December 2014 – samlad uppdatering för Windows RT 8.1, Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2

Viktigt När du installerar den här uppdateringen (3013769) från Windows Update, inkluderas uppdatering 3004545 i installationen.

Den samlade uppdateringen från december 2014 för Windows RT 8.1, Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2 löser problem och ger prestandaförbättringar. Du bör tillämpa den här samlade uppdateringen som en del av ditt regelbundna underhåll. Läs avsnittet om åtgärdade problem i den här uppdateringen. Lägg även märke till att vissa förutsättningar måste vara uppfyllda och att en omstart krävs för att den här uppdateringen ska installeras.

Problem som den här uppdateringen åtgärdar
Med den här uppdateringen åtgärdas problemen som beskrivs i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base.

Åtgärdade problem

För hemanvändare:

För IT-proffs:

Kända problem

 • Datorn kan krascha när du har tillämpat den samlade uppdateringen 3013769 eller en efterföljande uppdatering på grund av komponenter i antivirusprodukter från tredje part. Följande felmeddelande visas när detta händer:

  SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED (kl1.sys)

  Obs!
  • Det här problemet gäller 32-bitars utgåvor av Windows 8.1.
  • En installation av en Windows-uppdateringar skapar normalt en återställningspunkt till vilken systemet kan återställas om installationen eller uppdateringen orsakar problem.
  Tillfällig lösning
  Gör så här:
  1. Återställ datorn till en tidigare punkt för att återställa uppdateringen. Gör så här: 
   1. Vänta medan ett försök till omstart av datorn görs. Efter två eller fler försök startar systemet i läget Automatisk reparation.
   2. På skärmen Automatisk reparation klickar du på Avancerade alternativ. Klicka sedan på Felsök.
   3. Klicka på Avancerade alternativFelsök-menyn.
   4. Tryck eller klicka på Systemåterställning och följ sedan instruktionerna på skärmen.
  2. Starta om Windows och avinstallera sedan antivirusprodukten från tredje part. Gör så här: 
   1. Svep in från skärmens högra kant och tryck på Sök. (Om du använder en mus pekar du på skärmens övre högra hörn, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök.)
   2. I rutan Sök skriver du kontrollpanelen och trycker eller klickar sedan på Kontrollpanelen.
   3. Under Visa efter väljer du Stora ikoner och trycker eller klickar på Program och funktioner.
   4. Tryck eller klicka på programmet och tryck eller klicka sedan på Avinstallera.
   5. Följ instruktionerna på skärmen.
  3. Valfritt: Windows Defender är aktiverat som standard. Kontrollera detta så här:
   1. Klicka på Start, skriv defender i sökrutan och klicka sedan på Windows Defender i resultatlistan.
   2. Följ instruktionerna på skärmen.
  4. Tillämpa den samlade uppdateringen KB 3013769 på nytt. Gör så här:
   1. Öppna Windows Update genom att svepa från skärmens högra kant (eller peka på det nedre högra hörnet av skärmen och föra muspekaren uppåt), trycka eller klicka på Inställningar, trycka eller klicka på Ändra datorinställningar och sedan trycka eller klicka på Update/återställa.
   2. Tryck eller klicka på Kontrollera nu och vänta medan Windows söker efter de senaste uppdateringarna för datorn.
   3. Om uppdateringar hittas trycker eller klickar du på Installera uppdateringar.
   4. Under Valfritt väljer du uppdatering 3013769 och trycker eller klickar sedan på Installera.
 • Text för DNS-händelser återges inte i snapin-modulen DNS Manager när du har installerat Samlad uppdatering från augusti 2014 för Windows RT 8.1, Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2 (2975719) eller en senare version av månadsuppdateringar av Windows Server 2012 R2-baserade DNS-servrar.

  Lösning
  Lös det här problemet genom att visa DNS-händelser med snapin-modulerna för Loggboken och Datorhantering. 
 • Text för DNS-händelser återges inte i snapin-modulerna för Loggboken och Datorhantering om Samlad uppdatering från dcember 2014 för Windows RT 8.1, Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2 (3013769) har installerats men den samlade uppdateringen från oktober 2014 för Windows RT 8.1, Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2 (3995388) har inte installerats.

  Lösning
  Installera uppdatering 3995388 före eller efter uppdatering 3013769 för att förhindra eller lösa det här problemet.
Hur du hämtar den samlade uppdateringen

Metod 1: Windows Update

Den här uppdateringen tillhandahålls som en Valfri uppdatering från Windows Update.

