Installera Säkerhetskopia från CD:n med Windows XP Home Edition

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Denna artikel har tidigare publicerats under SV302894
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Säkerhetskopiering ingår inte i standardinstallationen av Windows XP Home Edition. Ikonen Säkerhetskopiering finns inte på Start-menyn i Windows XP Home Edition, och Säkerhetskopiering ingår inte i Lägg till eller ta bort program för Windows XP Home Edition.

I denna artikel beskrivs hur du installerar Säkerhetskopiering, som finns på CD-ROM-skivan i mappen Valueadd. Om du vill använda Säkerhetskopiering måste du installera det manuellt.

Obs! Automatisk systemåterställning med hjälp av Säkerhetskopiering stöds inte i Windows XP Home Edition , men Säkerhetskopiering ingår på CD-ROM-skivan som en extra funktion för säkerhetskopiering av kritiska systemdata. Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
302700 An Error Message Is Displayed When You Attempt to Use the Automated System Recovery Wizard
Överst på sidan

Installera Säkerhetskopiering manuellt

Så här installerar du Säkerhetskopiering manuellt:
  1. Dubbelklicka på filen Ntbackup.msi på följande plats på Windows XP Home Edition-CD:n, så startas en installationsguide för Säkerhetskopiering:
    CD-ROM-enhet:\VALUEADD\MSFT\NTBACKUP
  2. När guiden är klar klickar du på Slutför.
Överst på sidan
Egenskaper

Artikel-id: 302894 – senaste granskning 12/06/2015 03:43:58 – revision: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbsetup KB302894
Feedback