"Objekt som kan ha värdet null måste ha ett värde" felmeddelande när du kör konfigurationsguiden för Hybrid

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3034991
Obs! Hybrid konfigurationsguiden som ingår i Exchange Management Console i Microsoft Exchange Server 2010 stöds inte längre. Därför kan använder du inte längre den gamla Hybrid konfigurationsguiden. Använd i stället guiden Office 365 Hybrid-konfiguration finns på http://aka.MS/HybridWizard. Mer information finns i Office 365 Hybrid konfigurationsguiden för Exchange 2010.
PROBLEMET
När du kör konfigurationsguiden för Hybrid, visas följande felmeddelande när e-postflödet ställs in mellan lokal miljö och Exchange Online:
Uppdatera HybridConfiguration
Det gick inte att

Fel:

Uppdaterar hybrid konfigurationen misslyckades med felet "underaktivitet NeedsConfiguration körning misslyckades: Konfigurera e-flöde
Null-objekt måste ha ett värde.
vid System.ThrowHelper.ThrowInvalidOperationException (ExceptionResource-resurs)
vid Microsoft.Exchange.Management.Hybrid.MailFlowTask.ValidateRemoteDomain (DomainContentConfig remoteDomain, booleska inkommande, booleska OnPrem booleska enableSecureMail)
vid Microsoft.Exchange.Management.Hybrid.MailFlowTask.RemoteDomainsNeedConfiguration (booleska OnPrem, ITaskContext taskContext, Boolean enableSecureMail, lista 1' changedDomains, lista 1' addedDomains, lista ' 1-removedDomains)
vid Microsoft.Exchange.Management.Hybrid.MailFlowTask.CheckOrVeifyConfiguration (ITaskContext taskContext, booleska fVerifyOnly)
vid Microsoft.Exchange.Management.Hybrid.Engine.ExecuteTask (ITask taskBase, ITaskContext taskContext)
ORSAK
En fjärrdomän som konfigureras i lokal miljö har ett oväntat värde som orsakar Hybrid konfigurationsguiden misslyckas.
LÖSNING
Undvik problemet så här:
 1. Identifiera de domäner som orsakar problemet. Det gör du genom att köra följande kommando i Exchange Management Shell:
  Get-RemoteDomain | where{$_.TNEFEnabled -eq $null}
  Domäner som innehåller oväntat värde visas i utdata.
 2. Ange värdet på den TNEFEnabled parametern värdet "true" för varje domän som du identifierade i steg 1.

  Till exempel om du vill ange värdet för alla domäner från steg 1, kör du följande kommando:
  Get-RemoteDomain | where{$_.TNEFEnabled -eq $null} | Set-RemoteDomain -TNEFEnabled $true
 3. Kör konfigurationsguiden för Hybrid igen.
 4. När guiden är klar återställer du värdet för den TNEFEnabled parameter på domäner som du ändrade i steg 2. Det gör du genom att köra följande kommando:
  Set-RemoteDomain "name" -TNEFEnabled $null
MER INFORMATION
Hybrid konfigurationsguiden förväntas värdet för parametern TNEFEnabled är "SANT" eller "FALSKT". Dock i vissa fall kan värdet vara "null". Mer information finns i Set-RemoteDomain.

Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplatsen eller TechNet-forum för Exchange.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3034991 – senaste granskning 04/27/2016 03:16:00 – revision: 3.0

Microsoft Exchange Online, Exchange Server 2016 Enterprise Edition, Exchange Server 2016 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard, Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 3, Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2010 Standard

 • o365022013 o365 o365a o365e o365m hybrid kbmt KB3034991 KbMtsv
Feedback