Signature Cloud Support förmånsöversikt

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2996739
Sammanfattning
Signaturen Cloud Support (SCS) är tillgänglig för guld och silver partners med kvalificerade kompetenser. Du måste dela handboken med dina team som kontaktar du Microsoft för support och använda den för att besvara frågor om dina förmåner och hur du kontrollerar att du har ställts in korrekt.
Mer Information
Signaturen Cloud-stöd är en exklusiv partner tekniska fördel som ger kvalificerade moln kompetensen samarbetar med en förhöjd nivå av teknisk support för Microsoft-produkter för molnet. Signaturen molnet stöder förmånen ger partners åtkomst till teknisk support-tekniker som arbetar mycket med partners, omfattande produkt-specifika kunskaper och ansvarar för att föra ärenden till upplösning från början till slut.

Signaturen molnet stöder hanterar scenarier för teknisk support för Office 365, CRM Online, Windows Intune, Enterprise Mobility och Microsoft Azure.

För mer information om signaturen Cloud Support programmet fördelar och tillhörande kompetenser finns i Microsoft Partner Network.


Vad är räckvidden för stöd för signatur Cloud-stöd för Office 365?
Signaturen Cloud-stöd för Office 365 hanterar teknisk support scenarier kring Office 365. Frågor kring fakturering, presales, hjälp och instruktioner, och återställning av lösenord eller frågor om andra produkter, CRM Online, Windows Intune, Enterprise Mobility och Microsoft Azure hanteras av andra grupper. När du skickar en förfrågan kommer att dirigeras till ansvarig team.

Besök fliken Support på Microsoft Partner Network-portal för alla presales distribution beredning eller rekommendationen (Hjälp och instruktioner) frågor. Under Min support förmåner och aktiviteter, kan du begära ett återanrop från teknisk konsult partner (PTC). Du kan även se alla tillgängliga Microsoft Partner Network support förmåner här.

Om du vill visa alla Office 365 erbjudanden som är tillgängliga för partner, läser du följande artikel:Sälja, distribuera och ge Support för Microsoft Office 365.

Vad är omfattningen av stöd för signatur Cloud-stöd för Microsoft Azure?
Stöd för fakturering och prenumerationshantering problem är täckta med Azure abonnemanget utan extra kostnad; en plan för Azure stöder krävs inte att få support för dessa typer av problem.

Produktsupport för Microsoft Azure, även kallad "reparation", är tillgängliga via signatur molnet stöder förmånen. "Break-fix" är en term för industrin som refererar till "arbete som stöder en teknik när det uppstår ett fel i den normala funktion, vilket kräver ingripande av en organisation för stöd till funktionsdugligt skick."

Supportbegränsningar teknisk produkt är begränsade till supporttillfällen skapade throughonlinesubmission om Azure prenumeration (prenumerations-ID) som är kopplad till användarkontot som används för att få tillgång till portalen Azure-hantering (service administratör eller en administratör).

Händelser som är relaterade till en Azure prenumeration där den aktuella inloggade användaren inte är en medarbetare administratören prenumerationen eller administratören är utanför scopet (i-räkning av scenarier). Händelserapporter relaterade till rådgivande, presales eller partner fördelar stöd betraktas också ut av omfattning och kommer att omdirigeras till lämplig partner-kanaler.

Partner som berättigar till signaturen Cloud-stöd för Azure kan fortfarande få Azure åtgärdssupport för sina kunder Azure abonnemang, antingen:
 • Försök att återskapa kundens problem på den partnern prenumeration
 • Begär support efter bästa förmåga, så länge som supporttekniker får åtkomst till alla Azure prenumeration där partnern inte är en service administratör eller en administratör inte behöver

Finns det några förutsättningar eller krav som måste uppfyllas för att skicka en supportincident teknisk support för Microsoft Azure?
Ja. För att kunna skicka en supportincident för Microsoft Azure, vara följande två förutsättningar uppfyllda:
 1. Du måste ha en Microsoft Azure prenumeration för att skicka en supportförfrågan. Om du skickar en olycka för en kund måste konto loggas i Azure-Portal antingen vara moln Solution Provider Partner av posten, har "administrativa behörigheter" (administratören eller en administratör), eller "skriva" (ägare/medarbetare) på kundens prenumeration för Microsoft Azure.
 2. Behöver du ett åtkomst-ID och ett kontrakt-ID för att lägga till alternativet ny signatur stöd (därefter, den är kopplad till din information för framtida begäranden). Åtkomst-ID och kontrakt-ID skickas till kontakten huvudprogram när förmånen är aktiverad. Signatur Cloud-stöd har en egen särskild behörighet-ID och kontrakt, Det är inte samma som denMicrosoft Partner Network support förmåner.

Du kan hitta stegvisa instruktioner här.


Vad är räckvidden för stöd för signatur Cloud-stöd för Microsoft Dynamics CRM Online?

