Outlook kraschar när du öppnar ett möte med Lync mötesinformation

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3017283
Symptom
Outlook kraschar när du öppnar ett möte med detaljer från en Lync-möte eller ett annat onlinemöte i Microsoft Outlook 2013 eller Outlook 2010. Dessutom i programloggen, kan vara en eller flera av följande krasch i händelse-ID 1000:

Programmets namnProgramversionModulens namnModulversionFörskjutning
Outlook 2013
Outlook.exe15.0.4641.1001Outlook.exe15.0.4641.10010x00A131B7
Outlook.exe15.0.4659.1000Outlook.exe15.0.4659.10000x00A13EBF
Outlook.exe15.0.4667.1000Outlook.exe15.0.4667.10000x00A176C7
Outlook.exe15.0.4649.1000Outlook.exe15.0.4649.10000x0000000000B66F59
Outlook.exe15.0.4659.1000Outlook.exe15.0.4659.10000x0000000000B65D9D
Outlook.exe15.0.4667.1000Outlook.exe15.0.4667.10000x0000000000B6C839
Outlook.exe15.0.4753.1002Outlook.exe15.0.4753.10020x00011F82
Outlook.exe15.0.4727.1000Outlook.exe15.0.4727.10000x00011F7F
Outlook 2010
Outlook.exe14.0.7149.5000Outlook.exe14.0.7149.50000x0000A0CF
Outlook.exe14.0.7153.5000Outlook.exe14.0.7153.50000x0004916A
Outlook.exe14.0.7109.5000Outlook.exe14.0.7109.50000x0000000000007B94
Outlook.exe14.0.7113.5000Outlook.exe14.0.7113.50000x0000A0B5
Outlook.exe14.0.7157.5000Outlook.exe14.0.7157.50000x0000A0CF
Outlook.exe14.0.7157.5000Outlook.exe14.0.7157.50000x0000000000007BA8
Outlook.exe14.0.7160.5000Outlook.exe14.0.7160.50000x00013A98
Orsak
Det här problemet uppstår när följande villkor är uppfyllda:
  • Sorteraren som skapade mötet använder Outlook 2013 eller Outlook 2010 för Windows.
  • Mötet omfattar Lync eller andra online mötesinformation.
  • Mötet uppdateras senare via Outlook 2016 för Mac eller Outlook 2011 för Mac.
Detta är ett vanligt scenario i en configuration manager/ombud. Exempelvis skapar mötet som ombud i först punkten, som innehåller Lync eller andra online mötesinformation i andra och chefen uppdaterar mötet i den tredje punkten.
Lösning
Åtgärda problemet genom att installera den senaste uppdateringen för din version av Outlook för Mac som uppdaterar mötet i punkt 3 i "Orsak"-avsnitt.

Lös problemet 2016 Outlook för Mac, installera uppdateringen den 11 augusti 2015 2016 Office för Mac eller en senare uppdatering. Information om uppdateringen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

3082420 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Office 2016 för Mac: 11 augusti 2015

Installera uppdateringen för Office för Mac 2011 13 oktober 2015 eller en senare uppdatering för att lösa det här problemet i Outlook för Mac 2011. Information om uppdateringen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

3097266 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Office för Mac 2011: 13 oktober 2015
Mer Information
Gör så här om du vill gå igenom programloggen:
  1. I Kontrollpanelen, öppnaAdministrativa verktyg.
  2. Dubbelklicka påLoggboken.
  3. Markera i navigeringsfönstret till vänsterProgrammet underWindows-loggar.
  4. I denÅtgärder Klicka på rutan till högerFiltrera aktuell logg.
  5. I denFiltrera aktuell logg dialogrutan typ1000 i denInkluderar exkluderar/händelse-ID fält som visas i följande skärmdump och klicka sedan på OK.


Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3017283 – senaste granskning 11/05/2015 11:23:00 – revision: 1.0

Microsoft Outlook 2016 for Mac, Outlook för Mac för Office 365, Microsoft Outlook 2011 for Mac, Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010

  • kbmt KB3017283 KbMtsv
Feedback