0x8007007A fel när du försöker hämta en adressbok i Outlook 2013 eller Outlook 2010

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3031401
Symptom
När du försöker hämta en Offline Address Book (OAB) för en profil i Outlook 2013 eller Outlook 2010 visas följande felmeddelande:
Aktivitet '<profile name="">' rapporterade felet (0x8007007A): okänt fel 0x8007007A.</profile>
Lösning
Lös problemet genom att använda någon av följande två metoder:

Metod ett: skapa en ny Outlook-profil

 1. Avsluta Outlook.
 2. Klicka på Visa profileri Kontrollpanelen, e-post.
 3. På den allmänna fliken i den e dialogrutan klickar du på Lägg till.
 4. I den Ny profil dialogrutan Skriv ett nytt namn på profilen och klickar sedan på OK.
 5. I den Lägg till nytt konto dialogrutan Ange information om ditt e-postkonto och klicka sedan på Nästa.
 6. Klicka på Slutförnär ditt konto har konfigurerats.
 7. Klicka på Använd alltid denna profiloch välj den nya profilen.

Metod två: Ta bort registervärdet 001e660e

Viktigt Följ noga anvisningarna i detta avsnitt. Om du ändrar registret på felaktigt sätt kan det uppstå allvarliga problem. Innan du ändrar det. Säkerhetskopiera registret för återställning om det uppstår problem.

Om du vill att vi ska ta bort registervärdet 001e660e, gå till den "Här är en enkel lösning"avsnittet. Om du vill ta bort registervärdet 001e660e själv går du till den "Jag löser det själv"avsnittet.

Här är en enkel lösning

Klicka påHämta om du vill ta bort registervärdet 001e660e automatiskt. Klicka på Kör eller Öppnai dialogrutan Filhämtning och följ sedan stegen i guiden enkelt korrigera.
 • Kör lätt rätta lösningen tar du bort värdet 01e660e från registret för alla Outlook-profiler där den är tom.
 • Den här guiden finns eventuellt bara på engelska. Men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte är på datorn där problemet finns kan spara lätt rätta lösningen på ett flashminne eller en CD och sedan köra den på rätt dator.

Jag löser det själv

Enkelt fix51032

Gör så här om du vill ta bort registervärdet 001e660e manuellt:
 1. Avsluta Outlook.
 2. Starta Registereditorn:
  • Klicka på Starti Windows 7, typ regedit i rutan Sök program och filer i textrutan och klicka sedan på regedit.exe i sökresultaten.
  • Flytta musen till det övre högra hörnet, klicka på söktyp i Windows 8 regedit i söktexten och klickar sedan på regedit.exe i sökresultaten.
 3. Leta upp och markera följande registernyckel för din Outlook-version:
  • Outlook 2013
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Outlook\Profiles\<profile name=""></profile>
  • Outlook 2010
   Messaging HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows Subsystem\Profiles\Profilnamn>
 4. På den Redigera -menyn, klicka på Sök.
 5. Enter 001e660E och klicka sedan på Sök nästa.

  Skärmbild för det här steget
 6. När resultatet hittas, kontrollera att det står under rätt <profile name=""></profile> undernyckel.

  Obs! Visa data för registervärdet 001e660E för att avgöra om den är tom. Om den är tom, bekräftar det orsaken OAB download problemet.
 7. Högerklicka på registervärdet 001e660E och klicka sedan på Ta bort.

  Skärmbild för det här steget
Mer Information
Data för registerposten 001e660e används för att styra var OAB-filer lagras i Outlook. Om det saknas data för registerposten 001e660e, kan Outlook lagra OAB-filerna har. Registerposten finns i följande undernyckel i registret.
 • Outlook 2013
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Outlook\Profiles\Profilnamn> \undernyckel varierar för varje Outlook-profil> \
 • Outlook 2010
  Messaging HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows Subsystem\Profiles\Profilnamn> \undernyckel varierar för varje Outlook-profil> \
Kommentarer
 • Ta reda på undernyckeln som varierar för varje Outlook-profil, söka i undernyckeln <profile name="">för registerposten 001e660e. Om du vill göra detta, se<b00> </b00> </profile>metod två i lösningsavsnittet.
 • Registervärdet finns inte som standard i de flesta Outlook-profiler. Vanligtvis finns bara om du har konfigurerat en Outlook-profil med hjälp av en PRF-fil som har inställningen som anger sökvägen för OAB-filer.
 • Detta kan orsaka ett tomt värde för registernyckeln om du konfigurerar en ofullständig prf eller MSP-filen i Outlook 2010 eller Outlook 2013. Mer information finns i (KB2923056) 0x8007007A-felmeddelande när du försöker hämta en offlineadressbok på grund av en ofullständig prf eller MSP-fil.
fixit fix Det fixme

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Lastnosti

ID članka: 3031401 – Zadnji pregled: 09/28/2015 13:37:00 – Revizija: 2.0

Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010

 • kbsurveynew kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbfix kbbug kbtshoot kbfixme kbmsifixme kbmt KB3031401 KbMtsv
Povratne informacije