Stöd för fakturering och prenumerationshantering problem är täckt med Microsoft Dynamics CRM Online-prenumeration utan extra kostnad, en plan för CRM Online Support krävs inte att få support för dessa typer av problem.

Relaterade produkter inom CRM Online Enterprise eller Professional erbjuder, såsom sociala lyssnar i Microsoft, Microsoft Dynamics marknadsföring eller Parature från Microsoft, inte för närvarande ingår i signaturen Cloud-stöd.

Produktsupport för Microsoft Dynamics CRM Online, även kallad "reparation", är tillgängliga via signatur molnet stöder förmånen. "Break-fix" är en term för industrin som refererar till "arbete som stöder en teknik när det uppstår ett fel i den normala funktion, vilket kräver ingripande av en organisation för stöd till funktionsdugligt skick." Frågor eller problem som rör tekniska scenarier (till exempel hjälp/hur, fakturering) och för andra tjänster (t.ex, sociala lyssnar i Microsoft, Microsoft Dynamics marknadsföring eller Parature från Microsoft) kommer att dirigeras till team som ansvarar för upplösning. Icke-reparation förfrågningar kan skickas genom att gå tillhttp://aka.MS/contactsupport.

Supportbegränsningar teknisk produkt är begränsade till supporttillfällen skapas via online överföring om Microsoft Dynamics CRM Online-prenumeration som är kopplad till användarkontot som används för åtkomst till Microsoft Online Services Portal (administratör).

Sådana händelser som är relaterade till en Microsoft Dynamics CRM Online-prenumeration där den aktuella inloggade användaren inte är en administratör/co-administrator eller inte har beviljats behörighet delegerad administratör (DATAÅTKOMSTSIDA) till abonnemanget är utanför scopet (i-räkning av scenarier). Händelserapporter relaterade till rekommendationen, presales eller partner fördelar stöd betraktas också ut av tillämpningsområdet för "Break-fix" och kommer att omdirigeras till lämplig partner-kanaler.

Partner som berättigar till signaturen Cloud-stöd för Dynamics CRM Online kan fortfarande få åtgärdssupport för sina kunder CRM Online-prenumeration, antingen:

 • Försök att återskapa kundens problem på den partnern prenumeration
 • Begär support efter bästa förmåga, som inte behöver supporttekniker att komma åt alla Dynamics CRM Online-prenumeration där enskilda partner inte är administratör

Finns det några förutsättningar eller krav som måste uppfyllas för att skicka en supportincident teknisk support för Microsoft Dynamics CRM Online?
Ja. Följande tre förutsättningar måste vara uppfyllda för att kunna skicka en supportincident för Microsoft Dynamics CRM Online:
 • Du måste ha Microsoft Office 365-inloggning (den som du använder för åtkomst till Microsoft Online-Portal)
 • Du måste redan ha en Microsoft Dynamics CRM Online-prenumeration
 • Du måste ha en administratör/co-administrator roll eller delegerad behörighet som administratör (DATAÅTKOMSTSIDA) Microsoft Dynamics CRM Online-prenumeration

Hur skickar jag en supportincident signatur moln
För Office 365 och Microsoft Dynamics CRM Online:
 1. På den Cloud-stöd för Microsoft partnerssidan, klickar du på länkenSkicka serviceförfrågan onlinevid logotyper för Office 365 och Microsoft Dynamics CRM Online.
 2. Den här länken går du till den Office 365-portalen, som leder det till Office 365 Logga in sidan (om du redan inte är inloggad). Ange din partner inloggnings-ID och lösenord.
 3. När du har loggat in, klicka på ikonen i det vänstra hörnet på sidan. Då visas en meny med alternativ att välja mellan. Partner-alternativ visas om du är en partner med delegerade administratörsrättigheter.
 4. Vill skicka en supportincident för kundens räkning:
  • Klicka på alternativet partner och du dirigeras till Partner Admin Center där du kan se en lista över alla kunder för vilka du har delegerat administratörsrättigheter (DATAÅTKOMSTSIDA).
  • Välj kund och klicka påTjänstbegäranden.
  • Kontrollera namnet på kunden och klickar sedan på symbolen addition (+) om du vill lägga till din begäran.
  • Markera det ämne som bäst motsvarar ditt problem underSkapa en serviceförfrågan.
  • Identifiera problemet genom att väljafunktionenochSymptom från den nedrullningsbara listan.
  • Beskriv ditt ärende genom att fylla i fältenärendesammanfattningochärendeinformation. Obs: Dessa fält visas automatiskt närfunktionenochsymptomkoderfält har fyllts i. Klicka påNästa.
  • Om det finns förslag på lösningar på ditt problem, kan du granska dem genom att välja länken. Klicka påJa, Fortsättom förslagen löser problemet.
  • Om det finns några förslag på lösningar på dina problem, klickar du påJa, Fortsätt. Obs: Det finns fler alternativ i listan om du vill ha när som helst gå tillbaka och ändra posten eller om du vill avbryta din begäran.
  • Fyll i fältenär tjänsten inte tillgänglig,hur många användare påverkasochAnge en e-postadress. Om du har ytterligare dokumentation för att tillhandahålla klickar du påbifoga en fil. Klicka sedan påNästa.
  • Granska och bekräfta att informationen automatiskt fylls på skärmen. Klicka påSkicka biljett.
  • När sändningen har tagits emot, visas ett bekräftelsemeddelande. Observera serviceförfrågan referensnummer i begärandelistan. Och notera kundens namn i det övre högra hörnet för att säkerställa att ärendet har skickats.

