Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Direktuppspelning av media fungerar inte i Windows Media Player för Windows XP

Ansvarsfriskrivning för KB-innehåll som inte uppdateras
This article was written about products for which Microsoft no longer offers support. Therefore, this article is offered "as is" and will no longer be updated.
Symptom
Direktuppspelning av media från Internet fungerar inte alls eller med en fördröjning i Windows Media Player för Windows XP. Det här problemet uppstår bara om de inbyggda verktygen för Internet-brandväggsskydd eller Internet-anslutningsdelning används, och om ett försök till direktuppspelning görs från en server som kräver UDP (User Datagram Protocol), eller om UDP har angetts i spelaren.

I den här situationen kan följande felmeddelande visas:
Det går inte att hitta filen. Kontrollera att sökvägen har angetts korrekt. Om den är korrekt finns inte filen på den angivna platsen, eller också är inte datorn där filen finns tillgänglig.
Orsak
Detta är ett känt problem i Internet-anslutningsdelning och Brandvägg för Internet-anslutning i Windows XP.
Workaround
Undvik det här problemet genom att prova olika tillgängliga direktuppspelningskällor för samma medium, till exempel HTTP, TCP, Multicast och så vidare. Se dessutom till att de andra protokollen (Multicast, TCP och HTTP) väljs i spelaren:
  1. Öppna Windows Media Player.
  2. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.
  3. Kontrollera på fliken Nätverk att rätt kryssrutor är markerade (Multicast, TCP och HTTP).
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i början av denna artikel.
Egenskaper

Artikel-id: 303275 – senaste granskning 04/06/2007 13:25:46 – revision: 3.7

Microsoft Windows Media Player 8.01, Microsoft Windows Media Player 8.01

  • kbinfo KB303275
Feedback