Ignorera andra program som använder Dynamic Data Exchange (DDE) i Excel-alternativ är markerat.

När du dubbelklickar på en Excel-arbetsbok i Utforskaren skickas ett meddelande med dynamic data exchange (DDE) till Excel. Det här meddelandet anger att Excel för att öppna den arbetsbok som du dubbelklickade på.

Om du markerar alternativet "Ignorera" ignoreras DDE-meddelanden som skickas till den i andra program. Därför ignoreras DDE-meddelanden som skickas till Excel från Utforskaren, och den arbetsbok du har dubbelklickat på öppnas inte.

Gör så här om du vill korrigera inställningen:
 1. Klicka på AlternativVerktyg -menyn.
 2. Klicka på fliken Allmänt .
 3. Avmarkera Ignorera andra program som använder Dynamic Data Exchange (DDE) kryssrutanoch klicka sedan på OK.
Obs! Mer information om hur du inaktiverar DDE finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:

211494 "Ett fel uppstod när kommandot skickades till programmet" fel i Excel
Om dessa åtgärder inte löser problemet, går du till metod 2.

Metod 2: Reparera User Experience-virtualisering (UE-V)

Om du kör uppdateringen User Experience virtualisering (UE V) kan du installera snabbkorrigering 2927019. Om du vill göra detta finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:

2927019 1 snabbkorrigeringspaket för Microsoft User Experience virtualisering 2.0
Granska listan över program i program och funktioner på Kontrollpanelen om du inte är säker på om du kör UE-V. En post för "Företag inställningar Center" betyder det att du kör UE-V.

Om dessa åtgärder inte löser problemet, går du till metod 3.

Metod 3: Återställ filassociationer

Om du vill kontrollera om filassociationer i systemet utförs korrekt, återställa filassociationer Excel till standardinställningarna. Genom att följa instruktionerna för ditt operativsystem.
Windows 8
 1. Skriv på startskärmen På Kontrollpanelen.
 2. Klicka eller knacka på Kontrollpanelen.
 3. Klicka på Standardprogramoch klicka sedan på Ange dina standardprogram.
 4. Klicka på Exceloch klicka sedan på Välj standard för det här programmet.
 5. Klicka på Markera alltpå skärmen Ange programassociationer och klicka sedan på Spara.
Windows 7
 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på standardprogram.
 3. Klicka på Associera en filtyp eller ett protokoll med ett specifikt program.
 4. Markera Microsoft Excel-kalkylbladoch klicka sedan på Byt program.
 5. Klicka på Microsoft Excelunder Rekommenderade program.
 6. Om Excel inte visas i listan klickar du på Bläddra, leta upp installationsmappen för Excel, klickar du på Excel.exeoch klicka sedan på Excel.
Om dessa åtgärder inte löser problemet, går du till metod 4.

Metoden 4:RepairOffice

Försök att reparera Office-program. Genom att åtgärderna för din installation och operativsystemet.
För en installation av Office 365 Klicka-och-kör
Windows 8
 1. Skriv på startskärmen På Kontrollpanelen.
 2. Klicka eller knacka på Kontrollpanelen.
 3. Klicka eller knacka på Avinstallera ett programunder program.
 4. Klicka eller knacka på Microsoft Office 365och klicka eller knacka på Ändra.
 5. Klicka eller knacka på Online reparationoch klicka på eller på reparation. Du kan behöva starta om datorn när reparationen är klar.
Windows 7
 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 2. Dubbelklicka på program och funktioner.
 3. Klicka på Microsoft Office 365och klicka sedan på Ändra.
 4. Välj Reparera Online och klicka sedan på Reparera.

  Obs! Du kan behöva starta om datorn när reparationen är klar.

  Reparera Office
För en installation av Office 2013, Office 2010 och Office 2007
Följ instruktionerna i avsnittet för följande Office-webbplats om du vill reparera Office 2013, Office 2010 och Office 2007:

Om dessa åtgärder inte löser problemet, går du till metod 5.

Metod 5: Inaktivera tillägg

Excel och COM-tillägg program också kan orsaka problemet. Dessa två typer av tillägg finns i olika mappar. För testning, inaktivera och isolera konflikten genom att inaktivera varje tillägg ett i taget. Gör så här:
 1. Klicka på AlternativArkiv -menyn och klicka på Tillägg.
 2. Markera objekt som COM-tillägg i listan Hantera längst ned på skärmen och klicka sedan på .
 3. Ta bort ett tillägg i listan och klicka sedan på OK.
 4. Starta om Excel genom att dubbelklicka på ikonen eller filnamnet för den arbetsbok som du försöker öppna.
 5. Om problemet kvarstår upprepar du steg 1-4, men Välj ett annat tillägg i steg 3.
 6. Om problemet kvarstår när du har avmarkerat alla de COM-tilläggen, Upprepa steg 1-4, men välj Excel-tillägg i steg 2, och prova alla Excel-tilläggen i en i taget i steg 3.
Om filen läses in av Excel orsakar tillägget du senast stängde av problemet. Om så är fallet rekommenderar vi att du besöker tillverkarens webbplats för tillägget och lär dig mer om en uppdaterad version av tillägget är tillgänglig. Om en nyare version av tillägget inte är tillgänglig, eller om du behöver använda tillägget, kan du lämna avstängd.

Om inte öppnas filen efter att du har inaktiverat alla tillägg, har en annan orsak till problemet.

Om dessa åtgärder inte löser problemet, går du till metod 6.

Metod 6: Inaktivera maskinvaruaccelerationen

Undvik det här problemet genom att inaktivera maskinvaruacceleration tills du har publicerat en korrigeringsfil som tillverkaren av grafikkortet. Se till att regelbundet söka efter uppdateringar för drivrutin för grafikkortet.

Så här inaktiverar du maskinvaruaccelerationen:
 1. Starta ett program i Office-2013.
 2. Klicka på Alternativpå fliken Arkiv .
 3. Klicka på Avancerati dialogrutan Alternativ .
 4. Markera kryssrutan inaktivera maskinvaruacceleration för grafik i listan över tillgängliga alternativ.

  Följande skärmdump visar detta alternativ i Excel.

  inaktivera hw accel
 5. Klicka på OK.
Obs! Mer information om maskinvaruacceleration finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:

2768648 Problem med prestanda och visa i 2013 Office-klientprogram
Om detta problem kvarstår efter de här metoderna, kontakta Microsoft Support för ytterligare hjälp med felsökning.
Öppna Excel-tom Dubbelklicka på DDE-XL UE-V

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2994633 – senaste granskning 01/17/2016 08:52:00 – revision: 6.0

Microsoft Excel 2013, Microsoft Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007, Excel 2016

 • kbtshoot kbsurveynew kbprb kbexpertiseinter kbmt KB2994633 KbMtsv
Feedback