Skicka filer till en webbserver i FrontPage 2002

Denna artikel har tidigare publicerats under SV299763
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
I den här handledningen visas steg för steg hur Microsoft FrontPage 2002 används för att snabbt utveckla en effektiv överföringssida, som gör det möjligt att överföra flera sidor av valfritt slag samtidigt från webbläsaren.

Överst på sidan

Maskinvara och programvara som krävs

 • Något av följande operativsystem:
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional
 • Microsoft Internet Information Server 5.0 (IIS)
 • Microsoft FrontPage Server Extensions 2002 installerat och konfigurerat på IIS. Hämta FrontPage Server Extensions på följande Microsoft-webbplats:
 • FrontPage 2002 installerat på utvecklingsdatorn. (FrontPage finns som fristående version eller som en del av Microsoft Office XP Professional Special Edition.)
 • Ett upprättat nätverk eller en Internet-anslutning till webbservern.
 • Ett webbprojekt som skapats på webbservern och som är öppet för redigering.
Överst på sidan

Skapa överföringssidan

 1. Starta Microsoft FrontPage. Gör det genom att peka på ProgramStart-menyn och sedan klicka på Microsoft FrontPage.
 2. Skapa eller öppna en webbplats.

  Gör så här för att skapa en ny webbplats:

  1. Peka på NyttArkiv-menyn, och klicka sedan på Sida eller webbplats.
  2. Klicka på Tom webbplats i åtgärdsfönstret Ny sida eller webbplats.
  3. Klicka på ikonen Tom webbplats i dialogrutan Mallar för webbplatser och klicka på OK.
  Öppna en befintlig webbplats genom att klicka på Öppna webbplatsArkiv-menyn. Markera önskad webbplats i dialogrutan Öppna webbplats och klicka på Öppna.
 3. Klicka på SidaVisa-menyn.
 4. Peka på NyttArkiv-menyn, och klicka sedan på Sida eller webbplats. Klicka på Tom sida i åtgärdsfönstret Ny sida eller webbplats för att skapa en ny HTML-sida.
 5. Klicka på SparaArkiv-menyn. Ge filen namnet Skicka.htm och klicka på Spara. Sidan visas i rutan Mapplista och är även öppen för redigering.
 6. Klicka på MapparVisa-menyn. Peka på NyttArkiv-menyn och klicka sedan på Mapp. En ny mapp visas på webbplatsen. Markören är placerad så att du kan skriva mappnamnet. Skriv Överföringar och tryck på RETUR.
 7. Högerklicka på den nya mappen och klicka sedan på Egenskaper på menyn som visas. Avmarkera kryssrutan Tillåt att skript eller program körs i dialogrutan Egenskaper. Kontrollera att återstående kryssrutor är markerade. Klicka på OK.

  Obs! Om kryssrutorna är skuggade kontrollerar du att du har öppnat eller skapat en webbplats. I Mapp-vyn ska det första objektet i rutan Mapplista visa en adress (URL, http://...), inte en sökväg (C:\...).
 8. Klicka på SidaVisa-menyn för att redigera den nya sida Skicka.htm som du har skapat. Växla till normal vy om det behövs genom att klicka på Normal längst ned i FrontPage-fönstret.
Överst på sidan

Skapa filöverföringsformuläret

 1. Klicka där du vill placera filöverföringsformuläret. Peka på FormulärInfoga-menyn, och klicka sedan på Filöverföring.

  Ett formulär visas på sidan, och markören finns mellan knapparna Bläddra och Skicka. Tryck på RETUR flera gånger om du vill lägga till lite tomt utrymme mellan filöverföringskontrollen och Skicka-knappen. Om du vill tillåta samtidig överföring av flera filer klickar du på formuläret igen och infogar sedan ytterligare filöverföringskontroller.
 2. Ändra etiketten på Skicka-knappen genom att högerklicka på knappen och sedan klicka på Egenskaper för formulärfält på menyn som visas. Skriv Skicka i rutan Värde/etikett och klicka på OK.
 3. Högerklicka var som helst i formuläret, och klicka sedan på Egenskaper för formulär på menyn som visas.
 4. Välj alternativet Skicka till.
 5. Klicka på Alternativ.
 6. Klicka på fliken Filöverföring i dialogrutan Sparar resultat.
 7. Klicka på Bläddra.
 8. Klicka på mappen Överföringar i dialogrutan Aktuell webbplats.
 9. Klicka tre gånger på OK för att komma tillbaka till formuläret.
 10. Spara den uppdaterade sidan genom att klicka på SparaArkiv-menyn.
Överst på sidan

