Översikt över visning av meddelande om e-post på välkomstskärmen i Windows XP

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Välkomstskärmen visas som standard på datorer med Windows XP Home Edition och Windows XP Professional som inte är medlemmar av en domän. Under ditt namn på välkomstskärmen finns det en hyperlänk som anger antalet olästa e-postmeddelanden. Om du klickar på denna länk får du veta vilket konto som meddelandena kommer från och hur många som kommer från respektive e-postleverantör. Om du till exempel har tre olästa e-postmeddelanden och du klickar på hyperlänken under ditt namn, visas följande information (där Användar-ID är ditt användarnamn för e-postkontot):
Användar-ID@msn.com (2)
Användar-ID@hotmail.com (1)
Hyperlänken visas bara om du har ett e-postprogram som kan uppdatera välkomstskärmen på datorn. För närvarande stöder Microsoft Outlook Express och Microsoft Windows Messenger denna funktion.
Mer Information
Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera, redigera och återställa registret i Windows XP och Windows Server 2003


Hyperlänken för e-post visas bara om e-postprogrammet som körs på datorn skapar följande registernyckel:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\UnreadMail
Du kan inte inaktivera denna funktion i användargränssnittet, och du kan inte heller konfigurera välkomstskärmen så att antalet olästa meddelanden bara avser ett visst e-postprogram. Låt oss till exempel anta att du inte vill att e-postmeddelanden från Användar-ID@hotmail.com visas på välkomstskärmen. För att undvika detta kan du ange behörigheterna i följande registernyckel till läsa för System-kontot:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\UnreadMail
När programmet försöker uppdatera registernyckeln när det kommer ny e-post har det inte tillräcklig behörighet, och välkomstskärmen uppdateras inte.Gör så här:
 1. Starta Registereditorn (Regedit).
 2. Navigera till följande mapp i registret:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\UnreadMail
 3. Högerklicka på mappen UnreadMail och klicka på Behörigheter.
 4. Klicka på System-kontot och markera kryssrutan Neka för Fullständig behörighet.
 5. Klicka på OK.
 6. Avsluta Registereditorn.
Om du bara vill hindra ett av e-postprogrammen från att uppdatera välkomstskärmen, måste System-behörigheterna för registernyckeln under UnreadMail" för e-postkontot vara läsa. Låt oss till exempel anta att det finns följande två registernycklar under nyckeln UnreadMail:
Användar-ID@msn.com
Användar-ID@hotmail.com
Om du vill att Användar-ID@msn.com inte ska visas på skärmen, men att Användar-ID@hotmail.com ska visas, anger du behörigheterna för nyckeln Användar-ID@msn.com så här:
 1. Starta Registereditorn (Regedit).
 2. Navigera till följande mapp i registret:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\UnreadMail
 3. Expandera mappen UnreadMail.
 4. Klicka på den e-postleverantör som du inte vill ska visas på välkomstskärmen.
 5. Högerklicka på mappen och klicka sedan på Behörigheter.
 6. Klicka på System-kontot och markera kryssrutan Neka för Fullständig behörighet.
 7. Klicka på OK.
 8. Avsluta Registereditorn.
Mer information om hur du skriver program som utnyttjar denna funktion finns på följande MSDN-webbplats:
Observera att informationen i denna artikel endast är avsedd för produktsupport och felsökning. I program som lämnar information om olästa e-postmeddelanden ska funktionen SHSetUnreadMessageCount användas. Mer information finns på följande MSDN-webbplats:
windowsxp email unread messages welcome screen mail
Egenskaper

Artikel-id: 304148 – senaste granskning 12/06/2015 04:10:09 – revision: 3.6

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbui KB304148
Feedback
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)