Så här gör du uppdateringen med Windows Update

 1. Öppna Windows Update genom att svepa från skärmens högra kant (eller peka på det nedre högra hörnet av skärmen och föra muspekaren uppåt), trycka eller klicka på Inställningar, trycka eller klicka på Ändra datorinställningar och sedan trycka eller klicka på Update/återställa.
 2. Tryck eller klicka på Kontrollera nu och vänta medan Windows söker efter de senaste uppdateringarna för datorn.
 3. Om uppdateringar hittas trycker eller klickar du på Installera uppdateringar.
 4. Under Valfritt väljer du uppdatering 3013769 och trycker eller klickar sedan på Installera.
Obs! Du måste kanske starta om datorn för att slutföra installationen av vissa uppdateringar. Spara och stäng dina filer och appar innan du startar om så att du inte förlorar arbete eller data.

Mer information om Windows Update finns i vanliga frågor om Windows Update.

Metod 2: Microsoft Download Center

Du kan även få det fristående uppdateringspaketet via Microsoft Download Center.

HämtaHämta det x86-baserade uppdateringspaketet för Windows 8.1 nu.
HämtaHämta det x64-baserade uppdateringspaketet för Windows Server 8.1 nu.
HämtaHämta det x64-baserade uppdateringspaketet för Windows Server 2012 R2 nu.

Obs! Uppdateringen för Windows RT 8.1 kan enbart hämtas från Windows Update.

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Detaljinformation om uppdatering

Förutsättningar

Om du ska kunna tillämpa den här uppdateringen måste du först installera uppdatering 2919355 i Windows 8.1 eller Windows Server 2012 R2.

Information om omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat uppdateringen.

Information om uppdateringserästtning

Den här uppdateringen ersätter inte någon tidigare utgiven uppdatering.

Filinformation

Detaljinformation om fil
Om du vill ha en lista över filerna som finns i uppdatering 3013769 hämtar du filinformationen för uppdatering 3013769.

Information om filhash
I följande tabell listas tumavtryck för certifikaten som används för att signera uppdateringarna (.msu). Verifiera certifikatets tumavtryck i denna Microsoft Knowledge Base-artikel mot certifikatets tumavtryck som anges i uppdateringen du hämtat.
File nameSHA1 and SHA2
Windows8.1-KB3013769-arm.msuSHA1: 216740D6C014508D4454C6D6CE69E8F278813BB1
SHA256: F9E04FA21E44CA6F2521FF6BC5FFA10E4FF49A1ACBAD6F02DCE46FA689971378
Windows8.1-KB3013769-x64.msuSHA1: 333FD115B90E8AD6D8111723AC03AEBD8A9D91FB
SHA256: AFF4E6CD1A7999DD562E6F0C00CA14DAC76B68EB1BAB2718391FDE4AB2502780
Windows8.1-KB3013769-x86.msuSHA1: 8ABC5EEC07AD26C155F3BF6958A430DFAAE2D6D4
SHA256: 1E4F62620DFB2CCC2ED3C69D894D7780DE11C0AC2B713B8931C668BAA27D4C8B
Windows8.1-KB3004545-arm.msuSHA1: 6D9E2D181F3A7FFABC29191397AB7A64DB9B91DC
SHA256: 82A3C5CF1E768BE44B33BCE777BDEBB1970E435E441B50A6C58CFD8C4FE01EB0
Windows8.1-KB3004545-x64.msuSHA1: 462CE6DBCF30B8907BF1F742961661BA1B4A6412
SHA256: 4CFFDE8DEA363DD3FAA1885E8F784E180C1FF102E36267B3686CA0C01789E5E0
Windows8.1-KB3004545-x86.msuSHA1: 1977CBA1F42E52A0F17A3C468F222B3C3509017D
SHA256: 3F20FB9196590D89CC38FDE00E0ADA9F95A1ECA1F836DECCFE95E19AF87FD7ED
Referenser
Läs om den terminologi som Microsoft använder för att beskriva programuppdateringar.
Egenskaper

Artikel-id: 3013769 – senaste granskning 08/19/2015 21:43:00 – revision: 3.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows RT 8.1

 • kbfix kbsurveynew atdownload kbexpertiseadvanced KB3013769
Feedback