Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Ett felmeddelande visas vid försök att använda guiden Automatisk systemåterställning

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
Funktionen Automatisk systemåterställning gör det möjligt för användare att skapa en uppsättning disketter, som kan användas för att automatisera återställningsprocessen för en dator som inte fungerar.

När du försöker använda guiden Automatisk systemåterställning i Windows XP Home Edition kan det hända att följande felmeddelande visas:
Säkerhetskopiering

Det gick inte att skapa filer för återställningsdisketten. Åtgärden avbröts.
Om detta felmeddelande visas kan du kanske inte skapa en säkerhetskopia med Automatisk systemåterställning.
Orsak
Detta problem beror på att Automatisk systemåterställning inte stöds i Windows XP Home Edition. Användare av Windows XP Home Edition kan emellertid komma åt guiden Automatisk systemåterställning om de installerar programmet Ntbackup från mappen Valueadd på Windows XP Home Edition-CD:n.
Lösning
Lös problemet genom att öppna Guiden Automatisk systemåterställning:
 1. Installera Säkerhetskopiering för Windows på Windows XP Home Edition-CD:n. Så här installerar du Säkerhetskopiering för Windows
  1. Dubbelklicka på filen Ntbackup.msi på följande plats på Windows XP Home Edition-CD:n:
   CD-ROM-enhet:\Valueadd\MSFT\Ntbackup
  2. När installationsguiden är klar klickar du på Slutför.
 2. Klicka på Start och sedan på Alla program.
 3. Peka på Tillbehör, peka på Systemverktyg och klicka på Säkerhetskopiering på menyn Alla program.
 4. Klicka på länken Avancerat läge på den första skärmen i guiden Säkerhetskopiera och återställa.
 5. Klicka på knappen Guiden Automatisk systemåterställning i dialogrutan Säkerhetskopiering.
Obs! Automatisk systemåterställning fungerar inte och stöds inte i Windows XP Home Edition.

Disketterna och en säkerhetskopia (Backup.bkf) kan skapas med guiden Automatisk systemåterställning. Processen för automatisk systemåterställning kan inte startas med disketterna i Windows XP Home Edition, om de används efter ett oåterkalleligt systemfel.

Vid oåterkalleliga fel som kräver total dataåterställning måste du utföra återställningsprocessen på följande vis (Vi antar att en fullständig säkerhetskopiering har genomförts kort före felet och den följande dataförlusten):
 1. Installera om Windows XP manuellt från installationsmediet.
 2. Installera Ntbackp från mappen Valueadd på installations-CD:n för Windows XP.
 3. Använd Ntbackup när du vill återställa data med hjälp av den säkerhetskopia som skapades före systemfelet.
Mer Information
Felmeddelandet i avsnittet Symptom i denna artikel visas inte alltid. När felmeddelandet inte visas kan du skapa en säkerhetskopia med automatisk systemåterställning. När en säkerhetskopia skapas med automatisk systemåterställning, fungerar inte de startdisketter som skapas för automatisk systemåterställning med Windows XP Home Edition.

Säkerhetskopian kan ändå användas. Du kan återställa de data som har skapats med automatisk systemåterställning genom att göra samma sak som om data hade skapats med Ntbackup.
Egenskaper

Artikel-id: 302700 – senaste granskning 12/06/2015 03:38:01 – revision: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbprb KB302700
Feedback