Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Skrivare som är anslutna till portar som inte börjar med COM, LPT eller USB dirigeras inte om i en fjärrskrivbords- eller Terminal Services-session

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Symptom
När en fjärrskrivbordsanslutning eller Terminal Services-klienten version 4.0 eller 5.0 används för att ansluta till en annan Windows-dator från en dator utan Windows Server 2003, kan det hända att lokala skrivare inte dirigeras om. Detta medför att lokala skrivare inte är tillgängliga i fjärrskrivbords- eller Terminal Services-sessionen.

Om exempelvis en flerfunktionsskrivare är ansluten till en Windows XP-dator på en DOT4-port dirigeras den kanske inte om i en fjärrskrivbordssession till en dator med Windows 2000 eller Windows Server 2003.
Orsak
Det här problemet beror på att skrivarporten inte börjar med COM, LPT eller USB. Normalt dirigeras skrivarportnamn som inte börjar med COM, LPT eller USB bara om i Windows Server 2003. Detta medför att flerfunktionsskrivare kanske inte dirigeras om när andra operativsystem används på den lokala datorn, eftersom de ansluts via DOT4-portar.
Lösning
Du kan lösa problemet på en dator utan Windows Server 2003 genom att tvinga fram att alla portar (inklusive DOT4) på klientdatorn filtreras för omdirigering. Gör detta genom att lägga till ett DWORD-värde med namnet FilterQueueType i HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Terminal Server Client\Default\AddIns\RDPDR och ange värdet till FFFFFFFF.

Följ anvisningarna och avsluta sedan Registereditorn:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
 2. Leta upp och klicka på följande nyckel i registret:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Terminal Server Client\Default\AddIns\RDPDR
 3. Peka på Ny/NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på DWORD-värde.
 4. Skriv FilterQueueType och tryck på RETUR.
 5. Klicka på ÄndraRedigera-menyn.
 6. Skriv FFFFFFFF och klicka på OK.
Detta medför att alla portar på klienten kan dirigeras om.

Du kan också undvika problemet på en dator med en flerfunktionsskrivare genom att ändra porten för flerfunktionsskrivaren från DOT4 till en LPT-port.

Så här konfigurerar du till exempel en flerfunktionsskrivare för en LPT-port på en dator med Windows XP:
 1. Klicka på Skrivare och faxKontrollpanelen.
 2. Högerklicka på den lokala skrivaren som inte dirigeras om, och klicka sedan på Egenskaper.
 3. Klicka på fliken Portar, en LPT-port och Verkställ.

  Skrivaren ska nu visas intill denna port.
 4. Stäng fönstret för skrivaregenskaper och anslut sedan igen med hjälp av Fjärrskrivbord.
Viktigt! När en flerfunktionsskrivare är ansluten med en standard-LPT-port i stället för DOT4-porten är flerfunktionsegenskaperna, till exempel möjligheten att skanna, faxa eller kopiera, inte längre tillgängliga. Om du vill få tillgång till dessa egenskaper igen måste du ansluta flerfunktionsskrivaren till DOT4-porten.
Status
Detta är avsiktligt.
Mer Information
Om du vill visa skrivarens portnamn eller ta reda på om en DOT4-port används för skrivaren, visar du egenskaperna för skrivaren och klickar sedan på fliken Portar(eller Information).
Egenskaper

Artikel-id: 302361 – senaste granskning 12/03/2007 08:02:00 – revision: 4.7

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbnofix kbprint kbenv kbprb KB302361
Feedback