Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Så här aktiverar du loggning i Outlook transport

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 300479
Viktigt Den här artikeln innehåller information om hur du ändrar registret. Se till att du säkerhetskopierar registret innan du ändrar den. Se till att du vet hur du återställer registret om det uppstår problem. Mer information om hur du säkerhetskopierar, återställer och ändrar registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows
Sammanfattning
Microsoft Outlook stöder loggning av kommunikationen som sker mellan Outlook och olika typer av e-postservrar. Dessa loggar kan vara till hjälp när du felsöker problem som påverkar överföringen av meddelanden mellan Outlook och e-postservern.

Outlook kan logga kommunikationen mellan Microsoft Exchange, Post Office Protocol version 3 (POP3), Simple Mail Transport Protocol (SMTP), Internet Messaging Access Protocol (IMAP) och Outlook.com servrar.
Mer Information
Varning Allvarliga problem kan uppstå om du ändrar registret på ett felaktigt sätt med hjälp av Registereditorn eller med någon annan metod. Dessa problem kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Ändra registret på egen risk.

Så här aktiverar du loggning

Om du vill att vi ska aktivera e-postloggning alternativet för dig, går du till den "Här är en enkel lösning"avsnittet. Om du vill aktivera e-postloggning själv går du till den "Jag löser det själv"avsnittet.

Här är en enkel lösning

Klicka på Hämta om du vill aktivera alternativet för loggning automatiskt e-post. Klicka på Kör eller Öppnai dialogrutan Filhämtning och följ sedan stegen i guiden enkelt korrigera.
 • Den här guiden finns eventuellt bara på engelska. Men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte är på datorn där problemet finns kan spara lätt rätta lösningen på ett flashminne eller en CD och sedan köra den på rätt dator.
För Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7
För Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 eller Windows Server 2003

Jag löser det själv

Aktivera loggning

Följ instruktionerna för din version av Outlook om du vill aktivera loggning.

2016 för Microsoft Outlook, Microsoft Outlook 2013 och Microsoft Outlook 2010

 1. På den filen klickar du på Alternativ.
 2. I den Alternativ för Outlook dialogrutan klickar du på Avancerat.
 3. I den andra avsnitt och markera kryssrutan Aktivera felsökning loggning (kräver att Outlook startas om).
 4. Avsluta och starta om Outlook.

Microsoft Outlook 2007 och tidigare versioner

 1. Klicka på AlternativVerktyg -menyn.
 2. Klicka på fliken annat .
 3. Klicka på knappen Avancerade alternativ .
 4. Markera kryssrutan Aktivera e-postloggning (felsökning) .
 5. Klicka på OK för att spara inställningen och sedan återgå till huvudskärmen för Alternativ .
 6. Klicka på OK.
 7. Avsluta och starta om Outlook.

Outlook Connector i Outlook 2010

Aktivera loggning
Konfigurera följande registerdata om du vill aktivera loggning för Outlook Connector version 14 i Outlook 2010.
 • Undernyckel: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Options\Mail
 • DWORD: EnableLogging
 • Värde: 1
 • Undernyckel: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Microsoft Office Outlook Connector
 • DWORD: TracingLevel
 • Värde: 3
Inaktivera loggning
Konfigurera följande registerdata om du vill inaktivera loggning av Outlook Connector version 14 i Outlook 2010.
 • Undernyckel: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Options\Mail
 • DWORD: EnableLogging
 • Värde: 0
 • Undernyckel: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Microsoft Office Outlook Connector
 • DWORD: TracingLevel
 • Värde: 0

Loggning-resultat

När du aktiverar loggning, konfigureras följande registerdata.

Undernyckel:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\<1x.0>\Outlook\Options\Mail
DWORD: EnableLogging
Värden: 1 = loggning aktiverad, 0 = inaktiverad för loggning

Obs! I undernyckeln <1x.0>motsvarar versionsnumret program ("15,0" = Outlook 2013 "14,0" = Outlook 2010 "12,0" = Outlook 2007).

