Felsökning av problem som kan uppstå när du loggar in på Office apps för Mac, iPad, iPhone eller iPod Touch när du använder Active Directory Federation Services

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3015526
INTRODUKTION
Den här artikeln innehåller information om hur du felsöker problem som påverkar möjligheten att logga in på Microsoft Office-program för Mac, iPad, iPhone eller iPod Touch. Artikeln innehåller även resurser för IT-administratörer adress rapporter om problem med Active Directory Federation Services (AD FS) som är specifika för Office för Apple iOS och Mac-plattformar.

ProblemetRekommendation
Problem 1: "Okänd autentiseringsmetod" visas vid försök att logga in i ett Office-program för iOS eller MacAdministratören måste kontakta leverantören av din Microsoft-federationsserver för att kontrollera konfigurationen för att lösa problemet.
Problem 2: "Ett fel uppstod. Kontakta administratören"visas vid försök att logga in i ett Office-program för iOS eller MacKontakta administratören och peka på denna artikel för att lösa problemet.
Problem 3: "Ett fel har inträffat, ogiltig SAML-token"-felmeddelande visas vid försök att logga in i ett Office-program för iOS eller MacKontakta administratören och peka på denna artikel för att lösa problemet.
Problemet 4: "Det är problem med ditt konto, försök igen senare" felmeddelande när du försöker logga in i ett Office-program för iOS eller MacAnvändare kan uppdatera till den senaste versionen av Mac eller iOS-program som är tillgängliga. Om detta inte resolvethe problemet, kontakta administratören och peka på i den här artikeln.
Problem 5: På inloggningssidan ständigt dyker upp när du försöker logga in på Office 365-appar för iOS eller MacKontakta administratören och peka på denna artikel för att lösa problemet.

MER INFORMATION

Problem 1: "Okänd autentiseringsmetod" visas när du försöker logga in i ett Office-program för iOS eller Mac

Detta fel kan uppstå i en topologi där ett företag har federerade AD FS-servern med Azure Active Directory för att logga in på Office 365 och ytterligare federerade AD FS-server med en annan icke-Microsoft-federationsserver som Shibboleth. När Mac och iOS Office-program loggar in, skickar Azure Active Directory en parameter i logga in begäran till AD FS kräver att formulärautentisering. När AD FS vidarebefordrar begäran till Microsoft-federationsservern, det går inte att tolka den här parametern och det kan visas ett fel för användaren, även innan de uppmanas att logga in.

Du löser problemet kontaktar du leverantören av din Microsoft-federationsserver.

Problem 2: "ett fel uppstod. Kontakta administratören"visas vid försök att logga in i ett Office-program för iOS eller Mac

Användare kan inte logga in om nyttjanderättshavaren använder AD FS och formulärbaserad autentisering är inaktiverad på den AD FS-servern. Följande felmeddelande visas:
Ett fel uppstod

Ett fel uppstod. Kontakta administratören för mer information.

Felinformation
 • Aktivitets-ID: 00000000-0000-0000-c32d-00800000005e
 • Beroende part: plattformen för Microsoft Office 365-identitet
 • Fel tid: <Date> <Time></Time> </Date>
 • Cookie: aktiverat
 • Användaragentsträngen: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64)
  AppleWebKit/537.36 (som Gecko KHTML)
  Chrome/38.0.2125.111 Safari/537.36
I vissa konfigurationer av AD FS kan har administratören inte formulärbaserad autentisering aktiverat på den AD FS-servern. Detta förhindrar loggning i som krävs av autentiseringsprocessen Mac-klienter.

Lös problemet genom att ställa in AD FS att använda formulärbaserad autentisering som sekundär form av autentisering. Följ instruktionerna för den version som du använder för att göra detta.

