Förhindra att Windows Messenger körs på en dator med Windows XP

Denna artikel har tidigare publicerats under SV302089
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Viktigt! Denna artikel innehåller information om hur du redigerar registret. Innan du redigerar registret måste du vara säker på att du kan återställa det om det uppstår något problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar, återställer och redigerar registret klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows
Sammanfattning
I den här artikeln beskrivs hur du förhindrar att Windows Messenger körs. Windows Messenger installeras som standard i Windows XP Professional och Windows XP Home Edition. Det finns inga funktioner för att ta bort eller avinstallera Windows Messenger i användargränssnittet.

När du installerar Windows XP Service Pack 1 (SP1), läggs en ny funktion med beteckningen "Ange programåtkomst och standardprogram" till i verktyget Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen. Du kan använda denna funktion för att ta bort Windows Messenger från Start-menyn, skrivbordet och andra platser. Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
332003 Ändra standardprogram och aktivera eller inaktivera åtkomst till Microsoft Windows och program som inte kommer från Microsoft
Mer Information

Du kan förhindra att Windows Messenger körs genom att använda lämplig metod för aktuell version av Windows Messenger och Windows.


Använd snapin-modulen Grupprincip (gpedit.msc) för att aktivera alternativet Tillåt inte att Windows Messenger körs.

Obs!
 • Om du vill använda snapin-modulen Grupprincip måste du vara inloggad på datorn med ett konto som har administratörsbehörighet.
 • Med denna metod förhindrar du att Windows Messenger körs i program där Messenger-API:er används. Microsoft Outlook 2002, Microsoft Outlook Express 6 och funktionen Fjärrhjälp i Windows XP är exempel på program där dessa API:er används och programmet är beroende av Windows Messenger.

Gör så här om du vill aktivera alternativet Tillåt inte att Windows Messenger körs:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv gpedit.msc och klicka på OK.
 2. Gör följande i Grupprincip: Expandera Princip för den lokala datorn, Datorkonfiguration, Administrativa mallar, Windows-komponenter och Windows Messenger.
 3. Dubbelklicka på Tillåt inte att Windows Messenger körs och klicka sedan på Aktiverad.
 4. Klicka på OK.
 5. Avsluta snapin-modulen Grupprincip genom att klicka på AvslutaArkiv-menyn.

Obs!: Denna metod hindrar inte användare från att köra Windows Messenger manuellt, men det förhindrar att Windows Messenger körs automatiskt varje gång Windows startas.

Ändra inställningarna i Windows Messenger. Gör så här:

 1. Starta Windows Messenger.
 2. Klicka på AlternativVerktyg-menyn och sedan på fliken Inställningar.
 3. Avmarkera kryssrutan Kör alltid det här programmet när Windows startar och klicka på OK.
Om du använder Outlook Express eller Outlook 2002 kan det hända att Windows Messenger startas automatiskt varje gång Outlook Express eller Outlook körs. Så här förhindrar du att Windows Messenger körs automatiskt:

Outlook Express

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn och sedan på fliken Allmänt.
 2. Avmarkera kryssrutan Logga automatiskt in på Windows Messenger och klicka på OK.

Outlook 2002

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn och sedan på fliken Annat.
 2. Avmarkera kryssrutan Aktivera snabbmeddelanden i Microsoft Outlook och klicka sedan på OK.


Varning! Om du använder Registereditorn fel kan det medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att du kan lösa problem som uppstår på grund av felaktig användning av Registereditorn. Använd Registereditorn på egen risk.

Obs! Med denna metod förhindrar du att Windows Messenger körs i program där Messenger-API:er används. Outlook 2002, Outlook Express 6 och funktionen Fjärrhjälp i Windows XP är exempel på program där dessa API:er används och programmet är beroende av Windows Messenger.

 1. Starta Registereditorn. Klicka på Start och Kör, skriv regedit.exe och klicka sedan på OK.

  Gå till steg 6 om följande registerundernyckel redan finns:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Messenger\Client
 2. Klicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft
 3. Peka på Ny/NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på Nyckel. Skriv Messenger som namn på den nya registernyckeln och tryck sedan på RETUR.
 4. Klicka på följande registerundernyckel: nyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Messenger
 5. Peka på Ny/NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på Nyckel. Skriv Client som namn på den nya registernyckeln och tryck sedan på RETUR.
 6. Klicka på följande registerundernyckel: nyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Messenger\Client
 7. Peka på Ny/NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på DWORD-värde. Skriv PreventRun som namn på det nya DWORD-värdet och tryck sedan på RETUR.
 8. Högerklicka på värdet PreventRun som du skapade i steg 7 och klicka sedan på Ändra. Skriv 1 i rutan Data, och klicka sedan på OK.
 9. Avsluta Registereditorn.
inaktivera ta bort avinstallera
Egenskaper

Artikel-id: 302089 – senaste granskning 12/06/2015 03:28:51 – revision: 8.0

Microsoft Windows Messenger 4.0, Microsoft Windows Messenger 4.5, Microsoft Windows Messenger 4.6

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowto KB302089
Feedback