Aktivera 48-bitars LBA-stöd (Logical Block Addressing) för ATAPI-diskenheter i Windows XP

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
INLEDNING
I den här artikeln beskrivs hur du kan använda 48-bitars LBA-stöd (Logical Block Addressing) för ATAPI-diskenheter (ATA Packet Interface) i Microsoft Windows XP SP1 för att öka hårddiskens kapacitet utöver den aktuella gränsen på 137 GB (gigabyte).

Obs! Windows XP har inte 48-bitars LBA-stöd om du inte använder Windows XP SP1. Om du vill använda 48-bitars LBA-stöd måste du installera Windows XP SP1 eller senare. SP1 ingår redan i Windows XP Tablet PC Edition och Windows XP Media Center Edition.

Om du vill veta mer om den senaste Service Pack-versionen för Windows XP klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322389 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XP
Mer Information
I Windows XP SP1 ingår 48-bitars LBA-stöd för ATAPI-diskenheter, så att du kan använda hårddiskar som är större än den aktuella gränsen på 137 GB. Stödet aktiveras som standard i SP1. Du kan ta reda på om du har SP1 genom att högerklicka på Den här datorn och sedan klicka på Egenskaper. På fliken Allmänt hittar du Service Pack 1 under "System".

Du kan ta reda på om du har den senaste ATAPI-drivrutinen genom att kontrollera att du har version 5.1.2600.1135 eller senare av filen Atapi.sys i mappen %systemroot%\system32\drivers. (Eller version 5.1.2600.1152 för Windows XP 64-bitarsversionen.) Gör så här:
 1. Klicka på Start, Sök och Alla filer och mappar.
 2. Skriv Atapi.sys och klicka på Sök.
 3. Om du inte hittar Atapi.sys i mappen %systemroot%\system32\Drivers gör du så här: klicka på Fler avancerade alternativ i Sökassistenten, klicka på Sök i dolda filer och mappar och upprepa steg 2.

  Om du vill veta mer om hur du söker efter dolda mappar och systemmappar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  302347 Söka efter dolda filer eller systemfiler i Windows XP
 4. Högerklicka på Atapi.sys i mappen %systemroot%\System32\Drivers och klicka på Egenskaper.
 5. Notera filversionen på fliken Version.
Om Atapi.sys inte är version 5.1.2600.1135 (eller version 5.1.2600.1152 för Windows XP 64-bitarsversion) hämtar och installerar du snabbkorrigeringen som beskrivs i artikel 331958 i Microsoft Knowledge Base.

Om du vill veta mer om snabbkorrigeringen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
331958 Hårddisk skadas vid övergång till vänte- eller viloläge eller vid skrivning av minnesdump
Den ursprungliga slutversionen av Windows XP Home Edition och Windows XP Professional har som standard inte 48-bitars LBA-stöd. Datorn måste uppfylla följande krav för att 48-bitars LBA-ATAPI-stöd ska kunna användas:
 • 48-bitars LBA-kompatibelt BIOS.
 • 137 GB hårddisk eller större.
 • Windows XP SP1.
I den ursprungliga slutversionen av Windows XP Home Edition eller Windows XP Professional kan 48-bitars LBA aktiveras för testning så här: ställ registervärdet för EnableBigLba1 i följande registerundernyckel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters\
Varning! Data kan skadas om någon av följande förutsättningar föreligger:
 • Det här registervärdet används för att aktivera 48-bitars LBA-stöd i den ursprungliga slutversionen av Windows XP Home Edition eller Windows XP Professional.
 • Du installerar en tidigare version av Windows på en diskpartition som tidigare har skapats av ett operativsystem med 48-bitarsstöd, till exempel Windows XP SP1, och diskpartitionen är lika stor som eller större än den aktuella adresserbara gränsen på 137 GB.
Obs! Föregående registerinställning ignoreras i Windows XP SP1 eller senare. Om du försöker aktivera 48-bitars LBA-ATAPI-stöd i den ursprungliga slutversionen av Windows XP Home Edition eller Windows XP Professional genom att redigera föregående registerinställning, och du inte uppfyller minimikraven, kan följande problem uppstå:
 • Registervärdet EnableBigLba inaktiveras. Om du har ett 48-bitars kompatibelt BIOS som kan stödja en hårddisk med mer än 137 gigabytes kapacitet, kan endast de första 137 gigabyten på hårddisken adresseras. Resten av hårddisken används inte.
 • Registervärdet EnableBigLba aktiveras, men du har inte ett 48-bitars LBA-kompatibelt BIOS, och hårddiskens kapacitet överstiger inte 137 GB.