Testa sidan

 1. Testa sidan genom att klicka på Förhandsgranska i webbläsarenArkiv-menyn. Sidan Skicka.htm öppnas i webbläsaren.
 2. Klicka på Bläddra, markera en fil som du vill skicka från hårddisken till webbservern och klicka sedan på Öppna.
 3. Klicka på knappen Skicka.

  Filen överförs till mappen för överföringar på webbservern. Du bör se en bekräftelse av att filen har överförts.
När detta exempel på anonym överföring fungerar kan du förbättra det ytterligare genom att skapa en egen bekräftelsesida, eller så kan du överföra dokumentet till en databas i stället för till en mapp. Ytterligare information finns i artiklarna i avsnittet "Referenser" nedan.

Du kan också aktivera autentisering, begränsa åtkomst till filer, logga överföringsaktivitet i en databas samt visa kataloger över överförda dokument och deras egenskaper för användare som vill bläddra bland, redigera eller hämta filer. Denna överföringslösning fungerar också i andra ASP-program (Active Server Pages) som skapats med andra verktyg än FrontPage, så länge projekten finns på en Windows 2000-server med korrekt konfigurerat FrontPage Server Extensions 2002.

Överst på sidan

Felsökning

 • Kom ihåg att filöverföringslösningen är begränsad, genom att det inte går att utvidga överföringskomponentens möjligheter. Du kan emellertid definiera en egen bekräftelsesida eller skapa en "resultatsida", baserad på ASP, som infogar fält i en databas eller utför annan anpassad bearbetning. Även om komponentkoden är fast kan du alltså bygga upp ny anpassad kod runt komponenten för att utföra de uppgifter som krävs.
 • Om du vill använda en WebDav-lösning ska FrontPage Server Extensions 2002 avinstalleras från IIS. Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  221600 Arbeta med DAV (Distributed Authoring and Versioning) och webbmappar (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
  WebDAV är en ny uppsättning tillägg till HTTP-protokollet som tillåter DAV (Distributed Authoring and Versioning). WebDAV är aktiverat i Windows 2000 och IIS 5 i form av webbmappar och är tillgängligt från Office 2000 och Internet Explorer 5.0 eller senare samt från specialkodade lösningar.
 • Även om FrontPage Server Extensions normalt är tillförlitliga när de väl har installerats, kräver de initial konfiguration. Du kan emellertid få åtkomst- eller användningsproblem med webbplatsen om konfigurationen påverkas av ändrade inställningar eller av programvara som installeras på servern. Eftersom FrontPage Server Extensions är en mogen teknik löses problem vanligen tämligen snabbt, och Server Extensions ger tillgång till en rad praktiska och kraftfulla funktioner i flera Microsoft-produkter. I Visual Interdev används exempelvis Extensions för att på avstånd skapa och administrera webbtillämpningar på IIS.
Överst på sidan


Referenser
Om du vill veta mer klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
288328 Skicka formulärresultat till en databas och en e-postmottagare medan filöverföringskomponenten används
281532 FP2002: Komponenter som kräver FrontPage 2002 Server Extensions (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
221600 Arbeta med DAV (Distributed Authoring and Versioning) och webbmappar (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
299692 Överföra filer till en webbserver med hjälp av ASP (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
294826 Installera FrontPage Server Extensions i tyst läge (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
269647 FP2002: FrontPage Extensions uppgraderas inte under installationen (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Resurser från andra tillverkare för överföringskomponenter

Du kan hitta överföringskomponenter från andra tillverkare på följande webbplatser:

Kostnadsfria komponenter från andra tillverkare

Överst på sidan

överföra komponent frontpage xp
Egenskaper

Artikel-id: 299763 – senaste granskning 12/06/2015 02:52:34 – revision: 5.3

Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Internet Information Services 5.0

 • kbnosurvey kbarchive kbwebpublishing kbwebserver kbconfig kbctrl kbdeployment kbhowtomaster kbsecurity kbserver kbsetup KB299763
Feedback