Uppdateringen gör att SSL 3.0 återgång varningar i Internet Explorer-11

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3013210
Uppdateringen som beskrivs i den här artikeln har ersatts av en nyare uppdatering. Vi rekommenderar att du installerar den senaste kumulativa säkerhetsuppdateringen för Internet Explorer. Om du vill installera den senaste uppdateringen finns på följande Microsoft-webbplats: Mer teknisk information om den senaste kumulativa säkerhetsuppdateringen för Internet Explorer finns på följande Microsoft-webbplats: När du har installerat den senaste kumulativa säkerhetsuppdateringen för Internet Explorer är beteendet för att inaktivera SSL 3.0 återgång aktiverat som standard.
Om den här uppdateringen
Uppdateringen gör SSL 3.0 återgång varningar som ska visas när en anslutning i Internet Explorer insecurely faller tillbaka från TLS 1.0 eller senare till SSL 3.0 eller en tidigare version. Detta är att förhindra att en Man-in-the-Middle-attacker. Problemet är inaktiverat som standard. Du kan dock aktivera problemet med någon av följande metoder:
 • Du kan köra följande lätt rätta lösningen genom att klicka på den Hämta knappen. Sedan i denFilhämtningi dialogrutan klickar du på Kör eller Öppnaoch följ sedan stegen i guiden enkelt korrigering.
 • Du kan använda Tillåt återgång till SSL 3.0 (Internet Explorer) grupprincip-objekt i Grupprincip Editor. Skärmbild av inställningen objekt slag av följande.

  Obs! Det här objektet finns under Datorkonfiguration\Administrativa mallar\Windows-komponenter\Internet Explorer\Security funktioner.

  Tillåt SSL 3.0 (Internet Explorer)
 • Du kan ange en registerpost. Gör följande om du vill göra detta.

  Viktigt Följ noga anvisningarna i detta avsnitt. Om du ändrar registret på felaktigt sätt kan det uppstå allvarliga problem. Innan du ändrar det. Säkerhetskopiera registret för återställning om det uppstår problem.
  1. Starta Registereditorn:
   • Klicka på Starti Windows 7, typ regedit i textrutan Sök program och filer , och klicka sedan på Regedit.exe i sökresultaten.
   • Flytta musen till det övre högra hörnet i Windows 8, klicka på Sök, typ regedit i rutan Sök och klicka sedan på Regedit.exe i sökresultaten.
  2. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
  3. Peka på NyttRedigera -menyn och klicka sedan på DWORD-värde.
  4. Typ EnableSSL3Fallback, och tryck sedan på RETUR-tangenten.
  5. I informationsfönstret högerklickar du på EnableSSL3Fallback, och klicka sedan på Ändra.
  6. Ange ett värde i rutan data och klicka på OK.

   Kommentarer
   • Om du vill blockera osäkra reserv för alla platser, kan du ange värdet 0. (Säkrast)
   • Om du vill blockera osäkra reserv för skyddat läge platser kan du ange värdet 1.
   • Om du inte vill blockera osäkra reserv kan du ange värdet 3. (Minst säkert)
  7. Avsluta Registereditorn.
Om inbäddade bilder, ramar eller ActiveX-kontroller används SSL 3.0, visas Internet Explorer följande felmeddelande:
Detta innehåll kan inte visas i en ram
Innehållet blockerades eftersom det används ett protokoll som osäker kryptering
Mer information finns i "Osäkra anslutning" i hjälpen för Internet Explorer.
Information om uppdateringen
Installera den senaste kumulativa säkerhetsuppdateringen för Internet Explorer om du vill aktivera den här uppdateringen. Det gör du genom att gå till Microsoft Update. Dessutom finns det Teknisk information om den senaste kumulativa säkerhetsuppdateringen för Internet Explorer.

Obs! Den här uppdateringen ingick först i säkerhetsuppdatering December Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer (MS14-080).
Referenser
Finns på terminologi som Microsoft använder för att beskriva programvaruuppdateringar.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3013210 – senaste granskning 10/29/2015 04:07:00 – revision: 3.0

Internet Explorer 11

 • kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB3013210 KbMtsv
Feedback