När du har aktiverat loggning skrivs all kommunikation som sker mellan Outlook och e-postserver till en loggfil.

Viktigt Du måste inaktivera loggning efter loggarna fånga misslyckade meddelande till servern. Om du inte inaktiverar loggning fortsätter loggarna att växa på obestämd tid.

</1x.0>

Sökvägar för logg

Loggfilerna formateras som oformaterad text. Du hittar loggfilerna, leta på följande platser, beroende på din version av Outlook och din version av Windows, om du kör Outlook 2007 eller tidigare.

2016 för Microsoft Outlook, Outlook 2013 och Outlook 2010

POP3, SMTP, MAPI-loggar
POP3, SMTP och MAPI-transporttyper skrivs till en enda loggfil på följande plats:
%Temp%\Outlook Logging\Opmlog.log

Obs! Opmlog.log-filen innehåller även viss information som är relaterad till Outlook Connector.
IMAP-loggar
IMAP-transporttyp skrivs till följande plats:
%Temp%\Outlook Logging\IMAP-usernamedomainname-datum-time.log

Till exempel: IMAP-user1wingtiptoyscom-03_23_2010-12_49_31_798.log
Outlook Connector v. 14 logg
Outlook Connector version 14-loggfilen skrivs till följande plats:
%Temp%\OLC Logging\OLC-smtp_address-datum-time.log

Exempel: OLC-guidopica@contoso.com-03_23_2010-16_13_10_803.log

I Outlook 2007 och tidigare versioner

POP3, SMTP, MAPI-loggar
POP3, SMTP och MAPI-transporttyper skrivs till en enda loggfil på följande platser.
 • Windows XP och Windows 2000
  C:\Documents and Settings\<logon name="">\Local Settings\temp\OPMLOG. LOGGA</logon>
 • Windows 98, Windows 98 Second Edition och Windows Millennium Edition (Me)
  C:\Windows\temp\OPMLOG. LOGG
IMAP-loggar
IMAP-transporttyp skrivs till en loggfil på följande platser.
 • Windows 2000
  C:\Documents and Settings\<logon name="">\Local Settings\temp\Outlook Logging\<NameOfIMAPServer>\IMAP0. LOGG, IMAP1. LOG och så vidare</NameOfIMAPServer> </logon>
 • Windows 98, Windows 98 andra utgåvan, och Windows Me
  C:\Windows\temp\Outlook Logging\<NameOfIMAPServer>\IMAP0. LOGG, IMAP1. LOG och så vidare</NameOfIMAPServer>
Outlook.com loggar
Loggfilen Outlook.com skrivs till följande platser.
 • Windows 2000
  C:\Documents and Settings\<logon name="">\Local Settings\temp\Outlook Logging\Hotmail\Hotmail0.LOG, Hotmail1.LOG, och så vidare</logon>
 • Windows 98, Windows 98 andra utgåvan, och Windows Me
  C:\Windows\temp\Outlook Logging\Hotmail\Hotmail0.LOG, Hotmail1.LOG, och så
Kommentarer
 • Outlook.com- och IMAP-konton skapar en logg för varje skicka eller ta emot åtgärd som du utför på dessa konton. (Loggfilerna namnges får namnen Hotmail0.LOG, Hotmail1.LOG, etc.)
 • Om du har flera Outlook.com-postkonton konfigurerats med mappar där loggfilerna lagras namnet Hotmail, Hotmail 1, Hotmail 2 och så vidare.
 • Du kan behöva stänga Outlook så att loggarna kan skrivas i loggfilerna.

OfficeKBHowTo OL2002 diagnostikloggning loggar skapa logg filen ol2003 OL2007 OL2010 fixit fix Det

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 300479 – senaste granskning 03/08/2016 04:25:00 – revision: 5.0

Outlook 2016, Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

 • kbtransport kbinfo kbfixme kbmsifixme kbmt KB300479 KbMtsv
Feedback