Kumulativ tidszonsuppdatering från december 2014 för Windows-operativsystem

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3013410
Sammanfattning
Den här uppdateringen ersätter och ersätter uppdateringen som beskrivs i Microsoft Knowledge Base-artikel 2981580, som gavs ut i augusti 2014. Alla ytterligare tidszonsändringar som publicerades som ingår i uppdateringen snabbkorrigeringar efter uppdatering 2981580 gavs ut.

Om du redan har distribuerat uppdatering 2981580, läsa beskrivningarna av de tidszonsändringar som nämns i denna artikel för att avgöra om du måste distribuera den här uppdateringen omedelbart. Om inga system påverkas direkt kan distributionen ske vid nästa möjliga tillfälle.

Vi rekommenderar att du distribuerar den mest kumulativa tidszonsuppdateringen för Windows för att garantera konsekvens i databasen med tidszoner i alla system.

Viktigt
 • Innan du installerar uppdateringen som beskrivs i den här artikeln vara medveten om eventuella problem som kan uppstå i Microsoft Outlook. Mer information om de här problemen klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  931667 Hur tidszonsändringar med hjälp av Time Zone Data Update Tool för Microsoft Office Outlook
 • Kumulativa tidszonsuppdateringar innehåller endast data som har ändrats för en viss region eller som har lagts till för att upprätthålla paritet med andra operativsystemsversioner. Därför om en registerundernyckel tidszoner tas bort återställs vissa ursprungliga värden inte efter installation av den kumulativa zonuppdateringen.

  Obs! Vi rekommenderar inte att du tar bort alla undernycklar i registret som är relaterade till tidszoner. På en dator med ofullständiga tidszon undernycklar, återställa tidszonen undernycklar från en känd bra säkerhetskopia. Sedan uppdateringen.
Mer Information
Uppdateringen som beskrivs i den här artikeln ändras data om tidszonen för sommartid (DST) ändringar i flera länder.

Detta är en kumulativ samlad uppdatering som innehåller alla tidigare Windows tidszonsändringar. Mer information om hur ändringar av Sommartid kan påverka andra Microsoft-produkter finns på följande Microsoft-webbplats:

Mer information om hur ändringar av Sommartid kan påverka andra Microsoft-produkter klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:

914387 Konfigurera sommartid för Microsoft Windows-operativsystem
Obs! När du har installerat den här uppdateringen kan du få ett meddelande av följande slag:

Uppdateringen kan inte installeras eftersom en nyare eller samma tidszonsuppdateringen redan har installerats på datorn.
Detta meddelande anger du redan har installerat rätt uppdatering eller Windows Update eller Microsoft Update automatiskt har installerat den här uppdateringen. Inga ytterligare åtgärder krävs för uppdatering av Windows-operativsystemet.

Information om uppdateringen

Så här hämtar du uppdateringen

Microsoft Download Center
Följande filer kan hämtas från Microsoft Download Center:

Uppdatering för Windows Server 2012 R2 (KB3013410)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=9260dc67-a805-4ace-b659-856467b2317c

Uppdatering för Windows 8.1 (KB3013410)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=718441c3-7973-41CC-907c-0300616e9d4f

Uppdatering för Windows 8.1 för x 64-baserade system (KB3013410)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=f21d8f3d-89f9-4ab0-9f07-10c3d3be55e7

Uppdatering för Windows Server 2012 (KB3013410)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=d2baaa31-eec5-42a7-8e62-c5ac23998117

Uppdatering för Windows 8 (KB3013410)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=dc7ff303-60b8-4359-a229-c9a4e99d292e

Uppdatering för Windows 8 för x 64-baserade system (KB3013410)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=cf8478d2-f162-4161-804a-874628fbf0fd

Uppdatering för Windows Server 2008 R2 x 64 Edition (KB3013410)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=61a1c313-4FD0-48e9-9830-eb9063723739

Uppdatering för Windows Server 2008 R2 för Itanium-baserade system (KB3013410)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=100a4fb8-a029-4f3e-b7f3-fddd072b7cc5

Uppdatering för Windows 7 (KB3013410)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=6c79151a-c377-46a6-808f-96054b55eb1b

Uppdatering för Windows 7 för x 64-baserade system (KB3013410)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=8eef41e2-9a1d-4439-acfb-56d06687ba82

Uppdatering för Windows Embedded Standard 7 (KB3013410)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=a38234db-c178-4546-a88f-44db65f4148a

Uppdatering för Windows Embedded Standard 7 för x 64-baserade system (KB3013410)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=cbe01acd-713f-4805-A82C-cb565048e2b3

Uppdatering för Windows Server 2008 (KB3013410)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=1c039249-9aaa-4c97-9182-b53e5e55d5c1

Uppdatering för Windows Server 2008 x 64 Edition (KB3013410)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=3a38204f-8c4c-488F-8ab1-b17d4359fa4d

Uppdatering för Windows Server 2008 för Itanium-baserade system (KB3013410)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=e20c770c-4d0c-4206-a616-5665eade1eda

Uppdatering för Windows Vista (KB3013410)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=26f7d367-ca0a-4f53-9127-7eb3b9a825d5

Uppdatering för Windows Vista för x 64-baserade system (KB3013410)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=784bb467-e283-41EC-9b03-7897a0efe49d

Uppdatering för Windows Server 2003 (KB3013410)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=a7c599a1-cb97-44f9-bcc1-0362ad290726

Uppdatering för Windows Server 2003 för Itanium-baserade system (KB3013410)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=89161bdd-1042-4144-b75f-1c0437d66035

Uppdatering för WEPOS och POSTReady 2009 (KB3013410)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=4b453396-5267-4e16-b65c-64105482e017

Uppdatering för Windows Server 2003 x 64 Edition (KB3013410)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=805f60ea-5f28-40bf-892b-733da8f87509

Mer information om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:

119591 Hur du hämtar Microsoft-supportfiler från onlinetjänster
Anspråk om virussökning
Microsoft har genomsökt dessa filer efter virus. Microsoft använde det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filerna har bokförts. Filerna lagras på servrar med utökad säkerhet som kan hjälpa till att förhindra otillåtna ändringar av filer.

