Du kan inte förhandsgranska Word-dokument i Outlook 2013

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2998218
Symptom
Du har Microsoft Office 2013 är installerat och du försöker förhandsgranska ett Microsoft Word-dokument i Microsoft Outlook 2013. I det här fallet visas följande felmeddelande:

Det går inte att förhandsgranska den här filen på grund av ett fel med följande förhandsgranskning:
Microsoft Word-förhandsgranskning
Dubbelklicka på den om du vill öppna filen i ett eget program.

Orsak
Det här problemet uppstår när registret innehåller följande undernyckel:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\15.0\Word\Options\Assist
När den här undernyckeln finns i registret kan inte Outlook förhandsgranska ett Word-dokument.
Lösning
Viktigt Följ noga anvisningarna i detta avsnitt. Om du ändrar registret på felaktigt sätt kan det uppstå allvarliga problem. Innan du ändrar det. Säkerhetskopiera registret för återställning om det uppstår problem.

Åtgärda problemet genom att ta bort undernyckeln Assist från registret. Gör så här:
 1. Avsluta Outlook.
 2. Starta Registereditorn. Om du vill göra detta, Använd någon av följande procedurer:
  • Windows-10, 8.1 för Windows och Windows 8: Tryck på Windows-tangenten + R för att öppna dialogrutanKör. Typ Regedit.exe och tryck sedan på OK.
  • Windows 7 eller Windows Vista: Klicka på Start, Skriv Regedit.exe i sökrutan och tryck sedan på Enter.
 3. Leta upp och klicka på följande undernyckel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\15,0\Word\Options\Assist
 4. Högerklicka på nyckeln bistå och klicka sedan på Ta bort.
 5. Klicka på Janär du uppmanas att bekräfta borttagningen.
 6. Klicka på Avsluta för att avsluta Registereditorn på Arkiv -menyn.

Mer Information
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\15.0\word\options\assist sökväg används av grupprincip för språkverktyg, till exempel sådana som Korrigera versaler, Skriv över befintlig text medan du skriver och infoga typografiska citattecken.


doc, docx bifogad fil gpo #offcat

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2998218 – senaste granskning 01/15/2016 19:26:00 – revision: 3.0

Microsoft Outlook 2013

 • kbmt KB2998218 KbMtsv
Feedback