Felaktig utdata när du kör cmdlet Get-CASMailbox visa attributet HasActiveSyncDevicePartnership

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3001236
PROBLEMET
Du kör cmdletGet-CASMailboxom du vill visa attributetHasActiveSyncDevicePartnershipi en Microsoft Exchange Online-miljön. Resultatet visar att postlådan har ingen enhet partnerskap. Användaren har dock en eller flera enheter som synkroniseras med sin postlåda.
LÖSNING
Lös problemet genom att köra följande kommando:
Get-CASMailbox <Alias> -RecalculateHasActiveSyncDevicePartnership
Obs! Parametern RecalculateHasActiveSyncDevicePartnershipintroducerades till cmdletGet-CASMailbox i build 15.00.0980.000 av Office 365. Ta reda på build-version av Office 365 som postlådan finns på genom att köra följande kommando:
Get-Mailbox <Mailbox> | fl AdminDisplayVersion

MER INFORMATION
RecalculateHasActiveSyncDevicePartnershipparameterrecalculates HasActiveSyncDevicePartnershipattributeon postlådan värde. Värdet uppdateras automatiskt om det har fastställts att vara felaktig. Du behöver inte ange ett värde för attributetHasActiveSyncDevicePartnership .

Mer information finns i Get-CASMailbox.

Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplats.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3001236 – senaste granskning 06/09/2016 23:07:00 – revision: 3.0

Microsoft Exchange Online, Exchange Server 2016 Enterprise Edition, Exchange Server 2016 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard

  • o365e o365m o365p o365022013 o365 o365a kbbug kbfix kbmt KB3001236 KbMtsv
Feedback