"Skicka postlådeservern inte kör Exchange 2013 eller senare" felmeddelande när du kör konfigurationsguiden Hybrid

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3013420
Obs! Hybrid konfigurationsguiden som ingår i Exchange Management Console i Microsoft Exchange Server 2010 stöds inte längre. Därför kan använder du inte längre den gamla Hybrid konfigurationsguiden. Använd i stället guiden Office 365 Hybrid-konfiguration finns på http://aka.MS/HybridWizard. Mer information finns i Office 365 Hybrid konfigurationsguiden för Exchange 2010.
PROBLEMET
När du använder guiden för konfiguration av Hybrid uppgradering distributionskonfigurering hybrid från Exchange Server 2010 till 2013 för Exchange Server, visas följande felmeddelande:
Guiden kunde inte slutföras. Ange i listan nedan finns information om felet.
Skicka postlådeservern '<ServerName>' är inte kör Exchange 2013 eller en senare version.<b00> </b00> </ServerName>
ORSAK
Det här problemet uppstår om du kör konfigurationsguiden Hybrid 2013 Exchange-version och Exchange 2010 serverinformation lagras i konfigurationsinformationen.
LÖSNING
Undvik problemet så här:
  1. Använd Exchange Management Shell för att köra följande kommandon:
    Get-hybridconfiguration |fl >Hybrid.txt
    Set-HybridConfiguration -ClientAccessServers $null -ReceivingTransportServers $null -SendingTransportServers $null
  2. Kör konfigurationsguiden Hybrid från 2013 på Exchange-servern.
STATUS
Detta är ett känt problem. Vi arbetar med för att lösa problemet och kommer att publicera mer information i den här artikeln när den blir tillgänglig.
MER INFORMATION
Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplatsen eller TechNet-forum för Exchange.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Lastnosti

ID članka: 3013420 – Zadnji pregled: 04/27/2016 03:03:00 – Revizija: 2.0

Microsoft Exchange Online

  • o365e o365m o365022013 o365 o365a hybrid kbbug kbmt KB3013420 KbMtsv
Povratne informacije