Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Beskrivning av Sulfnbk.exe och utbyte av programfilen

Denna artikel har tidigare publicerats under SV301316
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
I denna artikel beskrivs verktyget Sulfnbk.exe och hur man återställer det om det tas bort. Sulfnbk.exe är ingen systemkritisk fil, och därför fungerar operativsystemet normalt utan att den är installerad. Detta verktyg ingår inte i Windows XP, Windows 2000 eller Windows NT.
Mer Information
Sulfnbk.exe är ett Windows-verktyg som används för att återställa långa filnamn. Detta verktyg behövs inte för att köra Windows, men det är nödvändigt för återställning av långa filnamn om de skadas.

Om verktyget tas bort kan du återställa det genom att följa anvisningarna i lämpligt avsnitt i denna artikel.

Windows Millennium Edition (ME)

Extrahera filer i Windows ME med hjälp av verktyget för systemkonfiguration:
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Skriv msconfig och tryck sedan på RETUR.
 3. Klicka på Extrahera filer. Dialogrutan Hämta en fil från installationsdisketten visas.
 4. Skriv enhet :\windows\command\sulfnbk.exe (där enhet är den enhet där Windows-mappen finns, vanligen enhet C) i rutan Ange systemfilen som ska återställas och klicka på Starta. Dialogrutan Extrahera fil visas.
 5. Klicka på Bläddra och bläddra sedan till platsen för Windows-installationsfilerna. Om du använder en OEM-version (Original Equipment Manufacturer) av Windows ME har installationsfilerna kopierats till hårddisken. Denna plats är C:\Windows\Options\Install som standard. Om du använder en återförsäljarversion (fullständig eller uppgradering) kan du också sätta in installations-CD:n för Windows ME i DVD-ROM-enheten och bläddra till denna plats.
 6. Klicka på OK och följ sedan instruktionerna.

Windows 98 och Windows 98, andra utgåvan

Använd Systemfilsgranskaren för att extrahera filer i Windows 98 eller Windows 98, andra utgåvan:
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Skriv sfc och tryck sedan på RETUR.
 3. Klicka på Hämta en fil från installationsdisketten.
 4. Skriv enhet :\windows\command\sulfnbk.exe (där enhet är den enhet där Windows-mappen finns, vanligen enhet C) i rutan Ange systemfilen som ska återställas och klicka på Starta. Dialogrutan Extrahera fil visas.
 5. Klicka på Bläddra intill rutan Återställ från och bläddra sedan till platsen för Windows-installationsfilerna. Om du använder en OEM-version av Windows 98 eller Windows 98, andra utgåvan, har installationsfilerna kopierats till hårddisken. Denna plats är som standard C:\Windows\Cabs. Om du använder en återförsäljarversion (fullständig eller uppgradering) kan du också sätta in installations-CD:n för Windows i CD-ROM- eller DVD-ROM-enheten och bläddra till denna plats.
 6. Klicka på OK och följ sedan instruktionerna.

Windows 95

Extrahera filer i Windows 95 med kommandot extract. Du kan också använda kommandot extract för att extrahera filer från Windows 98 eller Windows ME om det behövs.
 1. Klicka på Start, peka på Sök och klicka sedan på Filer eller mappar.
 2. Klicka på enhet C i rutan Sök i. Markera kryssrutan Inkludera undermappar.
 3. Skriv precopy1 i rutan Namn eller Sök efter.
 4. Klicka på Sök nu. Om filen Precopy1 inte finns på hårddisken sätter du in installations-CD:n för Windows och upprepar sökningen på CD-ROM-enheten.
 5. När du har hittat filen Precopy1 noterar du sökvägen (till exempel C:\Windows\Options\Cabs). Detta är källsökvägen.
 6. Klicka på Start och sedan på Kör.
 7. Den allmänna formen för kommandot extract är:
  extract källsökväg \precopy1.cab sulfnbk.exe /L c:\windows\command
  Om källsökvägen exempelvis är C:\Windows\Options\Cabs är kommandot extract
  extract enhet :\windows\options\cabs\precopy1.cab sulfnbk.exe /L enhet :\windows\command
  Här är enhet den enhet där Windows är installerat (normalt enhet C).

  Skriv följande kommando, med lämpliga ändringar enligt ovanstående:
  extract källsökväg \precopy1.cab sulfnbk.exe /L c:\windows\command
 8. Om källsökvägen exempelvis är C:\Windows\Options\Cabs är kommandot Klicka på OK.
Om du vill veta mer om hur du extraherar filer i Windows kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
129605 How to Extract Original Compressed Windows Files
Om du vill veta mer om långa filnamn kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
142982 How Windows Generates 8.3 File Names from Long File Names
Om du vill ha information om den falska virusvarning som rör denna fil kan du besöka följande Symantec-webbplats: Kontaktinformationen för andra företag som ingår i denna artikel ska hjälpa dig att hitta den tekniska support du behöver. Denna information kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft garanterar inte på något sätt att kontaktinformationen är korrekt.
name removed replaced WMEHEMJUN w98hemjun w98hemjul wmehemjul
Egenskaper

Artikel-id: 301316 – senaste granskning 02/01/2014 08:09:48 – revision: 2.1

Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbwin95 kbwin98 kbwinme kbwin98se win98 KB301316
Feedback