 5. Vill skicka en supportincident för egen räkning (din egen prenumeration):
  • Klicka på Administration på sidan Administration av Office 365.
  • I Office 365 Admin Center på vänster sida av skärmen, rulla ned till Support -alternativet och klicka på Serviceförfrågningar.
  • Klicka på symbolen för addition (+) om du vill lägga till din begäran.
  • Markera det ämne som bäst motsvarar ditt problem under Skapa en serviceförfrågan.
  • Identifiera problemet genom att välja funktionen och Symptom från den nedrullningsbara listan. Beskriv ditt ärende genom att fylla i fälten ärendesammanfattning och ärendeinformation (fälten visas när fälten funktion och Symptom har slutförts). Klicka på Nästa.
  • Om det finns förslag på lösningar på ditt problem, kan du granska dem genom att välja länken. Klicka på Ja, Fortsättom förslagen löser problemet. Obs: Det finns ytterligare alternativ visas om när som helst du vill gå tillbaka och ändra registreringen, eller om du vill avbryta din begäran.
  • Om det finns några förslag på lösningar på dina problem, klickar du på Ja, Fortsätt.
  • Fyll i fälten är tjänsten inte tillgänglig, hur många användare påverkasoch Ange en e-postadress . Om du har ytterligare dokumentation för att tillhandahålla klickar du på bifoga en fil. Klicka sedan påNästa.
  • Granska och bekräfta att informationen automatiskt fylls på skärmen. Klicka på Skicka biljett.
  • När överföringen är klar, visas ett bekräftelsemeddelande. Observera serviceförfrågan referensnummer i begärandelistan.

För Microsoft Azure:

 1. På den Cloud-stöd för Microsoft partnerssidan, klickar du på länkenSkicka en tjänst begära online bredvid Microsoft Azure-logotypen.
 2. Klicka på programmets fördelar stöd(MSDN, BizSpark, Microsofts partnernätverk signatur Cloud-stöd) -länken i andra supportalternativ.
 3. Välj produktoch problemtypkategori. Klicka på Fortsätt.
 4. Välj på sidan Välj ett kontrakt professionell support-kontrakt som är associerade med din signatur molnet stöder förmån. Om en professionell support kontraktet är inte tillgänglig, lägga till en genom att ge dina access-ID och kontrakt som är associerade med din signatur molnet stöder förmån. Välj kontraktet och klicka på Fortsättnär du lägger till ett nytt kontrakt för professionell support.
 5. Validera ett giltigt telefonnummer, e-postadressoch tidszon visas och klicka på Fortsättpå sidan din kontaktinformation .
 6. Fylla i hela formuläret på sidan Information om problemet , överföra alla relevanta filer och klicka sedan på Skicka.
 7. När sändningen har tagits emot får du en bekräftelse och en bekräftelse med e-post kommer att skickas till din förvalda e-postadress.
Hur eskalera min begäran?
Om du behöver hjälp på en förfrågan till teknisk support som för närvarande stöd för Partner-team är här vad du kan göra:
 1. Försök först att kontakta Microsofts supporttekniker och deras säkerhetskopiering via e-post. Du kan också kontakta Microsoft via telefon.
 2. Om du inte får ett svar från en av Microsofts supporttekniker vidarebefordra senaste e-postmeddelandet om ärendet till en supporttekniker chef som anges i dennes e-postsignatur.
 3. Om inget av ovanstående arbete och ditt fall är Severity A omdirigeras telefonsupport och någon du till nästa tillgängliga supportteknikern.
Anmärkning: för faktureringsfrågor, ringa lokala servicecenter för en uppdatering.

Min kund öppnas en förfrågan och det har gjorts stora framsteg. Kan du hjälpa?
Absolut. Om kunden har ett ärende öppet med frontline team, kan kunden kontakta en supporttekniker manager som anges i dennes e-signatur om inga framsteg har gjorts på ärendet.


Microsoft-Partner, MPN, signatur Cloud Support, SCS

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2996739 – senaste granskning 08/12/2016 07:57:00 – revision: 4.0

 • kbnorightrail kbsurveynew helppartner kbmt KB2996739 KbMtsv
Feedback