Lokala SharePoint-innehåll visas inte i SharePoint Online sökresultat

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3000380
PROBLEMET
Föreställ dig följande.
  • Du kan konfigurera inkommande Hybrid-sökning om du vill returnera resultat i SharePoint Online från en lokal miljö för Microsoft SharePoint 2013.
  • När en användare utför en fråga från en SharePoint Online-webbplats, visas endast resultat från SharePoint Online-webbplatser. Inga resultat returnerades från SharePoint 2013 på plats.
  • Du distribuerar April 2014 kumulativ uppdatering eller en senare kumulativ uppdatering för servergruppen SharePoint 2013 på plats.
  • En administratör redigerar frågan regeln som är associerad med resultatet källor i SharePoint Online. Administratören öppnar sedan Frågeverktyget resultatet block. Detta utlöser dock följande fel:
    1 3/4 System.Net.WebException: fjärrservern .returned ett fel: (401) Ej behörig. vid System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() vid Microsoft.SharePoint.Client.SPWebRequestExecutor.Execute() vid Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext.GetFormDigestInfoPrivate() vid Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext.EnsureFormDigest() vid Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext.ExecuteQuery() vid Microsoft.Office.Server.Search.RemoteSharepoint.RemoteSharepointEvaluator.RemoteSharepointProducer.RetrieveDataFromRemoteServer (oanvända objekt) vid System.Threading.ExecutionContext.RunInternal (ExecutionContext executionContext, ContextCallback motringning, objekt tillstånd, booleska preserveSyncCtx) vid System.Threading.ExecutionContext.Run (ExecutionContext executionContext, ContextCallback motringning, objekt tillstånd, booleska preserveSyncCtx) vid System.Threading.ExecutionContext.Run (ExecutionContext executionContext, ContextCallback motringning, objekt tillstånd) vid Microsoft.Office.Server.Search.RemoteSharepoint.RemoteSharepointEvaluator.RemoteSharepointProducer.ProcessRecordCore (IRecord-post)
LÖSNING
Undvik det här problemet genom att ändra din SharePoint-lokaler identitetsleverantör så att itworks med SharePoint Online. Genom att köra följande cmdlet för servergruppen SharePoint 2013 på plats:
$config = Get-SPSecurityTokenServiceConfig$config.AuthenticationPipelineClaimMappingRules.AddIdentityProviderNameMappingRule("OrgId Rule", [Microsoft.SharePoint.Administration.Claims.SPIdentityProviderTypes]::Forms, "membership", "urn:federation:microsoftonline")$config.Update()
MER INFORMATION
I fallet som beskrivs i avsnittet "Symptom" loggas följande undantag i loggen Unified loggning Service (ULS):
w3wp.exe (0x48E4) 0x08A4 SharePoint Portal Server User Profiles ae0sx Unexpected Error trying to search in the UPA. The exception message is 'System.ArgumentException: Exception of type 'System.ArgumentException' was thrown. Parameter name: value at Microsoft.SharePoint.Administration.Claims.SPIdentityProviders.GetIdentityProviderType(String value) at Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.SearchUsingNameIdOrThrow(UserProfileManager upManager, String nameId, String nameIdIssuer) at Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.GetSingleUserProfileFromClaimsList(UserProfileManager upManager, IEnumerable`1 identityClaims)'(0x48E4) 0x08A4 SharePoint Portal Server User Profiles ae0su High The set of claims could not be mapped to a single user identity. Exception Exception of type 'System.ArgumentException' was thrown. Parameter name: value has occured. a53bac9c-(0x48E4) 0x08A4 SharePoint Foundation Claims Authentication ae0tc High The registered mappered failed to resolve to one identity claim. Exception: System.InvalidOperationException: Exception of type 'System.ArgumentException' was thrown. Parameter name: value ---> System.ArgumentException: Exception of type 'System.ArgumentException' was thrown. Parameter name: value at Microsoft.SharePoint.Administration.Claims.SPIdentityProviders.GetIdentityProviderType(String value) at Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.SearchUsingNameIdOrThrow(UserProfileManager upManager, String nameId, String nameIdIssuer) at Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.GetSingleUserProfileFromClaimsList(UserProfileManager upManager, IEnumerable`1 identityClaims) --- End of inner exception stack trace --- at Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.GetSingleUserProfileFromClaimsList(UserProfileManager upManager, IEnumerable`1 identityClaims) at Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.