Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Felmeddelande: Det gick inte att logga in på grund av en begränsning i kontot

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Symptom
När du försöker ansluta till en Windows XP-dator med hjälp av Fjärrskrivbord visas följande felmeddelande:
Det gick inte att logga in på grund av en begränsning i kontot.
Orsak
Detta kan inträffa om det konto som du använder för att ansluta med har ett null-lösenord (tomt). Du kan inte upprätta anslutningar till Fjärrskrivbord när du använder ett konto med ett null-lösenord.
Lösning
Undvik det här problemet genom att logga in på datorns konsol och sedan ange ett lösenord för användarkontot, så att det inte längre har ett null-lösenord.
Status
Detta är avsiktligt.
Mer Information
Du kan inaktivera begränsningar för tomma lösenord med hjälp av en princip. Så här hittar och ändrar du denna princip:
  1. Klicka på Start, peka på Kör, skriv gpedit.msc och klicka på OK så att Principeditorn startas.
  2. Öppna Datorkonfiguration\Windows-inställningar\Säkerhetsinställningar\Lokala principer\Säkerhetsalternativ\Konton: Begränsa lokala konton så att de endast kan använda tomma lösenord och logga in på konsolen.
  3. Dubbelklicka på Begränsa lokala konton så att de endast kan använda tomma lösenord och logga in på konsolen.
  4. Klicka på Inaktiverad och sedan på OK.
  5. Avsluta Principeditorn.
Obs! Den här principen är aktiverad som standard.

Om du vill veta mer om hur du konfigurerar användarkonton i Windows XP, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
279783 Skapa och konfigurera användarkonton i Windows XP
Egenskaper

Artikel-id: 303846 – senaste granskning 06/03/2008 12:52:29 – revision: 1.2

  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • kberrmsg kbprb KB303846
Feedback