Felmeddelandet "Det finns flera mottagare matchar identitet" visas när du skapar en Inkorgsregel i Outlook på webben eller Exchange Management Shell

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3001960
PROBLEMET
När du försöker skapa en Inkorgsregel för med Outlook på webben (kallades tidigare Outlook Web App [OWA]) eller med hjälp av Exchange Management Shell visas följande felmeddelande:
Det finns flera mottagare matchar identitet "<User>". Ange ett unikt värde för</User>
ORSAK
Det här problemet uppstår om flera postlådor eller e-post, kontakter har samma visningsnamn. Exchange undersöker fältetVisningsnamn eller attributet displayName när du skapar en regel.
LÖSNING
Ändra visningsnamnet i Exchange administratörscenter eller i Active Directory-användare och datorer så att namnet inte står i konflikt med en befintlig kontakt för postlåda eller postlistinformation.
MER INFORMATION
Du kan undvika problemet genom att använda användarens Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) adress i stället för namnet när du skapar regler.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3001960 – senaste granskning 10/01/2015 08:23:00 – revision: 3.0

Microsoft Exchange Online, Exchange Server 2016 Enterprise Edition, Exchange Server 2016 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard, Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2010 Standard, Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 3

  • kbsurveynew o365022013 o365 o365a o365e o365p o365m kbmt KB3001960 KbMtsv
Feedback
". Ange ett unikt värde"felmeddelande när du försöker skapa en regel i Outlook på webben eller Exchange Management Shell. Ger en upplösning." />
". Ange ett unikt värde"felmeddelande när du försöker skapa en regel i Outlook på webben eller Exchange Management Shell. Ger en upplösning." />