OEM-utgåva kan endast aktiveras en gång i Office XP

Symptom
När du försöker aktivera din Office XP-licens kan det hända att följande meddelande visas:
Enligt vårt register så har den här kopian av Microsoft Office XP version redan aktiverats på en annan dator. Om du anser att detta meddelande är felaktigt kan du kontakta kundtjänst genom att klicka på OK och följa instruktionerna.
Här är version den version av Office XP som har installerats (till exempel Small Business).

När du klickar på OK visas dialogrutan Aktiveringsguiden för Office, där du har möjlighet att aktivera Office via Internet eller telefon.
Orsak
Detta meddelande visas om du har installerat ett OEM-exemplar (Original Equipment Manufacturer) av Office XP och redan har aktiverat samma OEM-exemplar på en annan dator. OEM-kopior av Office XP kan endast aktiveras på en enda dator. Varje försök att aktivera Office-licensen på en andra dator resulterar i det meddelande som återges i "Symptom" i denna artikel.
Lösning
Gör följande om du anser att meddelandet är felaktigt:
  1. Klicka på OK när meddelandet visas.
  2. Markera alternativet Aktivera via telefon i dialogrutan Aktiveringsguiden för Office, och klicka sedan på Nästa.
  3. Klicka på Nästa i dialogrutan Sekretesspolicy för Microsoft Office.
  4. Välj ditt land i listan för steg 1 i dialogrutan Aktivera produkten via telefon.
  5. Ring det nummer som visas vid steg 2. Kundtjänst hjälper dig att aktivera ditt exemplar av Office XP.
Om du redan har installerat och aktiverat ett OEM-exemplar av Office XP på en dator kan du inte aktivera det på en andra dator.
Mer Information
Licensavtalet (Oemeula.txt) för OEM-versioner av Office XP innehåller följande text:
Allmänt licensbeviljande för installering och användning Förutom vad som uttryckligen anges i detta licensavtal, får du endast installera och använda en (1) kopia av PROGRAMVARAN på DATORN PROGRAMVARAN får inte installeras, visas, köras, delas eller användas samtidigt på eller från olika datorer, inklusive arbetsstationer, terminaler eller andra analoga eller digitala enheter ("Enhet"), utom på det sätt som anges nedan för SharePoint Team Services.
Om du vill veta mer om produktaktivering kan du besöka följande Microsoft-webbplats:
Referenser
Filen Oemeula.txt finns i filen Office1.cab i roten på en Office XP-CD. Du kan extrahera Oemeula.txt från CAB-filen Office1.cab och öppna den i en textredigerare.
prb OFFXP expire expired expires run out end ends
Egenskaper

Artikel-id: 300273 – senaste granskning 06/14/2005 22:04:00 – revision: 2.1

Microsoft Office XP (Setup)

  • kbprb kbpubtypekc kbmsccsearch KB300273
Feedback