Obs! De konfigurerade autentiseringsmetoderna kan förbli oförändrade. Till exempel om integrerad Windows-autentisering är konfigurerad som primär autentiseringsmetod, kan det vara konfigurerade sätt.
Om du använder AD FS 2.0
Aktivera formulärbaserad autentisering med hjälp av stegen i följande Microsoft TechNet-avsnittet:
Om du använder AD FS i Windows Server 2012 R2
Gör så här:
 1. I Serverhanteraren på AD FS-3.0-server klickar du på Verktygoch välj sedan Hantering av AD FS.
 2. Klicka på Verifiering principeri snapin-modulen AD FS.
 3. Klicka i avsnittet Primära autentiseringRedigera bredvid globala inställningar.
 4. Klicka på fliken primärt i dialogrutan Redigera principen för globala autentisering och under extranät och intranät, klicka för att markera kryssrutan Formulärautentisering .

  Skärmbild av dialogrutan Redigera globala autentisering principen visar kryssrutorna formulärautentisering

Problem 3: "ett fel har inträffat, ogiltig SAML-token" felmeddelande när du försöker logga in i ett Office-program för iOS eller Mac

När du försöker logga in visas följande felmeddelande:
Ett fel har inträffat, ogiltig SAML-token.
Fullständig fel kan likna följande:
Vi har fått en felaktig begäran.
Ytterligare teknisk information:
Korrelations-ID: 82121251-3634-4afb-8014-fb5298d6f2c9
Tidsstämpel: 2014-11-01 00:25:35Z
AADSTS50008: SAML-token är ogiltig

Detta är ett känt problem i Azure Active Directory. En korrigering förväntas bli tillgänglig snart. Under tiden kan du köra följande Windows PowerShell-skript för att lösa problemet.

Obs! Du måste köra PowerShell-skriptet en gång för varje berört federerad domän.
 1. Kontrollera att du har den senaste Azure Active Directory-modulen för Windows PowerShell. Mer information finns på följande Microsoft Office-webbplats:
 2. Kör följande kommando i PowerShell på den AD FS-servern:
  Update-MsolFederatedDomain -DomainName [verified domain]

Problem 4: "det är problem med ditt konto, försök igen senare" felmeddelande när du försöker logga in i ett Office-program för iOS eller Mac

Administratören har konfigurerat AD FS 2012 R2 så att användarna loggar in med ett alternativa användar-ID, till exempel deras e-postadress, kan få det här felet. Användare normalt loggar in med sina användarens huvudnamn (UPN). Vi arbetar på en uppdatering för Mac och iOS-program kunna logga in med hjälp av alternativa användar-ID.

Lös problemet genom att uppdatera till den senaste versionen av Mac och iOS apps. Kontrollera konfigurationen av AD FS 2012 R2 för användarna att logga in med hjälp av alternativa användar-ID.

Problem 5: Logga in sidan ständigt dyker upp när du försöker logga in på Office 365-appar för iOS eller Mac

Viktigt På grund av en tillfällig begränsning i Azure Active Directory startar vissa användare som har loggat in mellan 30 oktober 2014 och den 2 December 2014 har det här problemet efter den 2 December 2014. Kontrollera att uppdateringen som beskrivs i det här avsnittet är installerad.

När en användare loggar in på Office 365-appar för iOS eller Mac, användaren anger sitt användarnamn och lösenord på sidan logga in och logga in sidan igen och uppmanar användaren att ange sina användarnamn och lösenord igen. Det här problemet kan uppstå om du använder en AD FS 2.0-servern som saknar viktiga uppdateringar. Installera uppdateringen som har dokumenterats i följande Microsoft Knowledge Base-artikel på AD FS 2.0-servern:
2989956 Flera problem efter installation av säkerhetsuppdatering uppdatera 2843638 eller 2843639 på en AD FS-server

Information om tredje parts ansvarsfriskrivning
Tredjepartsprodukter som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Microsoft lämnar inga garantier, implicerade eller andra, om prestanda eller tillförlitlighet hos dessa produkter.
Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplats.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Lastnosti

ID članka: 3015526 – Zadnji pregled: 08/07/2015 04:05:00 – Revizija: 13.0

Microsoft Outlook 2016 for Mac, Microsoft Office for iPad, Microsoft OneNote for Mac, Microsoft OneNote for iPhone, Microsoft OneNote for iPad, OneDrive for Business for iPad and iPhone, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows Server 2012 R2 Standard

 • o365 o365e o365m o365022013 o365a kb3rdparty kbgraphic kbgraphxlink kbmt KB3015526 KbMtsv
Povratne informacije