<>c__DisplayClass2.<GetMappedIdentityClaim>b__0() at Microsoft.SharePoint.SPSecurity.<>c__DisplayClass5.<RunWithElevatedPrivileges>b__3() at Microsoft.SharePoint.Utilities.SecurityContext.RunAsProcess(CodeToRunElevated secureCode) at Microsoft.SharePoint.SPSecurity.RunWithElevatedPrivileges(WaitCallback secureCode, Object param) at Microsoft.SharePoint.SPSecurity.RunWithElevatedPrivileges(CodeToRunElevated secureCode) at Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.GetMappedIdentityClaim(Uri context, IEnumerable`1 identityClaims) at Microsoft.SharePoint.IdentityModel.SPIdentityClaimMapperOperations.GetClaimFromExternalMapper(Uri contextUri, List`1 claims)(0x48E4) 0x08A4 SharePoint Foundation Claims Authentication af3zp Unexpected STS Call Claims Saml: Problem getting output claims identity. Exception: 'System.InvalidOperationException: Exception of type 'System.ArgumentException' was thrown. Parameter name: value ---> System.ArgumentException: Exception of type 'System.ArgumentException' was thrown. Parameter name: value at Microsoft.SharePoint.Administration.Claims.SPIdentityProviders.GetIdentityProviderType(String value) at Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.SearchUsingNameIdOrThrow(UserProfileManager upManager, String nameId, String nameIdIssuer) at Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.GetSingleUserProfileFromClaimsList(UserProfileManager upManager, IEnumerable`1 identityClaims) --- End of inner exception stack trace --- at Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.GetSingleUserProfileFromClaimsList(UserProfileManager upManager, IEnumerable`1 identityClaims) at Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.<>c__DisplayClass2.<GetMappedIdentityClaim>b__0() at Microsoft.SharePoint.SPSecurity.<>c__DisplayClass5.<RunWithElevatedPrivileges>b__3() at Microsoft.SharePoint.Utilities.SecurityContext.RunAsProcess(CodeToRunElevated secureCode) at Microsoft.SharePoint.SPSecurity.RunWithElevatedPrivileges(WaitCallback secureCode, Object param) at Microsoft.SharePoint.SPSecurity.RunWithElevatedPrivileges(CodeToRunElevated secureCode) at Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.GetMappedIdentityClaim(Uri context, IEnumerable`1 identityClaims) at Microsoft.SharePoint.IdentityModel.SPIdentityClaimMapperOperations.GetClaimFromExternalMapper(Uri contextUri, List`1 claims) at Microsoft.SharePoint.IdentityModel.SPIdentityClaimMapperOperations.ResolveUserIdentityClaim(Uri contextUri, ClaimCollection inputClaims) at Microsoft.SharePoint.IdentityModel.SPIdentityClaimMapperOperations.GetIdentityClaim(Uri contextUri, ClaimCollection inputClaims, SPCallingIdentityType callerType) at Microsoft.SharePoint.IdentityModel.SPSecurityTokenService.GetLogonIdentityClaim(SPRequestInfo requestInfo, IClaimsIdentity inputIdentity, IClaimsIdentity outputIdentity, SPCallingIdentityType callerType) at Microsoft.SharePoint.IdentityModel.SPSecurityTokenService.EnsureSharePointClaims(SPRequestInfo requestInfo, IClaimsIdentity outputIdentity, SPCallingIdentityType callerType) at Microsoft.SharePoint.IdentityModel.SPSecurityTokenService.AugmentOutputIdentityForRequest(SPRequestInfo requestInfo, IClaimsIdentity outputIdentity) at Microsoft.SharePoint.IdentityModel.SPSecurityTokenService.GetOutputClaimsIdentity(IClaimsPrincipal principal, RequestSecurityToken request, Scope scope)'. 

Detta är ett känt problem när du distribuerar April 2014 kumulativ uppdatering eller senare kumulativa uppdateringar på lokal servergruppen SharePoint 2013.

Mer information om hur du konfigurerar hybrid Sök efter 2013 för SharePoint Server finns på följande Microsoft-webbplats:

Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplats.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Lastnosti

ID članka: 3000380 – Zadnji pregled: 03/16/2016 04:44:00 – Revizija: 3.0

Microsoft Office SharePoint Online, Microsoft SharePoint Server 2013

  • o365 o365e o365p o365a o365m o365022013 kbbug kbmt KB3000380 KbMtsv
Povratne informacije