Outlook - Exchange-anslutning problem när MAPI är inaktiverat för en användare

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2996728
Symptom
Föreställ dig följande:

 • Du försöker skapa en ny Outlook-profil och du får följande felmeddelande:

  Åtgärden kan inte slutföras. Anslutningen till Microsoft Exchange är inte tillgänglig. Outlook måste vara online eller ansluten för att slutföra den här åtgärden.

 • Du kan inte ansluta till din Exchange-postlåda med en befintlig Outlook-profil ochfrånkopplad visas i statusfältet i Outlook:

  Koppla från Outlook 2010

  Koppla från Outlook 2013

 • Du kan inte öppna delade mappar eller arkivets Online och du får följande felmeddelande:

  Det går inte att expandera mappen. Microsoft Exchange är inte tillgänglig. Det finns problem med nätverket eller Exchange-server är nere för underhåll.
Orsak
Du har inte aktiverat i inställningarna för protokollet MAPI.
Lösning
Lös problemet genom att köra följande från Windows PowerShell-cmdlet från Exchange Management Console
Set-CasMailbox User1@contoso.com -MapiEnabled $True
Mer Information
Du kan kontrollera MAPI är aktiverat genom att kontrollera protokollinställningarna för användaren:
Mer information om inställningar för nätverksprotokoll och Adsiedit finns i följande TechNet-artikel:

ADSI-redigering (adsiedit.msc)

Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2996728 – senaste granskning 01/15/2016 19:14:00 – revision: 1.0

Outlook 2016, Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010

 • kbmt KB2996728 KbMtsv
Feedback