Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Visa rutan Hemlig kopia i Outlook

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 299804
Sammanfattning
Som standard visas inte rutan Hemlig kopia (kopia) i Microsoft Outlook.
Mer Information
Som standard innehåller rutan Hemlig kopia inte visas i ett nytt e-postmeddelande. Syftet med detta gjordes för att minska antalet skärmalternativ "röran" genom att ta bort används mindre ofta bland.

Använd någon av följande metoder, beroende på om du använder Microsoft Word som e-postredigerare eller den inbyggda e-postredigeraren i Outlook om du vill visa rutan Hemlig kopia .

Metod 1: Använda Outlook 2002 eller Outlook 2003, och du använder Word som din e-postredigerare

Visa rutan Hemlig kopia :
  1. Öppna ett nytt e-postmeddelande.
  2. Klicka på pilen bredvid Alternativ för att visa Alternativ -menyn.
  3. Klicka på Hemlig kopia.

Metod 2: Du använder Outlook 2002 eller Outlook 2003 och använder Outlook som din e-postredigerare

Visa rutan Hemlig kopia :
  1. Öppna ett nytt e-postmeddelande.
  2. Klicka på Fältet Hemlig kopiaVisa -menyn. Om fältet Hemlig kopia inte visas på Visa -menyn, är alternativet personligt anpassade menyer och verktygsfält aktiverat. Dubbelklicka på Visa -menyn om du vill visa fullständig Visa -menyn.

Metod 3: Använda Outlook 2007

Visa rutan Hemlig kopia :
  1. Öppna ett nytt meddelande och klicka sedan på Alternativ.
  2. Klicka på Visa hemlig kopiapå området fält .

Obs! Följande exempel visar hur Hemlig kopia fungerar.
Från: Richard
Till: Julia; Chris
Hemlig kopia: Filip; Patrick

I det här exemplet, Richard har skickat meddelandet till fyra personer: Julia, Chris, Filip och Patrick. Mottagarna i rutan till är inte mottagarna i rutan Hemlig kopia . I det här exemplet Julia och Chris inte medvetna om att Filip och Patrick har fått meddelandet. Mottagarna i rutan Hemlig kopia är inte medvetna om varandra. I det här exemplet är inte Filip medveten om Patrick har fått en kopia av meddelandet, men Filip vet att Chris och Julia har fått var sin kopia av meddelandet.

Metod 3: Du använder Outlook 2010 och senare versioner

Gör så här om du vill visa rutan Hemlig kopia:
  1. Öppna ett nytt meddelande och klicka sedan på Alternativ.
  2. Klicka på Hemlig kopiai området Visa fält .
OL10 saknas borta osynlig OL2002 ol2003 OL2007 OL2010 OL2013 OL2016

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 299804 – senaste granskning 10/20/2015 07:16:00 – revision: 7.0

Outlook 2016, Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

  • kbhowto kbmt KB299804 KbMtsv
Feedback