  Om du aktiverar 48-bitars LBA-ATAPI-stöd genom att redigera registerinställningen, men du saknar både ett 48-bitars LBA-kompatibelt BIOS och en hårddisk med en kapacitet som ///see comment than//understiger/// 137 GB, har du inte ändrat datorn. Hårddisken fungerar fortfarande som standardhårddisk.
 • Registervärdet EnableBigLba aktiveras utan ett 48-bitars LBA-kompatibelt BIOS, men du har en hårddisk med en kapacitet som överstiger 137 GB.

  Om du aktiverar 48-bitars ATAPI-stöd i registret och har en hårddisk med en kapacitet som ///see comment//överstiger/// 137 GB, men du har inte ett 48-bitars LBA-kompatibelt BIOS, kan endast de första 137 gigabyten på hårddisken adresseras. Resten av hårddisken används inte.
Så här aktiverar du 48-bitars LBA-stöd genom att använda en obevakad installation med Microsoft Sysprep (System Preparation):
 1. Kopiera följande text till Anteckningar och spara texten som 48bitLba.inf:
  [version]signature="$CHICAGO$"SetupClass=BASE[DefaultInstall]AddReg=48bitlba.Add.Reg[48bitlba.Add.Reg]HKLM,"System\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters","EnableBigLba",0x10001,1
 2. Skapa en fil med namnet Cmdlines.txt som innehåller följande rader:

  [Commands]
  "rundll32 setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 128 .\48BITLBA.INF"
 3. Leta upp mappen Sysprep\I386 i Sysprep-avbildningen och skapa en $OEM$-undermapp i denna mapp.
 4. Kopiera filerna 48bitlba.inf och Cmdlines.txt till mappen Sysprep\I386\$OEM$.
 5. I Sysprep.inf lägger du till en nyckel med namnet
  InstallFilesPath
  i avsnittet [Unattended]. Nyckeln måste ha följande värde: InstallFilesPath = "C:\sysprep\i386"
Så här lägger du till föregående inställningar i Images-mappen som skapades med Riprep.exe-programmet:
 1. På fjärrinstallationsservern där Riprep-avbildningen finns skapar du en Sysprep\I386\$OEM$-mapp i följande mapp:
  RemoteInstall\Setup\Språk\Images\Riprep-katalognamn\I386\Mirror1\UserData
  Obs! Språk är "English" för engelska och Riprep-katalognamn är det unika namnet du har valt för Riprep-avbildningen.
 2. Kopiera filerna 48bitlba.inf och Cmdlines.txt till $OEM$-mappen.
 3. Ändra Riprep.sif (och eventuella andra mallfiler för den här Riprep-avbildningen som du har skapat) i följande mapp:
  RemoteInstall\Setup\Språk\Images\Riprep-katalognamn\I386\Templates\Riprep.sif
  Gör detta genom att lägga till OemPreinstall- och InstallFilesPath-värdena:

  [Unattended]
  OemPreinstall = "Yes"
  InstallFilesPath = "C:\sysprep\i386"
 4. Stäng och spara filen.
OEM-tillverkare kan aktivera detta stöd med hjälp av Microsoft Windows OEM Preinstallation Kit.

Mer information finns i OEM Preinstallation Kit och på följande Microsoft-webbplats:
Egenskaper

Artikel-id: 303013 – senaste granskning 12/06/2015 03:46:34 – revision: 6.3

Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002 SP1

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbregistry kbappcompatibility kbenv kbwinxpsp1fix KB303013
Feedback