Förutsättningar

Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2

Om du vill installera den här uppdateringen måste du ha uppdateringen 2919355 installerat. Mer information om hur du hämtar uppdateringen klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:

2919355 Windows RT 8.1, 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 uppdatering: April 2014
Windows 8 och Windows Server 2012

Inga särskilda förutsättningar krävs för att installera den här uppdateringen.

Windows 7 och Windows Server 2008 R2

Inga särskilda förutsättningar krävs för att installera den här uppdateringen. Samma paket installeras både på RTM-versionen samt Service Pack 1-versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2. Mer information om hur du skaffar en Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 service pack klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:
976932 Information om servicepack 1 för Windows 7 och Windows Server 2008 R2
Windows Embedded Standard 7

Inga särskilda förutsättningar krävs för att installera den här uppdateringen. Samma paket installeras både på RTM-versionen samt Service Pack 1-versioner av Windows Embedded Standard. Mer information om hur du uppdaterar en enhet till Windows Embedded Standard 7 SP1 finns på följande Microsoft-webbplats:

Windows Vista och Windows Server 2008

Om du vill installera den här uppdateringen måste du köra Windows Vista Service Pack 2 (SP2) eller Windows Server 2008 SP2.

Mer information om hur du skaffar Windows Vista service pack klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:
935791 Hur du skaffar den senaste service pack-versionen för Windows Vista
Mer information om hur du skaffar service Pack-versionen för Windows Server 2008 klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:
968849 Hur du skaffar den senaste service Packet för Windows Server 2008
Windows Server 2003

Om du vill installera den här uppdateringen måste du köra Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2). Mer information om hur du skaffar service Pack-versionen för Windows Server 2003 klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:
889100 Hur du skaffar den senaste service Packet för Windows Server 2003
Windows XP Embedded

Om du vill installera den här uppdateringen måste du köra Windows XP Embedded Service Pack 3 (SP3). Mer information om Windows XP Embedded SP3 klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:
958255 Service Pack 3 för Windows Embedded for Point of Service och Windows Fundamentals for Legacy PCs är tillgänglig

Registerinformation

Om du vill installera den här uppdateringen behöver du inte göra några ändringar i registret.

Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat den här samlade uppdateringen.

Allmänna ändringar gjorda av den här uppdateringen

Följande ändringar har gjorts sedan den föregående Windows kumulativa tidszonsuppdateringen:
 • Tidszoner i Ryssland:
  Ryssland tillkännagav att den skulle ändra sin befintliga tidszoner på 26 oktober 2014. Den här ändringen ingår sju uppdaterade tidszoner, tre nya tidszoner och två befintliga tidszoner som slås ihop till en. (2998527)
 • Fidji, normaltid:
  Fiji meddelade att landets nya sommartid (DST) schema skulle starta på den 2 November 2014 och sluta den 18 januari 2015. Föregående Sommartid startdatum i Windows för Fiji tidszon har den 26 oktober. (3011843)
 • Kap Verde, normaltid:
  Vi har ändrat namnet på tidszonen "Kap Verde, normaltid" till "Cabo Verde normaltid". Visningsnamn för den här tidszonen är nu "(GMT-01:00) Cabo Verde-öarna."

Ändringar av den här uppdateringen tidszon

Tidszonsändringar sammanfattas i följande tabell.

Namn på tidszonenVisningsnamn
Nytt startdatum för Sommartid
Nytt slutdatum för SommartidTZI-undernyckeln
Fidji, normaltid(UTC + 12:00) Fiji2 november @ 02:00:00Den 18 januari @ 03:00:00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Fiji Standard Time\Dynamic Sommartid]

"FirstEntry" = dword:000007 d 8
"LastEntry" = dword:000007df

HEXADECIMALT värde för 2008:

30, fd, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, \
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

HEXADECIMALT värde för 2009:

30, fd, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 01, 00, 04, 00, 01, 00, 00, 00, \
00,00,00,00,00,00,00,00, 0b, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

HEXADECIMALT värde för 2010:

30, fd, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 05, 00, 03, 00, \
00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00, 04, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

HEXADECIMALT värde av 2011:

30, fd, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 01, 00, 03, 00, \
00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00, 04, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

HEXADECIMALT värde för 2012:

30, fd, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 04, 00, 03, 00, \
00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00, 03, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

HEXADECIMALT värde för 2013:

30, fd, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 03, 00, 03, 00, \
00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00, 04, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

HEXADECIMALT värde av 2014:

30, fd, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 03, 00, 02, 00, \
00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00, 04, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

HEXADECIMALT värde för 2015:

30, fd, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 04, 00, 03, 00, \
00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00, 04, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Lastnosti

ID članka: 3013410 – Zadnji pregled: 09/13/2015 08:41:00 – Revizija: 2.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Foundation, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Professional, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Starter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Foundation, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Starter, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows XP Embedded

 • atdownload kbsurveynew kbmt KB3013410 KbMtsv
Povratne informacije